Skicka formulärdata i ett e-postmeddelande

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du lägger till en sekundär dataanslutning för sändning i formulärmallen kan användarna skicka formulärdata i ett e-postmeddelande. Du kan använda oföränderliga värden eller värden som grundas på informationen i formuläret, eller en formel som anger e-postadressen som formuläret ska skickas till, ämnesraden i e-postmeddelandet och namnet på formuläret. Du kan också ange om du vill att formuläret ska visas i e-postmeddelandets brödtext eller i en bifogad fil i meddelandet.

Om du konfigurerar formulärmallen så att formuläret tas med som en bifogad fil i e-postmeddelandet, kan du också bifoga formulärmallen till meddelandet. Genom att ta med både formuläret och mallen som bilaga, säkerställer du att e-postmottagarna kan öppna formuläret i Microsoft Office InfoPath, även om formulärmallen inte är cachelagrad på deras dator. För att mottagarna ska kunna öppna den bifogade filen måste de ha InfoPath installerat.

När användarna skickar sina formulärdata i ett e-postmeddelande skapar InfoPath ett e-postmeddelande med dessa formulärdata och skickar meddelandet till de mottagare som du anger när du skapar dataanslutningen. Om de personer som tar emot de ifyllda formulären använder Microsoft Office Outlook 2007, kan de lägga till en mapp i inkorgen där alla mottagna InfoPath-lagras. De kan också konfigurera mappen så att formulärinformationen visas i kolumner i Outlook.

När du har lagt till dataanslutningen för sändning, konfigurerar du formulärmallen så att användarna kan skicka sina formulärdata. Knappen Skicka läggs till automatiskt i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka läggs till på Arkiv-menyn. Du kan också anpassa sändningsalternativen för formulärmallen så här:

 • Ändra den text som visas på knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Ändra tangentbordsgenväg för knappen Skicka i verktygsfältet Standard och kommandot SkickaArkiv-menyn.

 • Skapa egna meddelanden som visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om formuläret ska lämnas öppet, ska stängas eller om ett tomt formulär ska visas efter att formuläret har skickats.

Överst på sidan

Lägga till en dataanslutning för sändning

 1. Klicka på SändningsalternativVerktyg-menyn.

 2. Markera kryssrutan Tillåt användare att skicka formuläret i dialogrutan Sändningsalternativ.

 3. Klicka på Skicka formulärdata till en plats och sedan på E-post i listan.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. I lämpliga rutor i guiden Dataanslutning skriver du e-postadressen till mottagarna, ämnet som ska visas i meddelandet och eventuell inledningstext. Klicka sedan på Nästa.

  Tips: Du kan också ange ett fält eller använda en formel om du vill skapa värdet för respektive ruta, utom för rutan Introduktion.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

   • Om du vill använda ett fält i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp, klickar på önskat fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar sedan på OK.

   • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på OK.

    Tips: Om funktionen kräver parametrar, markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK. Dubbelklicka sedan på den funktion du lagt till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klicka i ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

   • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

  • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

   Länkar till mer information om formler finns i avsnittet Se även.

 6. Gör något av följande på nästa sida i guiden:

  1. Om du vill visa formuläret i e-postmeddelandets brödtext klickar du på Skicka endast den aktiva vyn av formuläret och ingen bifogad fil.

  2. Om du vill skicka formulärdata som en bifogad fil i e-postmeddelandet klickar du på Skicka formulärdata som en bifogad fil, markerar kryssrutan Bifoga formulärmallen så att användarna kan öppna formuläret och skriver sedan namnet på formuläret i rutan Namn på bifogad fil. Du kan också ange ett fält eller använda en formel som ser till att alla formulärnamn blir unika.

   Hur gör jag?

   1. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

   2. Gör något av följande i dialogrutan Infoga formel:

    • Om du vill använda ett fält i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp, klickar på önskat fält i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klickar sedan på OK.

    • Om du vill använda en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion, markerar önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion och klickar sedan på OK.

     Tips: Om funktionen kräver parametrar, markerar du funktionen i dialogrutan Infoga funktion och klickar på OK. Dubbelklicka sedan på den funktion du lagt till i rutan Formel i dialogrutan Infoga formel och klicka i ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

    • Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

   Operation

   Symbol

   Addera

   +

   Subtrahera

   -

   Multiplicera

   *

   Dividera

   /

   • Obs!: Om formeln använder operatorn division (/), ser du till att det finns ett blanksteg före och efter den. Om det inte finns blanksteg före och efter divisionsoperatorn kan "/" tolkas som en avgränsare för XPath-steg i stället för en divisionsoperator.

   • Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

    Länkar till mer information om formler finns i avsnittet Se även.

   Obs!: De personer som tar emot formulärinformationen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande måste ha InfoPath installerat för att kunna öppna den bifogade filen.

 7. Klicka på Nästa.

 8. I rutan Ange ett namn på dataanslutningen på nästa sida i guiden skriver du ett beskrivande namn för den här dataöverföringsanslutningen.

 9. Kontrollera att informationen är korrekt i avsnittet Sammanfattning och klicka på Slutför.

  1. Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i dialogrutan Sändningsalternativ om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 10. Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×