Skapa vyfilter i en listverktygsdesign i SharePoint Workspace 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Du kan använda vyfilter för att ta med eller undanta objekt från en vy utifrån angivna villkor. Du kan till exempel visa objekt som skapats enbart med specifika formulär eller visa objekt bara om fältvärdena motsvarar vissa villkor.

Artikelinnehåll

Översikt: skapa ett vyfilter

Lägga till filteruttryck

Översikt: Lägga till ett vyfilter

Så här skapar du ett vyfilter:

 1. Öppna listverktyget i designer.

 2. Klicka på den vy som du vill använda ett vyfilter för.

 3. Klicka på fliken Filter.

 4. Markera eller avmarkera formulär efter behov.

  I vyn visas bara objekt som skapats med formulärmallen som du har markerat.

 5. Lägg till filteruttryck efter behov om du vill ta med eller undanta poster.

 6. Spara och publicera dina designändringar

Överst på sidan

Lägga till filteruttryck

Filteruttryck testar fältvärden och visas objekt i datavyn när villkoren som anges i uttrycket uppfylls.

Lägga till ett filteruttryck med ett villkor

Så här lägger du till ett grundläggande uttryck:

 1. Välj vilket fält du vill testa värden för i popup-listan.

  Obs!: RTF-fält är bara tillgängliga om egenskapen Sökbart är aktiverad.

 2. Välj ett villkorsalternativ i popup-listan.

  Vilka villkorsalternativ som visas beror på fälttypen. Textrelaterade fält tar med alternativ som fungerar med textsträngar, till exempel "innehåller" och "börjar med", datumrelaterade fält tar med datumspecifika alternativ, till exempel [ÄrIdag], för att indikera dagens datum.

 3. Ange det värde du vill testa för i textrutan.

 4. Klicka på Ikonen Lägg till villkor om du vill lägga till uttrycket.

I exemplet nedan visar filteruttrycket alla objekt i vilka värdet i fältet "Avdelningsnamn" är "Försäljning".

Enkelt vyfilteruttryck

Överst på sidan

Lägga till ett filteruttryck med flera villkor

Ibland behöver du söka efter fler än ett villkor. Du kan lägga till ett uttryck som innefattar logiska operatorer. Du kan skapa ett uttryck som bara markerar poster om ALLA villkor uppfylls (logisk AND-operator) eller om NÅGOT villkor uppfylls (logisk OR-operator).

I exemplet nedan läggs två villkor till med alternativet "logiskt OR" markerat. I det resulterande filteruttrycket visas alla poster där värdet i "Avdelningsnamn" är antingen "Försäljning" eller "Marknadsföring".

Vyfilteruttryck med flera villkor

Överst på sidan

Uppdatera ett villkor i ett filteruttryck

Så här uppdaterar du ett villkor:

 1. Välj villkoret i rutan med uttryck.

  Delarna i uttrycket visas i popup-listorna och textrutan med värde.

 2. Ändra vilken del som helst av villkoret.

 3. Klicka på Ikonen Lägg till villkor

Överst på sidan

Ta bort ett villkor i ett filteruttryck

Så här tar du bort ett villkor:

 1. Välj villkoret i rutan med uttryck.

 2. Klicka på Ikonen Ta bort villkor

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×