Skapa webbplatser och underwebbplatser

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att kunna skapa en webbplats från Central administration måste du först skapa en webbplatssamling. Underwebbplatser skapas under webbplatser på den högsta nivån och under andra underwebbplatser och kan inte skapas i Central administration.

Webbplatser i SharePoint-webbprogram ordnas i webbplatssamlingar. Varje webbplatssamling har en webbplats på den högsta nivån. Webbplatsen på den högsta nivån kan ha flera underwebbplatser, som i sin tur kan ha flera underwebbplatser på så många nivåer som behövs. När du skapar en webbplatssamling skapas automatiskt en webbplats på den högsta nivån. Varje enskild webbplatssamling kan bara ha en webbplats på den högsta nivån.

Hierarkin med webbplatser på den högsta nivån och underwebbplatser gör det till exempel möjligt att använda en huvudarbetswebbplats för en grupp eller en avdelning, plus arbetswebbplatser och delade webbplatser för särskilda projekt. Webbplatser på den högsta nivån och underwebbplatser gör det möjligt att kontrollera funktionerna och inställningarna för webbplatser på olika nivåer.Administratören av en webbplatssamling kan kontrollera inställningar och funktioner för både webbplatsen på den högsta nivån och för eventuella underordnade underwebbplatser. Administratören för en webbplatssamling kan till exempel, förutom de vanliga administrationsåtgärderna för en webbplats:

 • Lägga till, ta bort eller ändra administratörer för webbplatssamlingar.

 • Hantera andra webbplatser i hierarkin för webbplatssamlingen.

 • Visa användningsstatistik och fördelning av lagringsutrymme.

 • Hantera webbplatssamlingens papperskorg.

 • Hantera webbdels-, mall- och arbetsflödesgallerier.

 • Hantera de funktioner som är tillgängliga i webbplatssamlingen.

 • Konfigurera inställningar, t.ex. nationella inställningar, för webbplatsen på den högsta nivån och för alla underwebbplatser.

Administratören av en underwebbplats kan bara kontrollera inställningar och funktioner för den specifika underwebbplatsen och administratören av nästa underordnade underwebbplats kan bara kontrollera inställningar och funktioner för den underwebbplatsen. En administratör av en underwebbplats kan exempelvis:

 • Lägga till, ta bort eller ändra användarbehörigheter om unika behörigheter har angetts.

 • Visa användningsanalysdata.

 • Ändra nationella inställningar.

 • Hantera huvudsidan, webbplatsinnehållstypen och webbplatskolumner.

 • Hantera webbdiskussioner och aviseringar.

 • Ändra webbplatsens namn och beskrivning, tema och startsida.

Obs!: Du kan också aktivera användare kan skapa egna webbplatser. Mer information finns i Konfigurera standardsidan för att skapa webbplatser.

Skapa en webbplatssamling

 1. Klicka på Programhantering i det övre navigeringsfältet.

 2. Klicka på Skapa webbplatssamling i området Hantering av SharePoint-webbplats på sidan Programhantering.

 3. Om du inte redan valt det webbprogram som du vill skapa webbplatssamlingen för klickar du på Ändra webbprogramWebbprogram-menyn i området Webbprogram på sidan Skapa webbplatssamling.

  • Klicka på det webbprogram som du vill skapa webbplatssamlingen i på sidan Välj webbprogram.

 4. Skriv en rubrik och en beskrivning för webbplatssamlingen i området Rubrik och beskrivning.

 5. Markera under URL i området Webbplatsadress sökvägen som ska användas för URL:en (till exempel en inkluderad sökväg som /webbplatser/ eller rotkatalogen , /).

  Om du väljer en inkluderingssökväg med jokertecken, till exempel /webbplatser/, måste du också skriva webbplatsnamnet som ska användas i webbplatsens URL.

  Obs!: Listan sökvägar som är tillgängliga för alternativet URL hämtas från listan över hanterade sökvägar som har definierats som jokerteckeninkluderingar.

 6. Klicka på en mall för webbplatsen på den högsta nivån i listan Välj en mall i området Mallval.

  När du klickar på en mall visas en beskrivning av mallen i området Mallval.

 7. Ange användarnamnet (i formatet DOMÄN\användarnamn) för den användare som ska administrera webbplatssamlingen i området Primär administratör för webbplatssamling.

 8. Om du vill definiera en sekundär ägare av webbplatsen på den högsta nivån (rekommenderas) anger du användarnamnet för den andra administratören för webbplatssamlingen i området Sekundär administratör för webbplatssamling.

 9. Om du använder kvoter för att begränsa resursanvändningen för webbplatssamlingar klickar du på en mall i listan Välj en kvotmall i området Kvotmall.

 10. Klicka på OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×