Skapa tillgängliga Office-dokument

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar innehåll med Office kan du gör den tillgänglig för personer med funktionshinder genom några enkla justeringar. Du kan använda flera inbyggda Office funktioner för att kontrollera att alla kan läsa och förstå dina dokument. Genom att öka hjälpmedel i dina dokument kan du målgruppen åhörarna hela och inte bara en del av den.

Du kan använda tillgänglighetskontroll och kontrollera att ditt innehåll är helt tillgänglig. Verktyget kostnadsfria finns i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint i Windows eller Mac och Visio i Windows. Hjälpmedel layout hittar alla tillgänglighetsproblem i dokumentet och förklarar varför var och en kan vara ett problem för en person med funktionshinder. Även ger förslag på hur du löser varje problem.

Tabellen nedan innehåller några beprövade metoder för att skapa Office dokument som är anpassade för personer med funktionshinder. Detaljerad information om hur du hittar och åtgärda problemet i en viss Office program finns i tillämpligt instruktionerna:

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Använda färg

Förlita dig aldrig på färgen som överför information, om användarna inte kan se den korrekt. Om det är viktigt att veta exakt färg, kan du nämna färg, till exempel i etiketten bild.

Undvik att använda ljusblå blå färg, eftersom det är den första färg som orsakar problem som eyes ålder och förlorar sin känslighet.

Ljud användning

Om du använder ljud i ett dokument kan du kontrollera att informationen är tillgänglig även om du inte kan höra den.

För att göra videor och ljudfiler tillgängliga, kan du lägga till dold textning eller undertexter i dokumentet. De gör dokumentet lämpligt för en större publik, inklusive personer med handikapp och personer som talar språk än delen i din medieklipp.

Saknade alternativtexter i bilder

Om du använder en skärmläsare beskrivs alternativ (Alt) text ett visuellt element för dem som inte kan se den. Alltid gäller effektiva alternativ text för alla figurer, bilder, diagram, tabeller och SmartArt-grafik och göra dina dokument mer tillgängliga. Mer information om lämplig användning av alternativ text finns i Alternativtext.

Komplex handstil

Om åhörarna inte förstår du kan misslyckas dokumentet automatiskt sitt syfte.

Använd korta meningar och enkel grammatik. Om innehållet lämpar sig för en punktlista, presentera den på så sätt. En punktlista är en mycket enkla sätt att tvingande korta meningar.

När inför alternativ väljer du alltid tillgängligt i stället för projektlistning åhörarna med din vokabulär enklaste ordet.

Tabeller i dokument

Undvik att använda tabeller i dina dokument om möjligt eftersom kan vara svårt att följa tabellinnehållet via en skärmläsare. Om du måste använda en tabell, designa den noggrant ska vara så enkelt som möjligt. Använd alltid en rubrik för att införa tabellen.

Om du skapar en tabell med HTML för en webbsida, använda lämpliga taggning att tillåta Skärmläsaren eller blindskrift visa om du vill ge tabellen huvudinformation och data i kontexten. Med hjälp av < TH >-taggar för sidhuvuden och < TD >-taggar för dataceller. Och Glöm inte att infoga en tabell i taggen < table > som förklarar syftet med tabellen.

Tabell-baserade dokumentlayouter

Tabell-baserade layouter är populära särskilt i nyhetsbrev som har skapats med Word och Outlook. Genom att skapa en tabell med osynliga kantlinjer och placering i olika nyhetsbrev artiklar i enskilda celler, är det enkelt att skapa en imponerande dokument. Läsarna med tillgänglighetsproblem kommer dock inte tack. Använd aldrig tabeller som ett layoutverktyg.

När du navigerar i ett dokument med en tabellayout, skärmläsare och blindskrift visar läser tabeller rad för rad över kolumnerna: Om nyhetsbrevet har utformats för att läsas från upp till ned kolumn för kolumn, din läsare kommer att förloras.

Syftet med att ändra layouten i ett dokument utan att använda tabeller. Idéer och en samling tillgängliga mallar som du kan använda med olika Office program finns i skapa mer tillgängliga mallar och få tillgängliga mallar för Office. Om du måste använda en tabellayout, kontrollerar du att den är avsedda att läsas rad för rad över kolumner och försök att minimera antalet viktiga trycker på TABB eller sveper som krävs för att nå slutet.

Navigering och fokus ordning

Användarna med skärmläsare beroende på TABB eller sveper att navigera i dokumentet. Varje flik trycker på en tangent eller sveper du flyttar fokus i dokumentet till nästa del och kan skärmläsare att läsa ut innehållet i en del.

Om du vill implementera tillgängliga navigering, kontrollerar du att delarna i dokumentinnehållet har beställts logiskt. Det här är särskilt viktiga om dokumentinnehållet består av avgränsa text och bild delar placeras bredvid eller ovanpå varandra, som i en PowerPoint-bild. Om delarna inte ordnas logiskt, läser Skärmläsaren dem ut i fel ordning och ge användaren liten möjlighet att förstå innehållet. Om du vill testa navigeringen kan aktivera Skärmläsaren och gå igenom dokumentet genom att trycka på TABB eller svepa åt vänster eller höger på skärmen. Kontrollera att fokus flyttas igenom dokumentet som förväntat.

Se även

Video: Skapa Word-dokument som är anpassade för personer med funktionshinder

Video: Skapa mer tillgängliga tabeller i Excel

Video: Skapa mer tillgängliga diagram i Excel

Video: Skapa anpassade bilder i PowerPoint

Skapa PDF-filer som är anpassade för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×