Skicka e-postmeddelanden med fördröjning eller efter schema

Du kan fördröja leveransen av ett enstaka e-postmeddelande eller så kan du använda regler för att fördröja leveransen av alla meddelanden genom att hålla kvar dem i Utkorgen under en angiven tid när du har klickat på Skicka.

Så här fördröjer du meddelandeleveranser

Fördröja leverans av ett meddelande

 1. Klicka på Alternativ i meddelandet.

 2. Klicka på Fördröj leverans i gruppen Fler alternativ.

  Kommandot Fördröj leverans i menyfliksområdet

 3. Markera kryssrutan Leverera inte före under Leveransalternativ och klicka sedan på önskat leveransdatum och tid.

När du har klickat på Skicka ligger meddelandet kvar i din Utkorg tills det är dags för leverans.

Gör så här om du bestämmer dig senare för att du vill skicka meddelandet direkt:

 1. Gå till E-post i mappfönster och klicka på mappen Utkorgen.

 2. Öppna det fördröjda meddelandet.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Klicka på Fördröj leverans i gruppen Fler alternativ.

 5. Gå till Leveransalternativ och avmarkera kryssrutan Leverera inte före.

 6. Klicka på Stäng.

 7. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Fördröja leverans av alla meddelanden

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel.

 4. I rutan Steg 1: Välj en mall klickar du på Tillämpa regel på meddelanden som jag skickar under Börja med en tom regel. Klicka sedan på Nästa.

 5. Markera kryssrutorna för önskade alternativ i listan Steg 1: Välj villkor och klicka sedan på Nästa.

  Om du inte markerar några kryssrutor visas en bekräftelseruta. Om du klickar på Ja används den regel du skapar på alla meddelanden som du skickar.

 6. Markera kryssrutan skjut upp leverans med x minuter i listan Steg 1: Välj åtgärder.

 7. Klicka på den understrukna frasen ett antal i rutan Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde) och ange antal minuter som du vill att meddelandet ska hållas kvar innan det skickas.

  Leverans kan fördröjas upp till 120 minuter.

 8. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 9. Markera kryssrutorna för eventuella undantag du vill använda.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Ange namnet på regeln i rutan Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 12. Markera kryssrutan Tillämpa regeln.

 13. Klicka på Slutför.

När du har klickat på Skicka ligger alla meddelanden kvar i mappen Utkorgen så länge som du har angett.

Överst på sidan

Fördröja leveransen av ett enstaka meddelande

 1. I meddelandet, på fliken Alternativ, i gruppen Fler alternativ klickar du på Fördröj leverans Bild av knapp .

 2. Klicka på Meddelandealternativ.

 3. Markera kryssrutan Leverera inte före under Leveransalternativ och klicka sedan på önskat leveransdatum och tid.

När du har klickat på Skicka ligger meddelandet kvar i din Utkorg tills det är dags för leverans.

Obs!: Om du använder ett POP3-konto måste Outlook vara öppet tills meddelande har skickats. Du kan fastställa vilken typ av konto du använder i menyn Verktyg. Klicka på Kontoinställningar. På fliken E-post, i kolumnen Typ visas typen av konton som finns i din aktiva Outlook-profil.

Fördröja leverans av alla meddelanden

 1. I menyn Verktyg klickar du på Regler och aviseringar. Klicka sedan på Ny regel.

 2. I rutan Steg 1: Välj en mall, under Börja med en tom regel klickar du på Kontrollera meddelanden när de har skickats. Klicka sedan på Nästa.

 3. I listan Steg 1: Välj villkor markerar du de alternativ du vill ha och klickar sedan på Nästa.

  Om du inte markerar några kryssrutor visas en bekräftelsedialogruta. Om du klickar på Ja används regeln du skapar för alla meddelanden du skickar.

 4. I listan Steg 1: Välj åtgärder väljer du skjut upp leveransen med ett antal minuter.

 5. Klicka på den understrukna frasen ett antal i rutan Steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde) och ange antal minuter som du vill att meddelandet ska hållas kvar innan det skickas.

  Leverans kan fördröjas upp till 120 minuter.

 6. Klicka först på OK och sedan på Nästa.

 7. Välj eventuella undantag.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Ange namnet på regeln i rutan Steg 1: Ange ett namn för denna regel.

 10. Markera kryssrutan Tillämpa regeln.

 11. Klicka på Slutför.

När du har klickat på Skicka blir alla meddelanden kvar i Utkorgen i den tid du anger.

Obs!: Om du använder ett POP3-konto måste Outlook vara öppet tills meddelande har skickats. Du kan fastställa vilken typ av konto du använder i menyn Verktyg. Klicka på Kontoinställningar. På fliken E-post, i kolumnen Typ visas typen av konton som finns i din aktiva Outlook-profil.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×