Skapa unika projekt-id:n för mina projekt i Project Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

< Mer hjälp för Project

Det kan hända att vissa företag vill skapa ett unikt projekt-ID som associeras med varje nytt projekt som skapas i Project Online. På så sätt kan användare referera till varje projekt med ett unikt projekt-ID i stället för ett projektnamn. Det är bättre eftersom projektnamn kan komma att ändras.

En Project-administratör kan konfigurera Project Online för generering av ett unikt projekt-ID för varje nytt projekt med hjälp av konfigurationsinställningarna för en företagsprojekttyp. Du kan konfigurera företagsprojekttypens inställningar för projekt-ID så att ett unikt projekt-ID genereras, baserat på de namngivningsegenskaper du har konfigurerat, när du skapar ett nytt projekt med hjälp av företagsprojekttypen.

Konfigurera inställningarna för projekt-ID när du skapar en ny företagsprojekttyp i Project Online

 1. Välj Serverinställningar på startsidan för Project Web App.

 2. Klicka på Företagsprojekttyper i avsnittet Informationssidor för arbetsflöde och projekt på sidan Serverinställningar.

 3. Välj Ny företagsprojekttyp.

 4. Ange ett namn på den företagsprojekttyp du vill skapa i fältet Namn på sidan Ny företagsprojekttyp. Om företagsprojekttypen ska t.ex. användas som av ekonomiavdelningen för högriskprojekt, kan du ange Ekonomi (högrisk).

 5. Ange en beskrivning av företagsprojekttyp i fältet Beskrivning. Till exempel Använd den här företagsprojekttypen till att skapa högriskprojekt på ekonomiavdelningen.

 6. I avsnittet Projekt-ID måste du ange den information som ska användas för att skapa ett unikt projekt-ID för de projekt som skapas med mallen för företagsprojekttypen:

  • I fältet Prefix kan du ange du de tecken som ska vara i början av varje genererat projekt-ID. Du kanske vill att projekt-ID:t för projekt som har skapats med ekonomiavdelningens företagsprojekttyp ska börja med EKO_. Det här fältet är valfritt.

  • I fältet Startnummer anger du ett tal som ska fungera som startvärde för de projekt-ID:n som genereras för den här företagsprojekttypen. Ange till exempel 10001 om du vill att det första projekt-ID:t ska vara 10001. Det här fältet är obligatoriskt.

  • I fältet Postfix kan du ange de tecken som ska läggas till i slutet av de projekt-ID:n som genereras för den här företagsprojekttypen. Om den här företagsprojekttypen endast används för att skapa högriskprojekt på ekonomiavdelningen, kan du ange _HR. Det här fältet är valfritt.

  • I fältet Minimum siffra utfyllnad anger du antalet siffror som du vill ha för nyligen skapade projekt-ID: N. Till exempel om du anger 3 och har en början antal 1, är sedan de första tre projekt-ID som genereras 001, 002 och 003. Om du anger 5 med en startnummer 1 är de första tre projekt-ID som genereras 00001, 00002 och 00003.

   Inställningar för projekt-id:n

Med exempelinställningarna i proceduren ovan kommer följande projekt-ID:n att genereras med företagsprojekttypen för högriskprojekt på ekonomiavdelningen:

 • EKO_10001_HR

 • EKO_10002_HR

 • EKO_10003_HR

 • o.s.v.

Obs!: Även om fälten Prefix och Postfix är valfria är ange ett unikt prefix eller postfix det enklaste sättet att säkerställa unika projekt-ID:n för alla företagsprojekttyper.

Metodtips

För större organisationer är det lämpligt om Project-administratörerna eller projektledningen kommer överens om namngivningsregler och ett numeriskt intervall för projekt-ID:n för att säkerställa att alla genererade projekt-ID:n blir unika. Det är också en bra idé att dokumentera inställningarna för företagsprojekttyper för framtiden. Till exempel:

Prefix

Startnummer

Postfix

Minsta sifferutfyllnad

Används till att skapa projekt för det här teamet

Eko_

10001

_HR

1

Ekonomiteam: Högriskprojekt

IT_

10001

1

IT-team

MKT_

10001

1

Marknadsföringsteam

Andra metodtips att tänka på:

 • Det är viktigt att ni kommer fram till namngivningsregler för hur ni vill dela upp projekt-ID:n innan du påbörjar konfigurationen av företagsprojekttyper för att säkerställa att unika projekt-ID:n genereras från samtliga företagsprojekttyper.

 • Om du planerar att uppdatera värdet för projekt-ID-värde programmatiskt via CSOM (Client-Side Object Model) måste värdets unikhet hanteras av din kod för att undvika dubbletter.

 • Ett projekt-ID kan redigeras om det läggs till på en informationssida för projektet. Du kan använda den här metoden för ad hoc-redigeringar av projekt-ID:n vid behov. Som alltid, kontrollera att det finns standardiserade namngivningsregler för att säkerställa unika projekt-ID:n om du behöver göra några ad hoc-redigeringar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×