Skapa uppgifter och att göra-objekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Många av oss gör listor över vad vi ska göra – på papper, i kalkylblad eller på både papper och med elektroniska hjälpmedel. I Outlook kan du kombinera dina olika listor till en enda som har påminnelser och uppföljning.

Skapa en uppgift.

 1. Klicka på Uppgifter > Ny uppgift eller tryck på Ctrl+Skift+K.

  Kommandot Ny uppgift i menyfliksområdet

 2. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne. Om du har mycket information håller du ämnet kort och lägger till detaljerna i uppgiftens brödtext.

 3. Om det finns ett fast start- eller slutdatum ställer du in Startdatum eller Förfallodatum.

 4. Ställ in uppgiftens prioritet genom att använda funktionen Prioritet.

 5. Om du vill ha en påminnelse i ett popup-fönster markerar du Påminnelse och ställer in datum och tid.

 6. Klicka på Uppgift > Spara och stäng.

Det finns ett snabbt sätt att skapa en uppgift baserat på ett mottaget meddelande. Mer information finns i Skapa en uppgift från ett meddelande.

 1. Under Uppgifter på fliken Start i gruppen Ny klickar du på Ny uppgift.

  Kommandot Ny uppgift i menyfliksområdet

Kortkommando    Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på Ctrl+Skift+K.

 1. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne. Du kan ange mer information i uppgiftens brödtext.

 2. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift.

Du kan skapa en uppgift från alla Outlook-objekt, som ett e-postmeddelande, en kontakt, en kalenderpost eller en anteckning.

Gör något av följande:

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet

  Att göra-fältet måste ordnas efter Startdatum eller Förfallodatum för att använda dessa procedurer.

  1. Dra objektet till området för uppgiftslista i Att göra-fältet.

  2. När du ser en röd linje med pilar i båda ändarna som är placerad där du vill ha uppgiften så släpper du musknappen.

   Skärmbild av avtalade tider i Att göra-fältet

 • Dra ett objekt till Uppgifter

  När du drar ett objekt till Uppgifter i navigeringsfönstret kan du använda alla funktionerna för ett uppgiftsobjekt. Objektets innehåll, med undantag av bilagor kopieras till uppgiftens brödtext. Även om det ursprungliga objektet tas bort är uppgiften fortfarande tillgänglig och det gäller även det innehåll som kopierades från objektet

 • Dra objektet till fliken Uppgifter på navigeringsfönstret.

  Tips:  Du kan lägga till objektet som en bilaga i uppgiften istället för att klistra in texten i brödtexten genom att högerklicka på objektet och dra det till uppgiftslistan och sedan klicka på Kopiera här som uppgift med bilaga.

Om uppgiften innefattar en person eller organisation i dina kontakter, kan du skapa en länk till kontakten.

Obs!:  Kontaktlänkar måste vara aktiverade.

Hur aktiverar jag kontaktlänkar?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Under Länkar markerar du kryssrutan Visa kontakter som är länkade till det aktuella objektet.

 • Klicka på Kontakter i en öppen uppgift längst ned i fönstret, klicka på en kontakt och klicka sedan på OK.

Att göra-fältet visas som standard i alla vyer i Outlook.

Gör så här för att skapa en uppgift:

 • I Att göra-fältet klickar du på rutan Ange en ny uppgift och anger sedan en beskrivning för uppgiften. Tryck på Retur för att slutföra. Uppgiften visas i Att göra-listan med dagens datum.

 • I Att göra-fältet dubbelklickar du på rutan Ange en ny uppgift för att öppna en uppgift i ett nytt fönster. Du kan ange mer information om uppgiften.

Tips:  Aktivera eller inaktivera Att göra-fältet genom att på fliken Visa i gruppen Layout klicka på Att göra-fält och sedan klicka på Normal, Minimerad eller Av. Detta påverkar bara Att göra-fältet i den aktuella vyn, inte i alla vyer.

Lista över uppgifter visas bara i vyerna dag och vecka i Outlook-kalendern.

Lista över uppgifter i kalenderns veckovy

 1. Håll markören under den dag du vill ha i Lista över uppgifter.

 2. Klicka på Klicka här om du vill lägga till en uppgift.

 3. Ange ett ämne för uppgiften och tryck på Retur.

  Som standard anges start- och förfallodatum till den dag där du lade till uppgiften. Du kan ändra start- eller förfallodatum genom att dra uppgiften till den dag du vill. Du kan manuellt ändra start- eller förfallodatumet genom att högerklicka på uppgiften och sedan klicka på Öppna.

