Skapa underprocesser och återanvända dem i ett processdiagram

Skapa underprocesser och återanvända dem i ett processdiagram

Omfattande processer består ofta av underprocesser som kan ses som fristående enheter, som med fördel kan illustreras i separata diagram på egna sidor. Genom att använda en enskild form i översiktsdiagrammet för att representera en underprocess och länka formen till den detaljerade ritningen blir översikten lättare att förstå. Om du vill hoppa till underprocessidan trycker du på Ctrl-tangenten och klickar på den länkade formen, eller högerklickar på formen och klickar sedan på hyperlänken.

Underprocesser kan finnas på separata sidor i ett enskilt dokument, eller, om du har underprocesser som du kanske kommer att använda i flera diagram, kan du skapa underprocessdiagrammet en gång och spara det. Sedan kan du länka till det diagrammet från underprocessformer i andra diagram.

Skapa en ny, tom underprocess

  1. Markera en form i diagrammet som ska innehålla en länk till den nya underprocessen.

  2. Klicka på Skapa nytt i gruppen Underprocess på fliken Process.

I Visio läggs en ny sida för underprocessen till i diagrammet och en hyperlänk från den valda formen till sidan skapas.

Extrahera valda former till en underprocess

  1. Markera de former du vill flytta till underprocessen.

  2. Klicka på Skapa från markering i gruppen Underprocess på fliken Process.

De markerade formerna flyttas till en ny sida, och en ny form som representerar underprocessen läggs till i källdiagrammet. Den nya formen länkas till den nya sidan.

Om processöversikten är ett korsfunktionellt flödesschema kommer den nya underprocessidan att ta med de swimlanes (simbanor) och faser som matchar översiktssidan.

Länka till en befintlig underprocess

  1. Markera den form du vill länka till underprocessen.

  2. Klicka på Länka till befintlig i gruppen Underprocess på fliken Process.

    En meny öppnas som visar sidorna i diagrammet. Den visar även alternativet att länka till ett annat dokument.

  3. Klicka på sidan du vill länka till, eller klicka på Bläddra till annat dokument om du vill länka formen till ett annat dokument.

Snabbuppgifter

Uppgift

Åtgärd

Ta bort en hyperlänk.

Högerklicka på formen och klicka sedan på Redigera hyperlänkar. I dialogrutan Hyperlänkar klickar du på Ta bort för att ta bort den hyperlänk som är markerad i listan.

Länka till en specifik sida i ett annat diagram.

Högerklicka på formen och klicka sedan på Redigera hyperlänkar. Om du inte har någon befintlig hyperlänk klickar du på Nytt för att skapa en ny hyperlänk och klickar sedan på Bläddra bredvid rutan Adress för att markera diagrammet du vill länka till. Klicka på Bläddra bredvid rutan Plats och ange sidan du vill länka till.

Länka från underprocessen till översiktsprocessdiagrammet.

Markera formen du vill lägga till länken för, eller lägg till en ny form på sidan. Klicka på Hyperlänk på fliken Infoga. Ange målprocessdiagrammet med hjälp av rutorna Adress och Plats.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×