Skicka e-postaviseringar för att meddela eller påminna om ändringar

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Aviseringar, eller meddelanden eller påminnelser som de också kallas, är e-postmeddelanden som skickas av Microsoft Office Project Server 2007 baserat på inställningar som anges i Microsoft Office Project Web Access.

Artikelinnehåll

Om aviseringar och påminnelser

Skapa aviseringar för dig själv

Skapa aviseringar för dina resurser

Om aviseringar och påminnelser

Det finns två typer av aviseringar:

 • Aviseringar     Du kan aktivera aviseringar om du vill få en e-postavisering så fort en åtgärd inträffat med en aktivitet eller statusrapport. Du kan till exempel aktivera aviseringar så att du får ett meddelande när du tilldelas en ny aktivitet eller när du får en ny statusrapportbegäran.

 • Påminnelser     Du kan aktivera påminnelser om du vill få en e-postavisering när aktiviteter och statusrapporter kräver din uppmärksamhet. Påminnelser baseras på villkor, t.ex. ett visst antal dagar efter åtgärden, och skickas enligt ett återkommande schema som du skapar, t.ex. var tredje dag. Du kan till exempel aktivera en påminnelse så att du får ett meddelande dagen innan statusrapporten går ut, eller så att du får återkommande e-postmeddelanden när dina aktiviteter är försenade med ett visst antal dagar.

Chefer kan aktivera aviseringar och påminnelser för sina resurser. Om din chef har gjort det får du både de aviseringar som har definierats av chefen (t.ex. för försenade aktiviteter eller statusrapporter) och de aviseringar som du har definierat själv.

Obs!: Om din chef har aktiverat aviseringar som du inte vill ha, kan du ange att du inte vill ta emot aviseringarna. Du kan inte avvisa påminnelser som skapats av din chef.

Överst på sidan

Skapa aviseringar för dig själv

 1. Klicka på Personliga inställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera Mina aviseringar och påminnelser.

 3. Välj de aviseringar och påminnelser som du vill ha i områdena Aktiviteter och Statusrapporter.

  Obs!: Påminnelser som har aktiverats av din chef har högre prioritet än dina personliga inställningar. Om din chef exempelvis skapar en påminnelse för att skicka ett e-postmeddelande dagen innan en statusrapport går ut, och du anger att du inte vill ha några påminnelser om statusrapporter, så kommer du ändå att få påminnelserna från chefen.

 4. Ange hur ofta du vill att påminnelserna ska skickas.

 5. Välj det språk och format som du vill använda för aviseringarna i området Språkinställningar.

 6. Klicka på Spara för att spara aviseringarna och påminnelserna.

Överst på sidan

Skapa aviseringar för dina resurser

 1. Klicka på Personliga inställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Hantera aviseringar och påminnelser för mina resurser.

 3. Välj de aviseringar och påminnelser som du vill skicka till resurserna i områdena Mina gruppmedlemmars aktiviteter och Mina resursers statusrapporter.

 4. Ange hur ofta du vill att påminnelserna ska skickas.

 5. Välj det språk och format som du vill använda för aviseringarna i området Språkinställningar.

 6. Klicka på Spara för att spara aviseringarna och påminnelserna.

 • I takt med att ett projekt framskrider kanske du vill ändra typen av e-postpåminnelser och hur ofta de skickas. Du kanske exempelvis vill ange en längre tidsperiod till en början (t.ex. flera dagar eller veckor) för en påminnelse om försenade aktiviteter, och sedan definiera en kortare tid längre fram så att påminnelserna skickas så fort en aktivitet försenas.

 • Påminnelser som aktiverats av en chef har högre prioritet än en resurs personliga inställningar. Om en chef till exempel skapar en påminnelse för att skicka e-post till alla resurser dagen innan en statusrapport går ut, och resursen har angett att han eller hon inte vill ha några påminnelser, så kommer resursen ändå att få de påminnelser som skapats av chefen.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Microsoft Office Project Web Access ?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×