Skapa uppgifter och att göra-objekt

Många av oss gör listor över vad vi ska göra – på papper, i kalkylblad eller på både papper och med elektroniska hjälpmedel. I Outlook kan du kombinera dina olika listor till en enda som har påminnelser och uppföljning.

Skapa en uppgift

 1. Välj nya objekt > aktivitet eller tryck på CTRL + SKIFT + K.

 2. Ange ett namn för uppgiften i rutan ämne . Det är bäst att behålla namnet kort och sedan lägga till informationen i uppgifts texten.

 3. Om det finns ett fast start- eller slutdatum ställer du in Startdatum eller Förfallodatum.

 4. Ställ in uppgiftens prioritet genom att använda funktionen Prioritet.

 5. Om du vill ha en påminnelse i ett popup-fönster markerar du Påminnelse och ställer in datum och tid.

 6. Klicka på Uppgift > Spara och stäng.

Du kan skapa en uppgift från alla Outlook-objekt, som ett e-postmeddelande, en kontakt, en kalenderpost eller en anteckning.

Gör något av följande:

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet

 • Dra ett objekt till ikonen uppgifter i navigerings fönstret.

  Tips:  Om du vill lägga till objektet som en bifogad fil i en ny uppgift i stället för att klistra in texten i uppgifts texten högerklickar du på objektet och drar det till aktivitets listan och klickar sedan på Kopiera hit som uppgift med bifogad fil.

Gör något av följande om du vill skapa en uppgift i att göra-fältet:

 • Markera rutan Ange en ny uppgift i att göra-fältet och ange sedan aktivitets beskrivningen. Tryck på Retur för att slutföra. Uppgiften visas i Att göra-listan med dagens datum.

 • Dubbelklicka på rutan Ange en ny uppgift i att göra-fältet för att öppna ett nytt uppgifts fönster. Du kan ange mer information om uppgiften.

Tips:  Om du vill aktivera och Visa uppgifter i att göra-fältet går du till gruppenlayout på fliken Visa och väljer uppgifter. Mer information om att göra-fältet finns i använda och anpassa att göra-fältet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×