Skicka formulärdata i ett e-postmeddelande

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som tillåter användare att skicka sina formulärdata i ett e-postmeddelande för sändning. Du kan använda statiska värden, värden baserat på data i formuläret, eller en formel för att ange e-postadresser som formuläret skickas till, på ämnesraden i e-postmeddelandet och namnet på formuläret. Du kan också ange om du vill att formuläret ska visas i brödtexten i e-postmeddelande eller som en bilaga i ett meddelande.

Du kan också bifoga en formulärmall i e-postmeddelandet om du konfigurerar din formulärmall om du vill ta med i formuläret som en bilaga i e-postmeddelandet. Genom att lägga till formulär och en formulärmall som bifogade filer i e-postmeddelandet du se till att e-postmottagare kan öppna formuläret i Microsoft Office InfoPath, även om de inte har formulärmallen cachelagrat på sina datorer. De måste ha InfoPath installerat på sina datorer för mottagare att öppna bifogade filer.

När användare skicka sin formulärdata i ett e-postmeddelande, InfoPath skapar ett e-postmeddelande med formulärdata och skickar meddelandet till mottagarna som du angav när du skapade dataanslutningen. Om de personer som får ifyllda formulär använder Microsoft Office Outlook 2007, de lägger till en mapp i Inkorgen ska innehålla alla InfoPath-formulär som de fått och konfigurera mappen för att visa data i former i kolumnerna i Outlook.

När du har lagt till dataanslutning skicka kan du konfigurera en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata. Som ett resultat när användare öppnar formuläret visas läggs automatiskt knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn. Du kan också anpassa skicka alternativ för formulärmallen på följande sätt:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra kortkommandot för Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden ska visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om du vill lämna formuläret öppet, Stäng formuläret eller öppna en annan tomt formulär när användaren skickar formuläret.

Överst på sidan

Lägga till en skicka-dataanslutning

 1. Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

 2. I dialogrutan Leveransalternativ markerar du kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret.

 3. Klicka på Skicka formulärdata till en enda plats och klicka sedan på e-post i listan.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. I guiden Dataanslutning, i rutorna, skriver du e-postadresserna för mottagarna, ämne som du vill ska visas i e-postmeddelandet och inledande text som du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Tips: Du kan också ange ett fält eller använda en formel för att skapa värde för varje ruta utom Introduktion.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

    Tips: Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

  Åtgärd

  Symbol

  Lägg till

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dela upp

  /

  • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler i avsnittet Se även.

 6. På nästa sida i guiden gör du något av följande:

  1. Klicka på Skicka endast den aktiva vyn av formuläret och ingen bifogad fil om du vill visa i formuläret i brödtexten i e-postmeddelandet.

  2. Om du vill skicka formulärdata som en bilaga i e-postmeddelandet klickar du på Skicka formulärdata som en bifogad fil, bifoga en formulärmall så att användarna kan öppna formuläret markerar du kryssrutan och skriv sedan ett namn för formuläret i namn på bifogad fil ruta. Du kan också ange ett fält eller använda en formel för att säkerställa att varje formulärnamnet är unika.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Infoga formeln Bild av knapp .

   2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

    • Om du vill använda ett fält i formeln, klicka på Infoga fält eller en grupp, klickar du på fältet som du vill använda i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

    • Om du vill använda en funktion i formeln, klicka på Infoga funktion och välj den funktion du vill använda i dialogrutan Infoga funktion.

     Tips: Om funktionen kräver parametrar returnerar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan i rutan formel i dialogrutan Infoga formel dubbelklickar du på den funktion som du har lagt till och klicka på ett fält eller grupp. Hitta länkar till mer information om funktionerna i avsnittet Se även.

    • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln, skriver du värdet eller symbol för matematisk operation i rutan formel.

   Åtgärd

   Symbol

   Lägg till

   +

   Subtrahera

   -

   Multiplicera

   *

   Dela upp

   /

   • Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka ”/” som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

   • Klicka på Kontrollera formel om du vill kontrollera formeln för korrekt syntax i dialogrutan Infoga formel.

    Länkar till mer information om formler i avsnittet Se även.

   Obs!: De personer som får formulärdata som en bifogad fil i ett e-postmeddelande måste InfoPath installerat på sina datorer för att öppna den bifogade filen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Skriv ett beskrivande namn för den här skicka dataanslutning på nästa sida i guiden i rutan Ange ett namn på dataanslutningen.

 9. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka sedan på Slutför.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 10. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×