Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du behöver skydda e-postmeddelandets integritet kan du kryptera det. Kryptering av ett e-postmeddelande i Outlook innebär att det konverteras från läsbar oformaterad text till förvrängd text. Endast mottagaren med den privata nycklar som matchar den offentliga nycklar som används för att kryptera meddelandet kan dechiffrera meddelandet om att läsa det. Alla mottagare utan motsvarande privata nycklar ser att det inte går att tolka text.

En digital signatur för ett e-postmeddelande hjälper mottagaren att verifiera att du är den autentiska avsändaren och inte en bedragare. För att använda digitala signaturer måste både skicka och mottagare ha ett e-postprogram som har stöd för S/MIME-standarden. Outlook har stöd för S/MIME-standarden.

Outlook stöder två krypterings alternativ:

 1. S/MIME-kryptering -för att använda s/MIME-kryptering måste avsändaren och mottagaren ha ett e-postprogram som har stöd för s/MIME-standarden. Outlook har stöd för S/MIME-standarden.

 2. Office 365 meddelande kryptering (Information Rights Management)-för att använda Office 365 Message enCryption måste avsändaren ha Office 365 meddelande kryptering, som ingår i O365-licensen, E3.

Skicka ett krypterat meddelande

Kryptera med S/MIME

Innan du börjar med den här proceduren måste du först lägga till en certifikat på nyckel ringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikat utfärdare finns i Mac-hjälpen. Du måste också ha en kopia av varje mottagares certifikat sparade med de kontakter som finns i Outlook. Information om hur du lägger till dina kontakters certifikat i Outlook finns i Importera, exportera eller ta bort ett certifikat för en kontakt.

Om mottagaren står med i en LDAP, till exempel den globala adress listan (GAL) som används av Microsoft Exchange Server, publiceras mottagarens certifikat till katalog tjänsten och är tillgänglig för dig tillsammans med andra kontakter routningsinformation.

Om mottagaren står med i en katalog tjänst för LDAP publiceras mottagarens certifikat till katalog tjänsten och är tillgänglig för dig tillsammans med annan kontakt information.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

  Knappen konton på fliken verktyg

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett krypterat meddelande från och välj Avancerad _GT_- säkerhet.

 3. I certifikatväljer du det certifikat som du vill använda. Du ser bara de certifikat som du har lagt till i nyckel ringen för ditt Mac OSX och de certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckel Ring finns i Mac-hjälpen.

 4. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 5. Om du befinner dig på Office 365-prenumerant och på Build 16.19.18110915 och senare

  Välj alternativi ett e-postmeddelande och välj kryptera och packa med S/MIME -alternativ i list rutan.

  Kryptering med S/MIME-alternativ

 6. För Outlook för Mac 2019, 2016 och 2011

  I ett e-postmeddelande väljer du alternativ > säkerhets > kryptera meddelande.

  Säkerhets-och behörighets knappar i Outlook 2016

 7. Skriv klart meddelandet och klicka sedan på Skicka.

  Obs!: När du skickar ett krypterat meddelande används mottagarens certifikat för att kryptera hans eller hennes kopia av meddelandet. Ditt certifikat används för att kryptera den kopia som sparas i mappen Skickat eller Utkast i Outlook.

Kryptera med Office 365 meddelande kryptering

 1. Om du är Office 365-prenumerant och på bygg 16.19.18110915 och högre,

  I ett e-postmeddelande väljer du alternativ, väljer kryptera och väljer krypterings alternativ som har de restriktioner du vill använda, till exempel vidarebefordra eller kryptera.

  Visar knappen kryptering i ett e-postmeddelande

  Obs!: Office 365 meddelande kryptering är en del av O365 E3-licensen. Dessutom är funktionen endast krypterade (alternativet under knappen Kryptera) endast aktive rad för prenumeranter (Office proPlus-användare) som också använder Exchange Online.

 2. För Outlook för Mac 2019, 2016 och 2011

  I ett e-postmeddelande väljer du alternativ _GT_ behörigheteroch väljer krypterings alternativ som har de restriktioner du vill använda, till exempel Vidarekoppla inte.

  Säkerhets-och behörighets knappar i Outlook 2016

  Obs!:  Funktionen endast kryptering är inte aktive rad i de här versionerna av Outlook för Mac.

Skicka ett digitalt signerat meddelande

Innan du börjar med den här proceduren måste du ha lagt till ett certifikat på nyckel ringen på datorn. Information om hur du begär ett digitalt certifikat från en certifikat utfärdare finns i Mac-hjälpen.

 1. Klicka på Konton på menyn Verktyg.

  Knappen konton på fliken verktyg

 2. Klicka på det konto som du vill skicka ett digitalt signerat meddelande från och välj Avancerad > säkerhet.

 3. I certifikatväljer du det certifikat som du vill använda. Du ser bara de certifikat som du har lagt till i nyckel ringen för ditt Mac OSX och de certifikat som är giltiga för digital signering eller kryptering. Mer information om hur du lägger till certifikat i en nyckel Ring finns i Mac-hjälpen.

 4. Gör något av följande:

  För att se till att dina digitalt signerade meddelanden kan öppnas av alla mottagare, även om de inte har ett S/MIME-e-postprogram och inte kan verifiera certifikatet, väljer du skicka digitalt signerade meddelanden som klartext.

  Om du vill att mottagarna ska kunna skicka krypterade meddelanden till dig kontrollerar du att du har markerat dina signerings-och krypterings certifikat och väljer sedan Inkludera mina certifikat i signerade meddelanden.

 5. Klicka på OK och stäng sedan dialogrutan Konton.

 6. Om du är Office 365-prenumerant och på bygg 16.19.18110402 och högre ,

  Välj alternativ i ett e-postmeddelande och välj signera.

  Visar knappen skylt i ett e-postmeddelande

  För Outlook för Mac 2019, 2016 och 2011

  I ett e-postmeddelande väljer du alternativ > Security > digital signatur.

  Säkerhets-och behörighets knappar i Outlook 2016

 7. Skriv klart meddelandet och klicka sedan på Skicka.

Se även

Säkra meddelanden med en digital signatur i Outlook för PC

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×