Skicka ett Word-dokument på granskning via e-post

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Microsoft Office Outlook 2007 tillsammans med Microsoft Office Word 2007 om du vill skicka ett Word-dokument på granskning till andra på ett effektivt sätt. Alla mottagare kan kommentera och revidera med hjälp av funktionen Spåra ändringar i Office Word 2007. När dokumentet skickas tillbaka till dig kan du jämföra och kombinera ändringarna i ett Word-dokument.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Steg 1: Lägga till på kommandot Skicka för granskning i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2007

Steg 2: Skicka ett Word 2007-dokument för granskning genom att använda Office Outlook 2007

Steg 3: Granskar och slår samman Word-dokument

Steg 1: Lägga till på kommandot Skicka för granskning i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2007

I Word 2007 ger kommandot Skicka för granskning snabb åtkomst till att skicka ett dokument på granskning. Kommandot finns inte i menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Men om du vill kan du lägga till kommandot i verktygsfältet Snabbåtkomst, som visas högst upp i menyfliksområdet.

 1. Klicka på nedåtpilen bredvid verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Klicka på Fler kommandon.

  Anpassa menyn i verktygsfältet Snabbåtkomst

 3. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdet i den nedrullningsbara listrutan Välj kommandon från.

 4. Rulla nedåt i listan med kommandon och klicka sedan på Skicka för granskning.

 5. Klicka på Lägg till.

  Dialogrutan Word-alternativ

  1. Klicka på Kommandon som inte finns i menyfliksområdet.

  2. Klicka på Skicka för granskning.

  3. Klicka på Lägg till.

 6. Klicka på OK när du vill stänga dialogrutan Word-alternativ.

Ikonen Skicka för granskning visas i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2007.

Överst på sidan

Steg 2: Skicka ett Word 2007-dokument på granskning genom att använda Office Outlook 2007

Gör följande när du är redo att skicka ett Word 2007-dokument på granskning:

 1. Klicka på Skicka för granskning i verktygsfältet Snabbåtkomst i Word 2007.

  Ett nytt Outlook-e-postmeddelande öppnas med Word-dokumentet bifogat. Som standard visas texten Granska det bifogade dokumentet i brödtexten.

  Obs!: Word 2007-dokumentet måste ha sparats innan du använder kommandot Skicka för granskning.

 2. Ändra meddelandets brödtext om du vill.

 3. Adressera meddelandet på samma sätt vanliga Outlook-meddelanden.

  Tips: Du kan enkelt lägga till påminnelser till dig själv eller mottagarna. Klicka på Följ upp i gruppen Alternativ på fliken Meddelande. Klicka på en påminnelseperiod. Om du vill infoga en påminnelse för mottagare klickar du på Flagga för mottagare. Du kan ändra texten Flagga för ditt eget påminnelsemeddelande genom att byta ut standardtexten Granska.

 4. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Steg: Granska och kombinera Word-dokument

När personer återgår Word-dokument som innehåller deras kommentarer och ändringar kan du spara dokumentet på datorns hårddisk. Hjälp om hur du kan spara bifogade filer finns i Visa, öppna, och spara bifogade filer.

Det finns två sätt att arbeta med flera kopior av dokumentet. Ett sätt är att jämföra två dokument bredvid varandra, vilket kallas markerad ändring. En markerad ändring visar bara skillnaderna mellan dokument. Ett annat sätt är att kombinera de olika kopiorna till ett nytt Word-dokument. När de har kombinerats kan du granska och sedan acceptera eller avböja allas ändringar i ett dokument.

Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer arbetar du med det ursprungliga dokumentet och en granskningskopia åt gången. Du upprepar processen för varje granskningskopia.

Jämföra två dokument med alternativet för markerade ändringar

Med alternativet för markerade ändringar jämförs två dokument och bara det som ändrats mellan dem visas. Dokumenten som jämförs ändras inte. Jämförelsen med markerade ändringar visas som standard i ett nytt, tredje dokument.

Om du vill jämföra ändringar från flera granskare, ska du inte markera det här alternativet. Klicka på Kombinera revisioner från flera författare i stället.

 1. Klicka på Jämför i gruppen Jämför på fliken Granska i Word 2007.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Jämför två versioner av ett dokument (markerad ändring).

 3. Bläddra efter dokumentet som du vill använda som originaldokument under Ursprungligt dokument.

 4. Bläddra efter det andra dokumentet som du vill jämföra under Reviderat dokument.

 5. Klicka på Mer och markera inställningarna för det du vill jämföra i dokumenten. Välj under Visa ändringar om du vill visa ändringar på tecken- eller ordnivå.

  Om du inte vill visa ändringarna i ett tredje dokument väljer du vilket dokument du vill att ändringarna ska visas i.

  Viktigt!: De alternativ som du väljer under Mer blir standardinställningar för jämförelse nästa gång du jämför dokument.

 6. Klicka på OK.

 7. Om någon av dokumentversionerna har spårade ändringar visas en meddelanderuta i Word 2007. Klicka på Ja om du vill acceptera ändringarna och jämföra dokumenten.

 8. Ett nytt, tredje dokument öppnas i Microsoft Office Word, där de spårade ändringarna i det ursprungliga dokumentet accepteras och ändringarna i det reviderade dokumentet visas som spårade ändringar.

  Källdokumenten som jämförs ändras inte.

Kombinera kommentarer och ändringar från flera dokument i ett dokument

Om du skickar ett dokument på granskning till flera granskare, och varje granskare returnerar dokumentet, kan du kombinera dokumenten två i taget tills alla ändringar har infogats i ett enda dokument.

 1. Klicka på Jämför i gruppen Jämför på fliken Granska i Word 2007.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Kombinera revisioner från flera författare.

 3. Klicka under Ursprungligt dokument på namnet på dokumentet där du vill kombinera ändringarna från flera källor.

  Om du inte kan se dokumentet i listan, klickar du på Bläddra efter Original Knapp .

 4. Bläddra under Reviderat dokument till dokumentet som innehåller ändringar från en av granskarna.

 5. Klicka på Mer.

 6. Markera under Visa ändringar de alternativ som du vill använda när du jämför dokumenten.

  Som standard visar Word 2007 ändringar av hela ord. Om du till exempel ändrar ordet katt till katter, visas hela ordet katter ändrat och inte bara bokstäverna "er".

 7. Klicka på Ursprungligt dokument under Visa ändringar i.

 8. Klicka på OK.

  Om du vill ändra vilka dokument som visas på skärmen när du klickar på OK, klickar du Dölj källdokument eller Visa källdokument i gruppen Jämför.

 9. Upprepa steg 1-8. Word 2007 kombinerar alla ändringarna i ursprungsdokumentet.

Obs!: Du kan bara lagra en uppsättning formateringsändringar i taget. När du sammanställer flera dokument måste du kanske bestämma om du vill behålla formateringen från ursprungsdokumentet eller från det redigerade dokumentet. Om du inte behöver spåra formateringsändringar avmarkerar du kryssrutan Formatering i dialogrutan Jämför och sammanfoga dokument.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×