Obs!:  Du aktiverar eller inaktiverar Lista över uppgifter genom att gå till Kalender, fliken Visa, gruppen Layout och klicka på Lista över uppgifter och sedan välja Normal, Minimerad eller Av.

Vad vill du göra?

Att göra-fält En uppgift är ett objekt som skapas i Outlook för att följas upp tills det slutförts. Ett att göra-objekt är vilket Outlook-objekt som helst – en uppgift, ett e-postmeddelande eller en kontakt – som flaggats för uppföljning. Som standard flaggas alla uppgifter för uppföljning när de skapas, även om de inte har något start- eller förfallodatum. När du skapar en uppgift eller flaggar ett e-postmeddelande eller en kontakt så skapas därför ett att göra-objekt automatiskt.

När du snabbt behöver ange att du behöver återkomma till ett objekt är flaggning det bästa alternativet. När du flaggar ett objekt visas det med en flagga i vyn E-post, i Uppgifter, i Att göra-fältet och i Lista över uppgifter i Kalender. Att flagga ett meddelande eller en kontakt skapar inte en ny uppgift. Eftersom att göra-objektet fortfarande är ett e-postmeddelande eller en kontakt när det flaggats kan du inte tilldela det som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller grad av slutförande.

En uppgift kan inträffa en gång eller upprepade gånger. En återkommande-uppgift kan upprepas med jämna mellanrum eller baserat på det datum då du markerar uppgiften som slutförd. Du kan till exempel skapa en återkommande uppgift för att skicka en statusrapport till din chef den sista fredagen i varje månad eller för att gå till frisören en månad efter att du var där senast.

Både uppgifter och att göra-objekt visas i Uppgifter, i Att göra-fältet och i Lista över uppgifter i Kalender. Oavsett vilken vy du är i så kan du med Att göra-fältet hålla uppsikt över kalender, uppgifter och att göra-objekt.

Det finns flera sätt att skapa en ny uppgift i Outlook. Du kan använda kommandot Uppgift (klicka på Nytt i menyn Arkiv), ange en uppgift i textrutan Ange en ny uppgift i Att göra-fältet från alla vyer i Outlook, skriva i vilket tomt utrymme som helst i Lista över uppgifter i Kalender eller klicka och skriva i textrutan Klicka här för att lägga till en ny uppgift längst upp i vyn Uppgifter. Av dessa är det snabbaste sättet att använda Att göra-fältet.

Du kan även skapa en uppgift genom att dra ett objekt, till exempel ett e-postmeddelande, till Uppgifter i Navigeringsfönstret. En kopia av e-postmeddelandet skapas då som en uppgift.

Oavsett om du följer uppgifter som är tilldelade till dig själv (som påminnelser om att besvara e-postmeddelanden) eller uppgifter som tilldelats till andra (som hur det går med någons projekt) är uppgifter i Outlook lösningen. Du kan snabbt lägga till och uppdatera uppgifter eller markera dem som slutförda. Eftersom funktionerna för uppgifter är inbyggda i vyn Kalender går det lätt att hålla ordning på både dina avtalade tider och de uppgifter du behöver utföra en viss dag.

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på Uppgift.

  Kortkommando  Du kan skapa en ny uppgift genom att trycka på Ctrl+Skift+K.

 2. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne.

  Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Följande steg är valfria men gör det lättare att hantera uppgifter i Outlook.

 3. På fliken Uppgift i gruppen Åtgärder klickar du på Spara och stäng eller fortsätter med följande steg för att anpassa uppgiften.

 4. Om du vill anger du ett Startdatum och ett Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett Startdatum ställs fältet Förfallodatum automatiskt in på samma dag. Du kan ändra Förfallodatum till det datum du vill.

 5. Om du vill skapa en återkommande uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Återkommande.

 6. I dialogrutan Återkommande uppgift klickar du på frekvensen (Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Årligen) för uppgiften och gör sedan något av följande:

  • Upprepa uppgifter med jämna mellanrum     I avsnittet Upprepningsmönster väljer du alternativen för det frekvensintervall du vill ha. Välj inte Skapa ny uppgift eftersom uppgiften då inte kommer att upprepas med jämna mellanrum.

