Skapa, visa eller ta bort en kalendergrupp

Om du har en uppsättning kalendrar som du ofta visar tillsammans, till exempel arbets kollegor eller din familj, gör det enkelt att snabbt se de kombinerade schemana. Kalender grupper kan även omfatta resurser, Internet kalendraroch SharePoint-kalendrar.

Obs!: För den här funktionen krävs ett Microsoft Exchange Server-konto.

Skapa en kalendergrupp

Du kan skapa en kalender grupp på två sätt:

 • Välj medlemmar från en Adressbok eller kontakt lista

 • Skapa en kalender grupp baserat på de kalendrar som du visar

Välj medlemmar från en adress bok eller kontakt lista

 1. Klicka på kalender grupper > skapa en ny kalender gruppi gruppen hantera kalendrar på fliken Start i kalender.

 2. Ange ett namn för den nya kalender gruppen och klicka sedan på OK.

 3. Under Adress bokväljer du den Adressbok eller kontakt lista som du vill välja medlemmar i gruppen från.

 4. Bläddra efter namn eller Skriv in dem i sökrutan, Klicka på det namn du vill använda och klicka sedan på grupp medlemmar. Upprepa det här steget för varje kalender som du vill ta med i gruppen och klicka sedan på OK.

Skapa en kalender grupp baserat på de kalendrar som du visar

 1. Klicka på kalender grupper > Spara som ny kalender gruppi gruppen hantera kalendrar på fliken Start i kalender.

 2. Ange ett namn för den nya kalender gruppen och klicka sedan på OK.

  Meddelanden: 

  • Den nya kalender gruppen öppnas bredvid alla kalendrar eller grupper som redan är öppna.

  • Om du vill lägga till andra kalendrar i vyn markerar du kryss rutorna för de kalendrar som du vill använda i Navigeringsfönstret.

Lägga till kalendrar i en kalender grupp

Om du vill lägga till en kalender i en befintlig kalender grupp drar du den till önskad kalender grupp i navigerings fönstret.

Om den kalender som du vill lägga till inte finns i navigerings fönstret gör du följande:

 1. Klicka på Öppna kalenderi gruppen hantera kalendrar på fliken Start i kalenderoch klicka sedan på den typ av kalender som du vill använda.

 2. Bläddra efter namn eller Skriv in dem i sökrutan, Klicka på önskat namn och klicka sedan på kalender. Upprepa det här steget för varje kalender som du vill ta med i gruppen och klicka sedan på OK. De tillagda kalendrarna visas i mappen delade kalendrar i navigerings fönstret.

  Obs!: I vyn Schemalägg kan du klicka i rutan Lägg till en kalender längst ned i vyn och sedan ange önskat namn. Kalendern läggs till i mappen delade kalendrar i navigerings fönstret.

 3. I navigerings fönstret drar du kalendern från delade kalendrar till den kalender du vill använda.

Obs!: Du kan flytta en medlem i en kalender grupp till en annan grupp. I navigerings fönstret drar du kalendern till den kalender du vill använda.

Visa en kalender grupp

 • Markera kryss rutan Kalender i Navigeringsfönstret.

  Kalendergrupper i Navigeringsfönstret

Grupp kalendrar visas sida vid sida eller i vyn vågrätt schema. Om du vill visa kalendrarna i läget överlappande gör du följande:

 1. Klicka på dag, arbets vecka, vecka eller månadi gruppen ordna på fliken Start .

  Kalendrarna ordnas sida vid sida.

 2. Klicka på pilen för vyn överlappande på fliken för varje kalender som du vill överlagra.

  Meddelanden: 

  • Alla kalendrar i navigerings fönstret kan visas tillsammans med valfri grupp, även om den inte är medlem i gruppen. Du kan också visa flera kalender grupper tillsammans. Markera kryss rutan för den kalender eller kalender grupp som du vill visa.

  • Du kan dölja en kalender från vyn genom att avmarkera kryss rutan i navigerings fönstret, eller genom att klicka på Stäng kalender på kalenderns flik. Det här ändrar bara kalendrar i den aktuella vyn. Ingen kalender tas bort från en kalender grupp.

Ta bort en kalender grupp

 • I navigerings fönstret högerklickar du på den kalender grupp som du vill ta bort och klickar sedan på ta bort grupp.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×