Skapa villkorsstyrda formler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att testa om villkoren är sanna eller falska och att logiska jämförelser mellan uttryck är gemensamt för många aktiviteter. Du kan använda funktionerna och, eller, inteoch om för att skapa villkorliga formler.

I funktionen om används till exempel följande argument:

formel med funktionen OM

Formel som använder funktionen om

Bild av knapp logisk_test: det villkor som du vill kontrol lera.

Bild av knapp värde_om_sant: värdet som ska returneras om villkoret är sant.

bild av knapp värde_om_falskt: värdet som ska returneras om villkoret är falskt.

Mer information om hur du skapar formler finns i skapa eller ta bort en formel.

Vad vill du göra?

Skapa en villkorsstyrd formel som resulterar i ett logiskt värde (sant eller falskt)

Skapa en villkorsstyrd formel som resulterar i en annan beräkning eller i andra värden än sant eller falskt

Skapa en villkorsstyrd formel som resulterar i ett logiskt värde (sant eller falskt)

För att utföra den här åtgärden använder du funktionerna och, elleroch inte , som i följande exempel.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 1. Markera exemplet i den här artikeln.

  Viktigt!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

  välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

  Markera ett exempel i hjälpen

 2. Tryck på Ctrl+C.

 3. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad i Excel.

 4. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 1. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3

4

5

6

78.29


10


1112

A

B

Data

15

9

8

Sprockets

Widgets

Formel

Beskrivning (Resultat)

= OCH (A2>A3, A2<A4)

Avgör om värdet i cell A2 är större än värdet i a3 och om värdet i a2 är mindre än värdet i A4. NULL

= ELLER (A2>A3, A2<A4)

Avgör om värdet i cell A2 är större än värdet i a3 eller om värdet i a2 är mindre än värdet i A4. Sant

= INTE (A2 + A3 = 24)

Avgör om summan av värdena i cellerna A2 och A3 inte är lika med 24. NULL

= INTE (A5 = "Sprockets")

Bestämmer om värdet i cell A5 inte är lika med "Sprockets". NULL

= ELLER (A5<> "Sprockets"; A6 = "widgetar")

Bestämmer om värdet i cell A5 inte är lika med "Sprockets" eller om värdet i A6 är lika med "widgetar". Sant

Mer information om hur du använder de här funktionerna finns i och funktion, och inte.

Överst på sidan

Skapa en villkorsstyrd formel som resulterar i en annan beräkning eller i andra värden än sant eller falskt

Använd funktionerna om, ochoch eller för de operatorer som visas i följande exempel för att utföra den här åtgärden.

Exempel

Detta blir enklare att förstå om du kopierar exemplet till ett kalkylblad.

Hur kopierar jag ett exempel?

 1. Markera exemplet i den här artikeln.

Viktigt!: Markera inte rad- eller kolumnrubrikerna.

välja ett exempel från hjälpen i Excel 2013 för Windows

Markera ett exempel i hjälpen

 1. Tryck på Ctrl+C.

 2. Skapa en tom arbetsbok eller ett tomt kalkylblad i Excel.

 3. Markera cell A1 i kalkylbladet och tryck på Ctrl+V.

Viktigt!: För att exemplet ska fungera måste du klistra in det i cell A1 i kalkylbladet.

 1. Om du vill växla mellan att visa resultatet och de formler som returnerar resultatet trycker du på Ctrl+§. Du kan också gå till fliken Formler och klicka på Visa formler i gruppen Formelgranskning.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkylblad kan du anpassa det efter dina behov.

1

2

3

4

5

6

7


8910Nr
121114
0,1516.1

A

B

Data

15

9

8

Sprockets

Widgets

Formel

Beskrivning (Resultat)

= OM (a2 = 15; "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 är lika med 15 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". OK

= OM (A2<>15, "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 inte är lika med 15 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". (Inte OK)

= OM (icke (A2< = 15); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 inte är mindre än eller lika med 15 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". (Inte OK)

= OM (A5<> "SPROCKETS"; "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A5 inte är lika med "SPROCKETS" returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". (Inte OK)

= OM (och (A2>A3, A2<A4); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 är större än värdet i a3 och värdet i a2 också är mindre än värdet i A4 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". (Inte OK)

= OM (och (A2<>A3, A2<>A4); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 inte är lika med a3 och värdet i a2 inte är lika med värdet i A4 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". OK

= OM (eller (A2>A3, A2<A4); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 är större än värdet i a3 eller om värdet i a2 är mindre än värdet i A4 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". OK

= OM (eller (A5<> "Sprockets"; A6<> "widgetar"); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A5 inte är lika med "Sprockets" eller om värdet i A6 inte är lika med "widgetar", returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". (Inte OK)

= OM (eller (A2<>A3, A2<>A4); "OK"; "inte OK")

Om värdet i cell A2 inte är lika med värdet i a3 eller om värdet i a2 inte är lika med värdet i A4 returnerar du "OK". Annars kan du returnera "inte OK". OK

Mer information om hur du använder de här funktionerna finns i om-funktion , funktioner och funktion .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×