  • Skapa en uppgift som återkommer baserat på slutförandedatum     Välj Skapa ny uppgift och ange i rutan efter hur lång tid en ny uppgift måste skapas.

   Varje gång en uppgift markeras som slutförd kommer en ny uppgift att skapas baserat på dina inställningar.

   Tips: Det här är det bästa alternativet om du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas innan den förra har markerats som slutförd. Om objektet inte markeras som slutfört kommer nästa påminnelse aldrig att visas. Om du till exempel ställt in en påminnelse för att betala elräkningen den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som slutförd, kommer du fortfarande att se uppgiften för den 15 april i maj eftersom den ännu inte är slutförd. Först när du markerar uppgiften för den 15 april som slutförd så visas uppgiften för den 15 maj.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Återkommande uppgift.

 8. Om du vill lägga till en påminnelse markerar du rutan Påminnelse och anger datumet för påminnelsen.

 9. Du kan ange att ett visst ljud ska spelas upp med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp och sedan på Bläddra och välj den ljudfil som ska spelas upp och klicka sedan på Öppna och på OK. Påminnelseljudet ändras bara för denna uppgift.

 10. Om du vill följa hur arbetet med uppgiften går anger du de värden du vill använda i rutorna Status, Prioritet och % slutförd.

  Fälten Status och % slutförd är länkade. Om värdet ändras i ett av fälten så ändras även värdet i det andra fältet på motsvarande sätt.

Status

% färdig

Ej påbörjat

0

Pågående

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan   

0-100

Uppskjuten

0-100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Kategorisera och sedan på en av färgkategorierna i menyn. Klicka på Alla kategorier för fler färgkategorier.

  Första gången du använder en färgkategori uppmanas du att ange ett meningsfyllt namn för färgkategorin. Du kan skapa anpassade färgkategorier, koppla anpassade färger till färgkategorier och tilldela kortkommandon till färgkategorierna. Klicka på OK för att återgå till uppgiftsfönstret.

  Tips: Har du ändrat dig om en tilldelad färgkategori? Högerklicka på färgen eller på namnet för färgkategorin och klicka sedan på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften involverar en person eller en organisation som finns i dina kontakter kan du skapa en snabblänk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan välja en post. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Markera kontakter.

  Obs!: Som standard visas inte länkning av kontakter i meddelande-, kontakt- eller uppgiftsfönstren. Aktivera länkning av kontakter genom att klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift. I huvudfönstret i Outlook går du till menyn Verktyg och klickar på Alternativ. På fliken Inställningar klickar du på Kontaktalternativ och i dialogrutan Kontaktalternativ under Länkning av kontakter markerar du kryssrutan Visa länkning av kontakter i alla formulär. Öppna uppgiften för att fortsätta.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en post med en delad uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Privat.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan faktureringsinformation går du till fliken Uppgift i gruppen Visa och klickar på Information. Ange informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning och Faktureringsinformation.

 5. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Uppgift.

Det finns flera olika sätt att omvandla ett e-postmeddelande till en uppgift eller ett att göra-objekt.

Gör något av följande:

 • Flagga ett e-postmeddelande för uppföljning

  Flaggning av meddelanden är det enklaste sättet att snabbt markera objekt du behöver återkomma till. När du flaggar ett objekt visas det med en flagga i vyn E-post, i Uppgifter, i Att göra-fältet och i Lista över uppgifter i Kalender. Att flagga ett meddelande eller en kontakt skapar inte en ny uppgift. Eftersom att göra-objektet fortfarande är ett e-postmeddelande eller en kontakt när det flaggats kan du inte tilldela det som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller grad av slutförande.

  1. I E-post högerklickar du i flaggkolumnen för ett meddelande.

  2. Välj förfallodatum.

   För att snabbt flagga ett meddelande för uppföljning klickar du på flaggkolumnen intill e-postmeddelandet. Startdatum och förfallodatum ställs automatiskt in till dagens datum.

   Du kan ändra påminnelsetid, påminnelseljud, startdatum, förfallodatum och flaggtexten som visas i informationsfältet samt ta bort påminnelseflaggan genom att högerklicka på flaggkolumnen intill e-postmeddelandet och klicka på Anpassa eller Lägg till påminnelse. Båda alternativen öppnar samma dialogruta men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelse automatiskt.

   Dialogrutan Följ upp

 • Dra ett e-postmeddelande till Att göra-fältet för att skapa ett att göra-objekt

  Att göra-fältet måste ordnas efter Startdatum eller Förfallodatum för att använda dessa procedurer.

