Office
Logga in

Skapa vyfilter i en listverktygsdesign i SharePoint Workspace 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda vyfilter för att ta med eller undanta objekt från en vy utifrån angivna villkor. Du kan till exempel visa objekt som skapats enbart med specifika formulär eller visa objekt bara om fältvärdena motsvarar vissa villkor.

Artikelinnehåll

Översikt: skapa ett vyfilter

Lägga till filteruttryck

Översikt: Lägga till ett vyfilter

Så här skapar du ett vyfilter:

 1. Öppna listverktyget i designer.

 2. Klicka på den vy som du vill använda ett vyfilter för.

 3. Klicka på fliken Filter.

 4. Markera eller avmarkera formulär efter behov.

  I vyn visas bara objekt som skapats med formulärmallen som du har markerat.

 5. Lägg till filteruttryck efter behov om du vill ta med eller undanta poster.

 6. Spara och publicera dina designändringar

Överst på sidan

Lägga till filteruttryck

Filteruttryck testar fältvärden och visas objekt i datavyn när villkoren som anges i uttrycket uppfylls.

Lägga till ett filteruttryck med ett villkor

Så här lägger du till ett grundläggande uttryck:

 1. Välj vilket fält du vill testa värden för i popup-listan.

  Obs!: RTF-fält är bara tillgängliga om egenskapen Sökbart är aktiverad.

 2. Välj ett villkorsalternativ i popup-listan.

  Vilka villkorsalternativ som visas beror på fälttypen. Textrelaterade fält tar med alternativ som fungerar med textsträngar, till exempel "innehåller" och "börjar med", datumrelaterade fält tar med datumspecifika alternativ, till exempel [ÄrIdag], för att indikera dagens datum.

 3. Ange det värde du vill testa för i textrutan.

 4. Klicka på Ikonen Lägg till villkor om du vill lägga till uttrycket.

I exemplet nedan visar filteruttrycket alla poster där värdet i fältet "avdelningsnamn" är "Försäljning".

Enkelt vyfilteruttryck

Överst på sidan

Lägga till ett filteruttryck med flera villkor

Ibland behöver du söka efter fler än ett villkor. Du kan lägga till ett uttryck som innefattar logiska operatorer. Du kan skapa ett uttryck som bara markerar poster om ALLA villkor uppfylls (logisk AND-operator) eller om NÅGOT villkor uppfylls (logisk OR-operator).

I exemplet nedan läggs två villkor till med alternativet "logiskt OR" markerat. I det resulterande filteruttrycket visas alla poster där värdet i "Avdelningsnamn" är antingen "Försäljning" eller "Marknadsföring".

Vyfilteruttryck med flera villkor

Överst på sidan

Uppdatera ett villkor i ett filteruttryck

Så här uppdaterar du ett villkor:

 1. Välj villkoret i rutan med uttryck.

  Delarna i uttrycket visas i popup-listorna och textrutan med värde.

 2. Ändra vilken del som helst av villkoret.

 3. Klicka på Ikonen Lägg till villkor

Överst på sidan

Ta bort ett villkor i ett filteruttryck

Så här tar du bort ett villkor:

 1. Välj villkoret i rutan med uttryck.

 2. Klicka på Ikonen Ta bort villkor

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×