Skapa villkorsuttryck (booleska uttryck)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar villkorsuttryck (kallas även för booleska uttryck). Ett villkorsuttryck är antingen sant eller falskt och returnerar sedan ett resultat som uppfyller angivet villkor. Om du använder funktioner i villkorsuttrycken kan du också ange en åtgärd för värdena som uppfyller eller inte uppfyller villkoret i uttrycket. Du kan till exempel skapa ett uttryck som söker efter all försäljning som har en vinstmarginal på 10 procent eller mindre, och sedan ange att siffrorna ska visas i rött eller byta ut värdena mot ett meddelande.

Artikelinnehåll

Förstå villkorsuttryck

Skapa ett villkorsuttryck

Exempel på villkorsuttryck

Förstå villkorsuttryck

Ett villkorsuttryck är en typ av uttryck som testar om data uppfyller ett villkor, och utför sedan en åtgärd beroende på resultatet. Ett uttryck kan till exempel söka efter datumvärden som infaller senare än ett givet startdatum och sedan visa ett felmeddelande när du anger ett datum som infaller tidigare än det definierade startdatumet.

Villkorsuttryck har samma format och använder samma grundläggande syntax som andra uttryck, och du kan använda dem på samma sätt som andra uttryck:

 • För tabellfält lägger du till uttrycket i egenskapen Verifieringsuttryck. Användarna måste sedan skriva värden i fältet som uppfyller villkoren i uttrycket. Om du till exempel använder ett uttryck som >=#1900.01.01# i ett datum/tid-fält, måste användarna skriva värden som är lika med eller infaller senare än den 1 januari 1900.

 • För kontroller i formulär kan du lägga till uttrycket till Control källa eller verifieringsuttrycket i kontrollen . Vanligtvis ska du lägger till villkorsuttryck i egenskapen Verifieringsuttryck och lägga till uttryck som beräknar värden för egenskapen Kontrollkälla . Till exempel använda > = #1/1/1900 # i i Validasynkronisering regel egenskap för en kontroll förhindrar användare från att ange ett ogiltigt datum. Med hjälp av ett uttryck, till exempel datum() i egenskapen Kontrollkälla visar dagens datum som standardvärde.

 • När det gäller frågor kan du lägga till villkorsuttryck i en tom cell i raden Fält, eller använda ett uttryck i raden Villkor för frågan. När du använder ett utryck i raden Fält visas resultatet som en kolumn i frågeresultatet. När du använder ett uttryck som villkor för ett befintligt fält, fungerar uttrycket som ett filter och begränsar antalet poster som frågan returnerar.

  Du kan till exempel använda det här uttrycket i raden fält i en fråga: = OOM ([Orderdatum] < = #04/01/2003 #, [Orderdatum] ”, ordning anges efter 1 April”). Uttrycket anger en Datumkriterium (< = #04/01/2003 #). När frågan körs visas alla datumvärden som uppfyller villkoret och alla datumvärden som inte uppfyller villkoret som ersätts med meddelandet ”ordning efter 1 April”. I avsnittet Lägg till ett uttryck i en fråga förklaras hur du använder det här uttrycket i en fråga.

  Däremot använder det här uttrycket i fältet villkor i en fråga bara returnerar poster med datum som uppfyller villkoret: valmellan #04/01/2003 # och #05/15/2003 #.

Mer information om hur du skapar och använder uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Skapa ett villkorsuttryck

Stegen i det här avsnittet beskriver hur du lägger till ett villkorsuttryck i en tabell, i en kontroll i ett formulär eller rapport och i en fråga. I de olika stegen används något olika uttryck som testar värdena i ett datum/tid-fält och utför en åtgärd, baserat på om datumvärdena uppfyller angivet villkor.

Lägga till ett uttryck i ett tabellfält

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka i datum/tid-fältet i kolumnen Datatyp.

 3. Klicka i egenskapsrutan Verifieringsuttryck under Fältegenskaper på fliken Allmänt och skriv följande uttryck:

  >=#1900.01.01#

  Obs!: Du kan använda format från valfritt land, men du måste omsluta datumvärdet med nummertecken (#) på det sätt som visas.