  1. Klicka på ett e-postmeddelande för att markera det och dra det sedan till området uppgiftslista i Att göra-fältet.

  2. När du ser en röd linje med pilar i båda ändarna som är placerad där du vill ha uppgiften så släpper du musknappen.

   Skärmbild av avtalade tider i Att göra-fältet

 • Dra ett e-postmeddelande till uppgiftsknappen för att skapa en ny uppgift

  När du drar ett e-postmeddelande till Uppgifter i navigeringsfönstret kan du använda alla funktioner som är tillgängliga för en uppgift och innehållet i e-postmeddelandet, med undantag för bilagor, kopieras till uppgiftens brödtext. Även om det ursprungliga e-postmeddelandet tas bort är uppgiften och det kopierade innehållet, med undantag av bilagorna, fortfarande tillgänglig.

  1. Klicka på ett e-postmeddelande för att markera det och dra det till knappen Uppgift i navigeringsfönstret.

   Du kan lägga till meddelandet som en bilaga i uppgiften istället för att klistra in texten i brödtexten genom att högerklicka på meddelandet och dra det till uppgiftslistan. På snabbmenyn klickar du på Kopiera här som uppgift med bilaga.

   En nytt uppgiftsobjektruta visas och en kopia av innehållet i e-postmeddelandet kopieras till uppgiftens brödtext. E-postmeddelandets ämne anges som ämne för uppgiften. Du kan ändra ämnestexten om du vill.

   Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Följande steg är valfria men gör det lättare att hantera uppgifter i Outlook.

  2. På fliken Uppgift i gruppen Åtgärder klickar du på Spara och stäng eller fortsätter med följande steg för att anpassa uppgiften.

  3. Om du vill anger du ett Startdatum och ett Förfallodatum för uppgiften.

   Om du anger ett Startdatum ställs fältet Förfallodatum automatiskt in på samma dag. Du kan ändra Förfallodatum till det datum du vill.

  4. Om du vill skapa en återkommande uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Återkommande.

  5. I dialogrutan Återkommande uppgift klickar du på frekvensen (Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Årligen) för uppgiften och gör sedan något av följande:

   • Upprepa uppgiften med jämna mellanrum     I avsnittet Upprepningsmönster väljer du alternativen för det frekvensintervall du vill ha. Välj inte Skapa ny uppgift eftersom uppgiften då inte kommer att upprepas med jämna mellanrum.

   • Skapa en uppgift som återkommer baserat på slutförandedatum     Välj Skapa ny uppgift och ange i rutan efter hur lång tid en ny uppgift måste skapas.

    Varje gång en uppgift markeras som slutförd kommer en ny uppgift att skapas baserat på dina val.

    Det här är det bästa alternativet om du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas innan den förra har markerats som slutförd. Om objektet inte markeras som slutfört kommer nästa påminnelse aldrig att visas. Om du till exempel ställt in en påminnelse för att betala elräkningen den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som slutförd, kommer du fortfarande att se uppgiften för den 15 april i maj. När du markerar uppgiften för den 15 april som slutförd visas uppgiften för den 15 maj.

  6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Återkommande uppgift.

  7. Lägg till en påminnelse genom att markera kryssrutan Påminnelse för att aktivera en avisering. Ange datum och tid för påminnelsen.

  8. Du kan ange att ett visst ljud ska spelas upp med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp och sedan på Bläddra och välj den ljudfil som ska spelas upp och klicka sedan på Öppna och på OK. Påminnelseljudet ändras bara för denna uppgift.

  9. Om du vill följa hur arbetet med uppgiften går skriver eller väljer du de alternativ du vill använda i rutorna Status, Prioritet och % slutförd.

   Fälten Status och % slutförd är beroende av varandra. Om värdet ändras i ett av fälten så ändras även värdet i det andra fältet.

Status

% färdig

Ej påbörjat

0

Pågående

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan   

0-100

Uppskjuten

0-100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften går du till fliken Uppgift i gruppen Åtgärder och klickar på Kategorisera och sedan på en av posterna i menyn. Klicka på Alla kategorier för fler färgkategorier.

  Första gången du använder en färgkategori uppmanas du att ange ett meningsfyllt namn. Du kan skapa anpassade färgkategorier, koppla anpassade färger till färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK för att återgå till uppgiftsfönstret.

