Skapa webbplatsvarianter

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Som administratör för en webbplatssamling kan du skapa målwebbplatsvarianter och ordna dem i en hierarki med webbplatsvarianter. I en hierarki med webbplatsvarianter finns källwebbplatserna och webbplatsvarianterna en nivå längre ned från rotwebbplatsvarianten. Allt innehåll som kopieras från källwebbplatsvarianten till målwebbplatsvarianten finns i sidbiblioteket för källwebbplatsvarianten.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om varianter webbplatser

Använda etiketter för att skapa webbplatser för käll- och målwebbplatser

Skapa källwebbplatsvarianten

Skapa Webbplatsvarianter mål

Skapa en hierarki med varianter

Lägga till nya Webbplatsvarianter i en befintlig Webbplatshierarki

Välj en layout för en viss webbplatsvariant

Lär dig mer om varianter webbplatser

Som administratör för en webbplatssamling kan du skapa målwebbplatsvarianter och ordna dem i en hierarki med webbplatsvarianter. I en hierarki med webbplatsvarianter finns källwebbplatserna och webbplatsvarianterna en nivå längre ned från rotwebbplatsvarianten. Allt innehåll som kopieras från källwebbplatsvarianten till målwebbplatsvarianten finns i sidbiblioteket för källwebbplatsvarianten.

När du angav namnet och platsen för startwebbplatsvarianten på sidan Variantinställningar angav du rotwebbplatsvarianten. Rotwebbplatsvarianten är den URL som omdirigerar webbplatsbesökare till lämplig webbplatsvariant baserat på inställningarna i deras webbläsare.

Obs!: Du anger varianterna rot webbplatsens URL i sidan variantinställningar måste konfigureras innan du kan utföra procedurerna i det här avsnittet.

Överst på sidan

Skapa käll- och målwebbplatser med hjälp av etiketter

Du skapar källwebbplatserna och målwebbplatsvarianterna genom att skapa etiketter på sidan Variantetiketter. En etikett skapar i sin tur en webbplats.

Om du till exempel vill använda fyra språkvarianter för din webbplats måste du skapa fyra etiketter, en för varje språk.

Du utser en etikett som källetiketten, från vilken funktionen Varianter skapar källwebbplatsvarianten. Källwebbplatsen bör vara den webbplats där innehåll som ska visas på målwebbplatsvarianterna kommer in i systemet. På en flerspråkig webbplats kan du använda det primära språket i organisationen som källetikett.

Obs!:  Det får bara finnas en källetikett. När du har angett källetiketten kan du inte ändra den till en annan utan att ta bort källetiketten och bryta alla befintliga käll- och målrelationer.

De återstående etiketterna är måletiketterna, som skapas som målwebbplatser med funktionen Varianter.

När du har skapat ursprungskällan och målwebbplatserna använder du kommandot Skapa hierarkier för att skapa en hierarki med webbplatsvarianter. När du har skapat den ursprungliga hierarkin med varianter kan du lägga till nya målwebbplatsvarianter när du vill med kommandot Skapa hierarkier.

Om källwebbplatsvarianten har innehåll i sidbiblioteket, eller om den innehåller underordnade webbplatser i webbplatshierarkin, skapas dessa sidor och webbplatser på alla nya målwebbplatsvarianter.

Överst på sidan

Skapa källwebbplatsvarianten

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder och sedan på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Variantetiketter under Administration av webbplatssamling på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Klicka på Ny etikett på sidan Variantetiketter.

 4. Skriv önskat namn i rutan Etikettnamn i avsnittet Etikett och beskrivning.

Det namn du anger blir den sträng som används i URL:en. Om du arbetar med flera språk är det en bra idé att ta med språket i etikettnamnet. Använd till exempel EN för engelska, FR för franska och DE för tyska.

 1. Skriv en beskrivning i rutan Beskrivning som beskriver syftet med etiketten. Du kan till exempel skriva "engelska".

 2. Skriv ett namn i rutan Visningsnamn i avsnittet Visningsnamn. Visningsnamn är vanligen översatta eller användarvänliga versioner av en etikett.

Du ska använda visningsnamnet igen när du arbetar med webbplatshierarkin. Därför är det en bra idé att använda ett beskrivande namn som är lätt att komma ihåg. Du kan exempelvis använda "engelska" här också.