 4. Klicka i kolumnen bredvid Verifieringstext och skriv denna textsträng:

  Datumet måste infalla senare än den 1 januari 1900.

  Även här kan du ange format på valfritt språk.

 5. Spara ändringarna och växla till databladsvyn. Det gör du genom att högerklicka på tabellens dokumentflik och klicka på Datablad på snabbmenyn.

 6. Skriv ett datumvärde i datum/tid-fältet som infaller före den 1 januari 1900. Det meddelande som anges i egenskapsrutan Verifieringsuttryck visas och du kan inte lämna fältet förrän du skriver ett värde som är sant enligt uttrycket.

Lägga till ett uttryck i en kontroll

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret i formuläret som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Högerklicka på en kontroll som är bunden till ett datum/tid-fält och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

  Egenskapslistan för kontrollen visas.

 3. Klicka i fältet bredvid Verifieringsuttryck på fliken Data eller Alla och skriv följande uttryck:

  >=#1900.01.01#

  Obs!: Du kan använda format från valfritt land, men du måste omsluta datumvärdet med nummertecken (#) på det sätt som visas.

 4. Klicka i kolumnen bredvid Verifieringstext och skriv denna textsträng:

  Datumet måste infalla senare än den 1 januari 1900.

 5. Spara ändringarna och växla tillbaka till formulärvyn. Det gör du genom att högerklicka på formulärets dokumentflik och klicka på Formulär på snabbmenyn.

Lägga till ett uttryck i en fråga

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka i en tom cell i raden Fält i rutnätet och skriv följande uttryck:

  =Oom([Fältnamn]<=#2003.04.01# , [Fältnamn] , "Datum som infaller senare än den 1 april 2003")

  Medan du skriver uttrycket kontrollerar du att du ersätta båda instanser av fältnamn med namnet på din datum/tid-fält. Även om tabellen inte innehåller datum före den 1 April 2003 ändra datum i uttrycket att arbeta med dina data.

 3. Spara ändringarna och klicka på Kör så att resultatet visas.

Uttrycket fungerar så här: det första argumentet (= OOM ([fältnamn] < = #04/01/2003 #) anger villkoret som data måste uppfylla – datum måste vara på eller tidigare än 1 April 2003. Det andra argumentet ([fältnamn]) anger vad användarna ser när villkoret är SANT – datum i fältet. Det tredje argumentet (”datum senare än 1 April 2003”)) anger det meddelande som användarna ser när data inte uppfyller villkoret.

Kom ihåg att det inte är alla villkorsuttryck som använder funktionen Oom. Kom också ihåg att funktionen Oom är den del av uttrycket som kräver argument, och inte själva uttrycket.

Mer information om uttryck och hur du kan använda dem finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Exempel på villkorsuttryck

Uttrycken i tabellen nedan visar hur du kan beräkna sanna och falska värden. Dessa uttryck använder funktionen Oom (Omedelbart om) för att bestämma om ett villkor är sant eller falskt och sedan returnera ett värde om villkoret är sant och ett annat värde om villkoret är falskt.

Mer information finns i artikeln Funktionen Oom.

Uttryck

Beskrivning

=OOM([Bekräftad] = "Ja"; "Bekräftad beställning"; "Ej bekräftad beställning")

Visar meddelandet "Bekräftad beställning" om uttrycket i fältet Bekräftad är Ja. Annars visas meddelandet "Ej bekräftad beställning".

=Oom(ÄrNull([Land])," ", [Land])

Visar en tom sträng om värdet i fältet Land är null, annars visas värdet i fältet Land.

=Oom(ÄrNull([Område]);[Ort]&" "& [Postnummer]; [Ort]&" "&[Område]&" " &[Postnummer])

Visar värdena i fälten Ort och Postnummer om värdet i fältet Område är null. Annars visas värdena i fälten Ort, Område och Postnummer.

OOM(ÄrNull([Begärt leveransdatum] - [Expedierat den]); "Datum saknas"; [Begärt leveransdatum] - [Expedierat den])

Visar meddelandet "Datum saknas" om differensen mellan fältet Begärt leveransdatum och Expedierat den är null, annars visas differensen mellan värdena i fältet Begärt leveransdatum och Expedierat den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×