Skapa villkorsuttryck (booleska uttryck)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln lär du dig hur du skapar villkorsuttryck (kallas även booleska uttryck) i Access. Ett villkorsuttryck utvärderas till true eller false, och returnerar sedan ett resultat som uppfyller de villkor som du anger. Om du använder funktionerna i din villkorsuttryck kan du också ange en åtgärd för värden som gör och inte uppfyller villkoret i uttrycket. Du kan till exempel skapa ett uttryck som returnerar alla försäljning med en vinstmarginal på 10 procent eller mindre och sedan ange att dessa tal visas i röd teckenfärg eller ersätta värdena med ett meddelande.

Artikelinnehåll

Förstå villkorsuttryck

Skapa ett villkorsuttryck

Exempel på villkorsuttryck

Förstå villkorsuttryck

Ett villkorsuttryck är en typ av uttryck som testar dina data för att se om det uppfyller ett villkor och en åtgärd beroende på resultatet ska. Ett uttryck kan till exempel leta efter datumvärden senare än ett visst startdatum och sedan visas ett felmeddelande när du försöker att ange ett datum före det definierade startdatumet.

Villkorsuttryck Följ samma formulär och använda samma grundläggande syntax som andra uttryck, och du kan använda dem på samma sätt som du använder andra uttryck:

 • För tabellfält kan du lägga till uttrycket i egenskapen Verifieringsuttryck för fältet. Användare måste ange värden i fältet som uppfyller villkoren i uttrycket. Om du använder ett uttryck som till exempel > = #1/1/2000 # i ett datum/tid-fält användarna måste ange belopp som är lika med eller senare än den 1 januari 2000.

 • För kontroller i formulär kan du lägga till uttrycket egenskapen Kontrollkälla eller Verifieringsuttryck för kontrollen. Vanligtvis ska du lägger till villkorsuttryck i egenskapen Verifieringsuttryck och lägga till uttryck som beräknar värden för egenskapen Kontrollkälla . Till exempel med hjälp av > = #1/1/2000 # i Verifieringsuttryck egenskap för en kontroll förhindrar användare från att ange ett ogiltigt datum. Med hjälp av ett uttryck, till exempel datum() i egenskapen Kontrollkälla visar dagens datum som standardvärde.

 • Du kan lägga till din villkorsuttryck i en tom cell i raden fält för frågor eller du kan använda ett uttryck i raden villkor i frågan. När du använder ett uttryck i raden fält kan visas resultatet som en kolumn i frågeresultatet. När du använder ett uttryck som villkor för ett befintligt fält uttrycket fungerar som ett filter och begränsar posterna som fråga returnerar.

  Du kan till exempel använda det här uttrycket i raden fält i en fråga: = OOM ([Orderdatum] < = #04/01/2018 #, [Orderdatum] ”, ordning anges efter 1 April”). Uttrycket anger en Datumkriterium (< = #04/01/2018 #). När frågan körs visas alla datumvärden som uppfyller villkoret och alla datumvärden som inte uppfyller villkoret som ersätts med meddelandet ”ordning efter 1 April”. I avsnittet Lägg till ett uttryck i en fråga förklaras hur du använder det här uttrycket i en fråga.

  Däremot använder det här uttrycket i fältet villkor i en fråga bara returnerar poster med datum som uppfyller villkoret: valmellan #04/01/2018 # och #05/15/2018 #.

Mer information om hur du skapar och använder uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Skapa ett villkorsuttryck

I det här avsnittet förklaras hur du lägger till ett villkorsuttryck i en tabell, en kontroll i ett formulär eller rapport och en fråga. Varje uppsättning steg används ett lite olika uttryck för att testa värdena i ett datum/tid-fält och vidta åtgärder utifrån om datumvärden uppfyller angivna villkor.

Lägga till ett uttryck i ett tabellfält

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på tabellen som du vill ändra och klicka sedan på Designvy på snabbmenyn.

 2. Klicka på datum/tid-fält i kolumnen Datatyp .

 3. Klicka på egenskapsrutan Verifieringsuttryck under Fältegenskaperpå fliken Allmänt och skriver du följande uttryck:

  > = #01/01/2000 #

  Obs!: Du behöver inte använda amerikanskt datumformat. Du kan använda datumformatet för land/region eller språk. Men du måste omge datumvärde med nummertecken (#), enligt följande.