  Har du ändrat dig om en tilldelad färgkategori? Högerklicka på färgen eller på namnet för färgkategorin och klicka sedan på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften involverar en person eller en organisation som finns i dina kontakter kan du skapa en snabblänk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan välja en post. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Markera kontakter.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en post med en delad uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Privat.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan faktureringsinformation går du till fliken Uppgift i gruppen Visa och klickar på Information. Ange informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning och Faktureringsinformation.

 5. På fliken Uppgift i gruppen Spara klickar du på Spara och stäng.

Flaggning av en kontakt är det enklaste sättet att snabbt markera en kontakt du behöver återkomma till. Om en kontakt flaggas så skapas ett att göra-objekt med flaggans text i informationsfältet. Den flaggade kontakten visas även i Uppgiftslista, Att göra-fältet och Lista över uppgifter i Kalender. Att flagga en kontakt skapar inte en ny uppgift. Eftersom att göra-objektet fortfarande är en kontakt kan du inte tilldela det som en uppgift till någon annan eller ange dess förlopp eller grad av slutförande.

 1. Högerklicka på kontakten i Kontakter.

 2. Gå till Uppföljning på snabbmenyn och klicka på förfallodatumet.

  Du kan ändra påminnelsetid, påminnelseljud, startdatum, förfallodatum och flaggtexten som visas i informationsfältet samt ta bort påminnelseflaggan genom att klicka på Anpassa eller Lägg till påminnelse. (Båda alternativen öppnar samma dialogruta men när du använder Lägg till påminnelse markeras kryssrutan för påminnelse automatiskt.)

Att göra-fältet visas som standard i alla vyer i Outlook. Du kan aktivera och inaktivera Att göra-fältet. Du kan dessutom välja att visa en minimerad version av Att göra-fältet som använder mindre skärmutrymme. När du aktiverar eller inaktiverar Att göra-fältet eller minimerar det i en viss vy så gäller inställningen bara för den vyn. Om du till exempel inaktiverar Att göra-fältet i vyn E-post så är det inaktiverat varje gång du öppnar vyn E-post, även efter att du startar om Outlook. Det visas dock även i fortsättningen i andra vyer som Kalender, Anteckningar och Uppgifter.

 • Aktivera eller inaktivera Att göra-fältet genom att klicka på Visa och gå till Att göra-fältet och sedan klicka på Normal, Minimerad eller Av.

 • Skapa en ny uppgift i Att göra-fältet genom att klicka i rutan Ange en ny uppgift (kallas Uppgiftspanel, skriv ett ämne för uppgiften) och sedan trycka på Retur.

  Uppgiftspanelen

  Som standard tilldelas uppgiften ett förfallodatum och ett startdatum baserat på Snabbklick-inställningen för flagga. När Outlook installeras är denna inställning inställd på Idag.

  Om du skapar en uppgift och ändrar flaggan så ett annat Förfallodatum gäller kommer alla framtida uppgifter som skapas i Att göra-fältet att använda den nya inställningen. Du kan alltid välja ett annat värde. När du startar om Outlook kommer den första uppgiften som anges åter att använda Snabbklick-inställningen för flagga.

  För att ändra standardinställningen för flagga högerklickar du på flaggkolumnen i någon vy, klickar på Snabbklick och väljer sedan önskad flagginställning. Alternativen innehåller valet Inget datum. Om du väljer flaggan Inget datum visas objektet i gruppen Inget datum i Att göra-fältet.

  Obs!: Du har nu angett tillräckligt med information för att skapa en uppgift. Följande steg är valfria men gör det lättare att hantera uppgifter i Outlook.

 • Gå vidare med följande steg för att anpassa uppgiften genom att dubbelklicka på den i Att göra-fältet.

 • Om du vill anger du ett Startdatum och ett Förfallodatum för uppgiften.

  Om du anger ett Startdatum ställs fältet Förfallodatum automatiskt in på samma dag. Du kan ändra Förfallodatum till det datum du vill.

 • Om du vill skapa en återkommande uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Återkommande.

 • I dialogrutan Återkommande uppgift klickar du på frekvensen (Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Årligen) för uppgiften och gör sedan något av följande:

  • Upprepa uppgiften med jämna mellanrum     I avsnittet Upprepningsmönster väljer du alternativen för det frekvensintervall du vill ha. Välj inte Skapa ny uppgift eftersom uppgiften då inte kommer att upprepas med jämna mellanrum.

