Skapa, visa och redigera kontakter eller kontaktlistor i Outlook.com

Använd sidan Kontakter i Outlook.com för att visa, skapa och redigera kontakter och kontaktlistor. Skapa en ny kontakt från grunden eller lägg till någon som en kontakt från ett e-postmeddelande. Du kan också skapa en kontaktlista för att skicka e-postmeddelanden till en grupp användare.


Vilken version av Outlook har jag?

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder betaversionen av Outlook.com. Välj vilken version av Outlook.com du använder för att se de anvisningar som gäller för dig.

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

OM DIN POSTLÅDA SER UT SÅ HÄR...

Skärmbild av det övre vänstra hörnet i betaversionen av Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

En skärmbild av det övre vänstra hörnet i den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Anvisningar för betaversionen av Outlook.com

Gå till sidan Kontakter. logga in i Outlook.com och välj Personer i nedre vänstra hörnet på sidan.

Skapa en helt ny kontakt

 1. Gå till sidan Kontakter och välj i den vänstra rutan vilken mapp du vill skapa kontakten i. Du kan till exempel välja mappen Kontakter.

  Obs!: När du har skapat en kontakt i en mapp går det inte att flytta den till en annan mapp.

 2. Gå till verktygsfältet och välj Nytt > Kontakt.

  Skärmbild av Nytt-menyn med Kontakt markerat.

 3. Ange information om kontakten. Välj Lägg till fler om du vill lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och födelsedag.

 4. Välj Skapa.

Skapa en kontakt utifrån ett e-postmeddelande

 1. Gå till E-post i Outlook.com.

 2. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och markera sedan namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 3. Ett profilkort öppnas. Välj Fler alternativ > Lägg till i kontakter.

  Välj de tre punkterna och välj sedan Lägg till i kontakter

  Obs!: Den nya kontakten läggs automatiskt till i mappen Kontakter på sidan Kontakter. När du skapar en kontakt på det här sättet går det inte att spara kontakten i en annan mapp eller senare flytta den till en annan mapp.

Lägga till en kontakt i Favoriter

Du kan lägga till någon i dina Favoriter genom att markera kontakten och sedan välja Lägg till i Favoriter i verktygsfältet.

Tips: Favoritkontakter med en e-postadress visas också i den vänstra rutan i E-post så att du kan se all deras e-post på ett ställe.

Hitta en kontakt

Här är några sätt att hitta en kontakt på sidan Kontakter:

 • Använd Sök. Börja skriva i sökrutan för att hitta en kontakt eller kontaktlista.

 • Välj Favoriter i det övre vänstra hörnet och visa de kontakter du har lagt till som favoriter.

Tips: 

 • Markera en bokstav i listavgränsare för att snabbt flytta mellan kontakter i listan.

 • Markera en bokstav för att visa andra tillgängliga bokstäver

Visa och redigera kontaktinformation

Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt i mittenrutan för att visa eller redigera information om personen.

 • Om du vill redigera en kontakt väljer du Redigera kontakt till höger på sidan eller Redigera i verktygsfältet.

  Skärmbild av knappen Redigera kontakta

För kontakter med en e-postadress kan du också se mer information på följande flikar:

 • Filer: De senaste filerna som kontakten har delat med dig.

 • E-post: De senaste e-postmeddelandena och bifogade filer mellan dig och kontakten.

 • LinkedIn: Om kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samma e-postadress som du har sparat för kontakten visas LinkedIn-information här.

  Obs!: Fliken LinkedIn kanske inte är tillgänglig.

Lägga till en bild för kontakterna

 1. Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt.

 2. Välj Redigera kontakt och välj sedan kameraikonen.

  Välj kameraikonen för att lägga till ett foto
 3. Välj Ladda upp en bild, välj den fil du vill använda och välj sedan Öppna att ladda upp den.

 4. Om du vill flytta bilden klickar du i cirkeln och drar pekaren. Du kan zooma in eller ut med reglaget under bilden.

  Justera fotot och välj Använd
 5. Välj Använd och sedan Spara.

Länka kontakter

Du kan länka kontakter för att ange att de är relaterade, till exempel om du har flera poster för samma person. Länkade kontakter visas som en enda kontakt.

Så här länkar du kontakter manuellt:

 • Gå till sidan Kontakter, markera två eller flera kontakter och välj sedan Länka kontakter i panelen till höger.

Så här länkar du kontakter med hjälp av alternativet Rensa kontakter:

 • Gå till sidan Kontakter, välj Hantera på verktygsfältet och välj sedan Rensa kontakter. Du ser alla kontakter som har samma namn, e-postadress eller telefonnummer.

