Skicka ett snabbmeddelande till en grupp

Du kan skicka ett snabbmeddelande till en kontaktgrupp, en distributionsgrupp eller till flera kontakter som du markerar.

Innehåll i det här avsnittet

Skicka ett snabbmeddelande till en grupp

Bjuda in en annan kontakt till en konversation eller en konferens

Begränsningar för snabbmeddelanden till grupper

Skicka ett snabbmeddelande till en grupp

Det finns flera sätt att skicka ett snabbmeddelande till en grupp.

Skicka ett snabbmeddelande till flera kontakter

 • Markera flera kontakter i kontaktlistan genom att hålla ned CTRL samtidigt som du klickar på kontakterna. Högerklicka på den sista kontakten och klicka på Skicka ett snabbmeddelande. I konversationsfönstret skriver du in ditt meddelande och trycker sedan på ENTER.

Skicka ett snabbmeddelande till en grupp

 • Högerklicka på ett gruppnamn i kontaktlistan och klicka på Skicka ett snabbmeddelande. Skriv ditt meddelande i konversationsfönstret och tryck sedan på ENTER.

Så här skickar du ett meddelande till utvalda medlemmar i en grupp

 • I kontaktlistan använder du nedåtpilen till vänster om gruppnamnet för att expandera gruppen, håll ned CTRL-tangenten och klicka på de kontakter du vill markera. När du har markerat den sista kontakten högerklickar du på den och klickar på Skicka ett snabbmeddelande. I konversationsfönstret skriver du ditt meddelande och trycker sedan på ENTER.

Överst på sidan

Bjuda in en annan kontakt till en konversation eller en konferens

Under en session med snabbmeddelanden gör du något av följande:

 • Dra en eller flera kontakter från kontaktlistan eller från rutan Sökresultat till konversationsfönstret.

 • Använd knappen Bjud in:

  1. I konversationsfönstret klickar du på knappen Bjud in.

  2. Markera de medlemmar som du vill bjuda in i dialogrutan Bjud in någon och klicka på OK.

Obs!: Namnen på de kontakter som du har bjudit in till sessionen med snabbmeddelanden visas i deltagarlistan i konversationsfönstret.

Överst på sidan

Begränsningar för snabbmeddelanden till grupper

Begränsningar som gäller gruppstorlek

 • Du kan starta en session med snabbmeddelanden till en distributionsgrupp som inte överskrider 100 medlemmar. Ledaren för sessionen och alla andra deltagare kan se vilka kontakter som ansluter till och lämnar sessionen.

Begränsningar som gäller äldre versioner av Communicator

 • Kontakter som inte använder Office Communicator 2007 kan delta i en session med snabbmeddelanden för grupper (kallas också konferens med snabbmeddelanden), men en fördröjning kan uppstå när de bjuds in till konferensen.

 • Kontakter som använder äldre versioner av Communicator kan delta i en konferens med snabbmeddelanden och se vilken kontakt som har skrivit ett meddelande, men de kan inte se listan med konferensdeltagare.

 • Handskriftsmeddelanden som har skapats med en Tablet PC visas inte för andra deltagare i en konferens med snabbmeddelanden. Communicator och Microsoft Office Communications Server stöder endast text för klienter i en gruppkonferens med snabbmeddelanden. En användare som skickar handskriftsmeddelanden i en session med snabbmeddelanden får feedback om att deras meddelande inte kunde skickas.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×