  • Skapa en uppgift som återkommer baserat på slutförandedatum     Välj Skapa ny uppgift och ange i rutan efter hur lång tid en ny uppgift måste skapas.

   Varje gång en uppgift markeras som slutförd kommer en ny uppgift att skapas baserat på dina val.

   Det här är det bästa alternativet om du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas innan den förra har markerats som slutförd. Om objektet inte markeras som slutfört kommer nästa påminnelse aldrig att visas. Om du till exempel ställt in en påminnelse för att betala elräkningen den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som slutförd, kommer du fortfarande att se uppgiften för den 15 april i maj. När du markerar uppgiften för den 15 april som slutförd visas uppgiften för den 15 maj.

 • Klicka på OK för att stänga dialogrutan Återkommande uppgift.

 • Lägg till en påminnelse genom att markera kryssrutan Påminnelse för att aktivera en avisering. Ange datum och tid för påminnelsen.

 • Du kan ange att ett visst ljud ska spelas upp med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp och sedan på Bläddra och välj den ljudfil som ska spelas upp och klicka sedan på Öppna och på OK. Påminnelseljudet ändras bara för denna uppgift.

 • Om du vill följa hur arbetet med uppgiften går skriver eller väljer du de alternativ du vill använda i rutorna Status, Prioritet och % slutförd.

  Fälten Status och % slutförd är beroende av varandra. Om värdet ändras i ett av fälten så ändras även värdet i det andra fältet.

Status

% färdig

Ej påbörjat

0

Pågående

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan   

0-100

Uppskjuten

0-100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften går du till fliken Uppgift i gruppen Åtgärder och klickar på Kategorisera och sedan på en av posterna i menyn. Klicka på Alla kategorier för fler färgkategorier.

  Första gången du använder en färgkategori uppmanas du att ange ett meningsfyllt namn. Du kan skapa anpassade färgkategorier, koppla anpassade färger till färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK för att återgå till uppgiftsfönstret.

  Har du ändrat dig om en tilldelad färgkategori? Högerklicka på färgen eller på namnet för färgkategorin och klicka sedan på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften involverar en person eller en organisation som finns i dina kontakter kan du skapa en snabblänk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan välja en post. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Markera kontakter.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en post med en delad uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Privat.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan faktureringsinformation går du till fliken Uppgift i gruppen Visa och klickar på Information. Ange informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning och Faktureringsinformation.

 5. På fliken Uppgift i gruppen Spara klickar du på Spara och stäng.

För att flytta en uppgift uppåt eller nedåt i listan klickar och drar du uppgiften till den position du vill. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften kommer att placeras när du släpper musknappen.

Lista över uppgifter visas bara i vyerna dag och vecka i Outlook-kalendern. Du aktiverar eller inaktiverar Lista över uppgifter genom att gå till Kalender, klicka på Visa, Lista över uppgifter och sedan klicka på Normal, Minimerad eller Av.

Lista över uppgifter

Gör något av följande för att bara visa det totala antalet uppgifter:

 • I Kalender klickar du på Visa, Lista över uppgifter och sedan på Minimerad.

 • Peka på den övre kanten i Lista över uppgifter. När pekaren ändras till en Ikon för storleksändring drar du kanten så långt ned i fönstret som möjligt.

Du kan bara skapa nya uppgifter i Lista över uppgifter när inställningen Normal används för Lista över uppgifter.

 1. När du håller muspekaren över Lista över uppgifter så visasKlicka här om du vill lägga till en uppgift.

 2. Klicka på ett tomt utrymme under en dagkolumn.

 3. Ange ett ämne för uppgiften och tryck på Retur.

  Som standard tilldelas uppgiften startdatum och förfallodatum enligt dagen i kolumnen ovanför Lista över uppgifter. Du kan ändra start- eller förfallodatum genom att dra uppgiften till den dag då uppgiften måste utföras. Du kan även öppna uppgiften för att ändra start- och förfallodatum. Gör det genom att högerklicka på uppgiften och sedan klicka på Öppna eller välja objektet, trycka på ESC och sedan på RETUR.

 4. Om du vill skapa en återkommande uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Återkommande.

 5. I dialogrutan Återkommande uppgift klickar du på frekvensen (Dagligen, Varje vecka, Varje månad eller Årligen) för uppgiften och gör sedan något av följande:

  • Upprepa uppgiften med jämna mellanrum     I avsnittet Upprepningsmönster väljer du alternativen för det frekvensintervall du vill ha. Välj inte Skapa ny uppgift eftersom uppgiften då inte kommer att upprepas med jämna mellanrum.