 1. Välj variantens språk i avsnittet Språk. Språkinställningen avgör formateringen för objekt, t.ex. datum, tid och valuta, samt hur användare omdirigeras från rotwebbplatsen beroende på inställningarna i deras webbläsare.

 2. Om det finns språkpaket installerade på servern kan du välja ett språk genom att klicka i rutan Språk. Detta avgör på vilket språk användargränssnittet (inte innehållet) för variantetikettens webbplats visas.

 3. Välj det avsnitt av källhierarkin i avsnittet Skapa hierarki som du vill kopiera. Gör något av följande:

  • Om du vill skapa en hierarki av publiceringswebbplatser och alla sidor klickar du på Publiceringswebbplatser och alla sidor.

  • Om du vill skapa en hierarki av bara publiceringswebbplatser klickar du på Endast publicerande publiceringswebbplatser.

  • Om du vill skapa en hierarki vid roten klickar du på Endast rotwebbplats. (Endast en webbplatsvariant på den översta nivån skapas, inte underwebbplatser eller sidor.)

 4. Markera kryssrutan Ange att denna variant ska vara källvarianten.

 5. Välj den mall i rutan Välj vilken mall för publiceringswebbplatsen som ska användas som ska användas för att bygga webbplatsen och klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa målwebbplatsvarianter

 • Om du vill lägga till målwebbplatser upprepar du bara steg 1 till och med 8 från proceduren ovan för varje målwebbplatsvariant som du vet att du kommer vilja använda.

Överst på sidan

Skapa en hierarki med webbplatsvarianter

Nästa steg är att associera källwebbplatsen och webbplatsvarianterna med varandra och med rotwebbplatsvarianten. Det gör du genom att skapa en hierarki med webbplatsvarianter.

 • Klicka på Skapa hierarkier på sidan Variantetiketter.

Med funktionen Varianter skapas webbplatshierarkin när servern schemalagts att utföra massåtgärder av den här typen. Eftersom det krävs många resurser för att skapa webbplatsvarianter skapas webbplatshierarkier som standard mellan midnatt och tre på natten i tidszonen för din server. Om webbplatshierarkin måste vara tillgänglig tidigare kan du be servergruppsadministratören att klicka på Kör nu för det tidsinställda jobbet för generering av varianthierarkier när du har angett alla etiketter som ska skapas.

Tips: Du kan övervaka förloppet för kommandot Skapa hierarkier genom att klicka på Varianter loggar på sidan Webbplatsinställningar.

Nu när du har skapat en käll- och målvariant omdirigeras du och webbplatsanvändarna från URL:en för rotvarianten till det språk som matchar webbplatsarens aktuella språkinställningar. Du eller målwebbplatsens ägare kan börja arbeta med innehållet i sidbiblioteken.

Överst på sidan

Lägga till en ny webbplatsvariant till en befintlig webbplatshierarki

När du har skapat hierarkin med webbplatsvarianter kan du lägga till en ny målwebbplatsvariant när du vill.

 • Öppna sidan Variantetiketter, Lägg till ny etikett och klicka sedan på Skapa hierarkier.

Överst på sidan

Välja en sidlayout för en särskild webbplatsvariant

Du kanske vill använda en annan sidlayout för varje variantetikett. Exempelvis vill du förmodligen använda olika sidlayouter om några av språken är språk med vänster-till-höger-skrift och andra med höger-till-vänster-skrift. Du kan välja en sidlayout för en webbplatsvariant genom att ange en prioriterad layout i galleriet för huvudsidor.

 1. Klicka på Webbplatsåtgärder på webbplatsen på den högsta nivån i webbplatssamlingen och klicka på Webbplatsinställningar.

 2. Klicka på Huvudsidor och sidlayouter under Gallerier på sidan Webbplatsinställningar.

 3. Peka på den sidlayout som du vill använda för webbplatsvarianten och klicka på Redigera egenskaper i menyfliksområdet.

 4. Välj den etikett som du vill tillämpa layouten på under Tillgängliga etiketter i området Varianter.

 5. Flytta etiketten till rutan Etiketter för layout genom att klicka på Lägg till.

 6. Klicka på OK och sedan checka in filen.

Obs!: Ändringar av sidlayouter lyder versionshantering och godkännande av processen gäller i huvudsida och Galleri för Layout, vilket betyder att, för att ändringarna ska börja gälla du kan behöva incheckning huvudsidan och få jobbet godkänd.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×