 • Markera de kontakter du vill länka och välj sedan Rensa.

Så här tar du bort länkningen av en kontakt:

 • Gå till sidan Kontakter, markera kontakten, välj Länkade kontakter i verktygsfältet och välj sedan Bryt länk.

Skapa en kontaktlista

En kontaktlista är en samling kontakter och e-postadresser och är praktiska för att skicka e-post till en grupp användare. Skapa till exempel en kontaktlista med namnet Min bokcirkel och lägg till alla medlemmar i bokcirkeln. När du vill skicka ett e-postmeddelande till alla i bokcirkeln lägger du bara till Min bokcirkel på raden Till i e-postmeddelandet.

Obs!: Som standard skapas kontaktlistor i mappen Kontaktlistor. Om du vill spara kontaktlistan i en annan mapp ska du markera den mappen innan du väljer Nytt > Kontaktlista. När du har skapat en kontaktlista i en mapp går det inte att flytta den till en annan mapp.

 1. Gå till sidan Kontakter och välj i verktygsfältet Nytt > Kontaktlista.

  Skärmbild av Nytt-menyn med Kontaktlista markerat.

 2. Ange ett namn för listan och lägg sedan till kontakter eller e-postadresser. Alla kontakter i en kontaktlista måste ha en e-postadress.

 3. Välj Skapa.

Lägga till fler kontakter i en kontaktlista

 1. Gå till sidan Kontakter och välj Kontaktlistor i den vänstra rutan.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Lägg till kontakter eller e-postadresser.

  Obs!: Om en kontakt inte har någon e-postadress kan du inte lägga till den kontakten i en kontaktlista.

 4. Välj Spara.

Ta bort kontakter från en kontaktlista

 1. Gå till sidan Kontakter och välj Kontaktlistor i den vänstra rutan.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Välj x för den kontakt du vill ta bort.

 4. Välj Spara.

Hitta kontaktlistor

 • Gå till sidan Kontakter, markera Kontaktlistor i vänstra rutan eller sök efter kontaktlistans namn.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Skapa en kontakt eller kontaktlista

Skapa en kontakt eller kontaktlista från grunden

 1. Öppna Outlook.com. VäljKontakter längst ned på sidan.

  En skärmbild av knappen Kontakter längst ned i navigeringsfönstret.

 2. Under Dina kontakter i det vänstra fönstret markerar du den mapp där du vill skapa kontakten.

 3. I verktygsfältet väljer du nedpilen Nytt > Kontakt eller Kontaktlista.

 4. Ange information om kontakten eller kontaktlistan.

 5. Välj SparaSpara.

  Obs!: När du har skapat en kontakt går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontakt i en annan mapp efter att du har skapat den måste du först ta bort kontakten och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

Skapa en kontakt utifrån ett e-postmeddelande

 1. Öppna Outlook.com. Välj E-post längst ned på sidan.

  En skärmbild av knappen E-post längst ned i navigeringsfönstret.

 2. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och markera namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till i dina kontakter.

 3. Ett profilkort öppnas. Välj Fler alternativ > Lägg till i kontakter.

  En skärmbild av markören som hovrar över Lägg till i kontakter på menyn Fler åtgärder.

 4. Ange information om kontakten.

 5. Välj SparaSpara.

  Obs!: När du skapar en ny kontakt på det här sättet läggs den automatiskt till i mappen Kontakter och det går inte att spara kontakten i en annan mapp eller flytta den till en annan mapp.

Redigera en kontakt eller kontaktlista

 1. Öppna Outlook.com. Välj startprogrammet Välj startprogrammet > Kontakter-panelen.

 2. Markera den kontakt eller kontaktlista du vill redigera och välj Redigera.

  Obs!: Om knappen Redigera inte visas kanske kontakten är en Skype för företag-kontakt eller från ett anslutet konto för sociala nätverk. Om du vill redigera kontakten använder du Skype för företag eller en webbläsare för att öppna det sociala nätverkskonto där kontakten finns.

  Skärmbild av knappen Redigera under navigeringsfältet i Outlook.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Välj SparaSpara.

Lägga till en kontakt i en kontaktlista

 1. Välj den kontakt som du vill lägga till en lista.

 2. Markera Listor och välj den kontaktlista i vilken du vill lägga till kontakten.

  En skärmbild av knappen Listor.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Mer information finns i

Ta bort eller återställa en kontakt eller kontaktlista på Outlook.com

Lägga till en kontakt i Outlook för Windows

Lägga till en kontakt i appen Kontakter för Windows 10

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×