  • Skapa en uppgift som återkommer baserat på slutförandedatum     Välj Skapa ny uppgift och ange i rutan efter hur lång tid en ny uppgift måste skapas.

   Varje gång en uppgift markeras som slutförd kommer en ny uppgift att skapas baserat på dina val.

   Det här är det bästa alternativet om du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska visas innan den förra har markerats som slutförd. Om objektet inte markeras som slutfört kommer nästa påminnelse aldrig att visas. Om du till exempel ställt in en påminnelse för att betala elräkningen den 15 varje månad och du inte markerar förekomsten den 15 april som slutförd, kommer du fortfarande att se uppgiften för den 15 april i maj. När du markerar uppgiften för den 15 april som slutförd visas uppgiften för den 15 maj.

 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Återkommande uppgift.

 7. Lägg till en påminnelse genom att markera kryssrutan Påminnelse för att aktivera en avisering. Ange datum och tid för påminnelsen.

 8. Du kan ange att ett visst ljud ska spelas upp med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp och sedan på Bläddra och välj den ljudfil som ska spelas upp och klicka sedan på Öppna och på OK. Påminnelseljudet ändras bara för denna uppgift.

 9. Om du vill följa hur arbetet med uppgiften går skriver eller väljer du de alternativ du vill använda i rutorna Status, Prioritet och % slutförd.

  Fälten Status och % slutförd är beroende av varandra. Om värdet ändras i ett av fälten så ändras även värdet i det andra fältet.

Status

% färdig

Ej påbörjat

0

Pågående

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan   

0-100

Uppskjuten

0-100

 1. Om du vill tilldela en färgkategori till uppgiften går du till fliken Uppgift i gruppen Åtgärder och klickar på Kategorisera och sedan på en av posterna i menyn. Klicka på Alla kategorier för fler färgkategorier.

  Första gången du använder en färgkategori uppmanas du att ange ett meningsfyllt namn. Du kan skapa anpassade färgkategorier, koppla anpassade färger till färgkategorier och tilldela kortkommandon. Klicka på OK för att återgå till uppgiftsfönstret.

  Har du ändrat dig om en tilldelad färgkategori? Högerklicka på färgen eller på namnet för färgkategorin och klicka sedan på Avmarkera kategorinamn eller Avmarkera alla kategorier.

 2. Om uppgiften involverar en person eller en organisation som finns i dina kontakter kan du skapa en snabblänk till kontakten genom att klicka på Kontakter längst ned i fönstret och sedan välja en post. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Markera kontakter.

 3. Om du inte vill att andra ska kunna se en post med en delad uppgift går du till fliken Uppgift i gruppen Alternativ och klickar på Privat.

 4. Om du vill ange reseersättning, arbetstid och annan faktureringsinformation går du till fliken Uppgift i gruppen Visa och klickar på Information. Ange informationen i rutorna Total arbetstid, Faktisk arbetstid, Reseersättning och Faktureringsinformation.

 5. På fliken Uppgift i gruppen Spara klickar du på Spara och stäng.

För att flytta en uppgift uppåt eller nedåt i listan klickar och drar du uppgiften till den position du vill. När du drar uppgiften visar en röd linje med pilar var uppgiften kommer att placeras när du släpper musknappen.

 1. Öppna uppgiften.

 2. Längst ned i uppgiftsfönstret klickar du på Kontakter.

  Knappen Kontakter saknas

  Om du inte ser knappen Kontakter gör du följande:

  1. Klicka på Alternativ i menyn Verktyg.

  2. På fliken Inställningar under Kontakter och anteckningar klickar du på Kontaktalternativ.

  3. I dialogrutan Kontaktalternativ under Länkning av kontakter markerar du kryssrutan Visa länkning av kontakter i alla formulär.

 3. I dialogrutan Välj kontakter under Objekt väljer du den kontakt som du vill länka till uppgiften.

  Om du vill markera flera kontakter klickar du på en kontakt, håller ned CTRL och klickar sedan på varje ytterligare kontakt.

  Om du vill se länkade objekt från en kontakt öppnar du kontakten. På fliken Kontakt i gruppen Visa klickar du på Aktiviteter. Om du vill se en specifik objekttyp klickar du på objekttypen i listan Visa.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×