 4. Klicka på kolumnen bredvid Verifieringstext och skriver textsträngen:

  Datum måste vara större än 1 januari 2000.

  Igen, kan du använda din lokala datumformat.

 5. Spara ändringarna och Byt till databladsvyn. Om du vill göra det, högerklicka på dokumentfliken för tabellen och klicka på Databladsvy på snabbmenyn.

 6. Skriv ett datumvärde i datum/tid-fält tidigare än 1 januari 2000. Access visar det meddelande som angetts i egenskapsrutan Verifieringsuttryck och du kan inte lämna fältet om du inte anger ett värde som uttrycket utvärderas som SANT.

Lägga till ett uttryck i en kontroll

 1. I navigeringsfönstret högerklickar du på det formulär som du vill ändra och klicka på Design på snabbmenyn.

 2. Högerklicka på en kontroll som är bunden till ett datum/tid-fält och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

  Egenskapslistan för kontrollen visas.

 3. På fliken Data eller fliken alla klickar du på fältet bredvid Verifieringsuttryck och skriver följande uttryck:

  > = #01/01/2000 #

  Obs!: Du behöver inte använda amerikanskt datumformat. Du kan använda datumformatet för land/region eller språk. Men du måste omge datumvärde med nummertecken (#), enligt följande.

 4. Klicka på kolumnen bredvid Verifieringstext och skriver textsträngen:

  Datum måste vara större än 1 januari 2000.

 5. Spara ändringarna och växla till formulärvyn. Om du vill göra det högerklickar du på dokumentfliken för formuläret och klicka på Formulär på snabbmenyn.

Lägga till ett uttryck i en fråga

 1. Högerklicka i navigeringsfönstret på frågan som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

 2. Klicka på en tom cell i raden fält i rutnätet och skriver följande uttryck:

  = IIf([Fältnamn] < = #04/01/2018 # [fältnamn], ”datum senare än 1 April, 2018”)

  Medan du skriver uttrycket kontrollerar du att du ersätta båda instanser av fältnamn med namnet på din datum/tid-fält. Även om tabellen inte innehåller datum före den 1 April 2018 ändra datum i uttrycket att arbeta med dina data.

 3. Spara ändringarna och klicka sedan på Kör för att visa resultatet.

Uttrycket fungerar så här: det första argumentet (= OOM ([fältnamn] < = #04/01/2018 #) anger villkoret som data måste uppfylla – datum måste vara på eller tidigare än 1 April, 2018. Det andra argumentet ([fältnamn]) anger vad användarna ser när villkoret är SANT – datum i fältet. Det tredje argumentet (”datum senare än 1 April, 2018”)) anger det meddelande som användarna ser när data inte uppfyller villkoret.

Kom ihåg att inte alla villkorsuttryck använder du funktionen OOM när du fortsätter. Glöm att OOM -funktionen är en del av uttrycket som kräver argumenten och inte uttrycket själva.

Mer information om uttryck och hur du kan använda dem finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Överst på sidan

Exempel på villkorsuttryck

Uttryck i tabellen nedan visas några sätt att beräkna värden som SANT och FALSKT. Dessa uttryck använda funktionen OOM (omedelbar om) för att avgöra om ett villkor är SANT eller FALSKT och returnera ett värde om villkoret är SANT och ett annat värde om villkoret är FALSKT.

Finns i artikeln OOM-funktionen för mer information.

Uttryck

Beskrivning

= IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

Visar meddelandet ”ordern bekräftad” om värdet för fältet Bekräftad är Ja. i annat fall visas meddelandet ”ordern inte bekräftad”.

= IIf(IsNull([Country/region]) ”,”, [Land])

Visar en tom sträng om värdet i fältet land/region är Null; i annat fall visas värdet i fältet land/region.

= OOM (IsNull ([Region]), [Ort] & ”” & [Postnummer], [Ort] & ”” & [Region] & ”” &[PostalCode])

Visar värdena för fälten Ort och Postnummer om fältet Region är Null; i annat fall visas värdena i fälten Ort, Region och postnummer.

= OOM (IsNull ([Begärt leveransdatum] - [Expedierat den]), ”Kontrollera utelämnat datum”, [Begärt leveransdatum] - [Expedierat den])

Visar meddelandet ”Kontrollera utelämnat datum” om subtraktion värdet i fältet Expedierat den från begärt leveransdatum av resultatet är Null; i annat fall visas skillnaden mellan värdena i fälten Begärt leveransdatum och Expedierat den.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×