Skapa tillgängliga Office-dokument

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du skapar innehåll med Office kan du göra det tillgängligt för personer med funktions nedsättningar genom några enkla justeringar. Du kan använda flera inbyggda Office-funktioner för att se till att alla kan läsa och förstå dina dokument. Genom att öka tillgängligheten i dina dokument kan du gå till hela publiken och inte bara en del av den.

Du kan använda tillgänglighets kontroll för att se till att innehållet är lättillgängligt. Det kostnads fria verktyget finns i Word, Excel, Outlook, OneNote och PowerPoint i Windows eller Mac och Visio i Windows. Tillgänglighets kontroll hittar eventuella tillgänglighets problem i dokumentet och förklarar varför det kan vara ett problem med någon med funktions hinder. Här finns även förslag på hur du kan lösa varje problem.

Följande tabell innehåller rekommendationer för att skapa Office-dokument som är tillgängliga för personer med funktions nedsättningar. Detaljerad information om hur du hittar och åtgärdar problemet i ett specifikt Office-program finns i tillämpliga instruktioner:

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Färg användning

Använd aldrig enbart färg för att överföra information, ifall publiken inte kan se den korrekt. Om den exakta färgen är viktig kan du nämna färgen, till exempel i bild etiketten.

Undvik att använda ljusblå färg, eftersom det är den första färgen som orsakar problem som ögonen och förlorar känsligheten.

Ljud användning

Om du använder ljud i ett dokument bör du kontrol lera att informationen är tillgänglig även om du inte hör den.

För att göra video-och ljudfiler tillgängliga kan du lägga till dolda bild texter eller under texter i dokumentet. De gör dokumentet lämpligt för en större publik, inklusive personer med nedsatt hörsel och andra som talar andra språk än det i medie klippet.

Alternativ text som saknas i visuell information

Om du använder en skärm läsare beskriver den alternativa texten (alt) ett visuellt element för dem som inte kan se det. Använd alltid effektiva alternativ texter för alla figurer, bilder, diagram, tabeller och SmartArt-grafik för att göra dokumentet mer lättillgängligt. Mer information om lämplig användning av alternativ text finns i alternativ text.

Komplex Skriv stil

Om åhörarna inte förstår dig, kan dokumentet automatiskt sluta att fungera.

Använd korta meningar och enkel grammatikkontroll. Om innehållet står sig mot en punkt lista kan du presentera det på det sättet. En punkt lista är ett enkelt sätt att tvinga korta meningar.

När du har funktioner med alternativ väljer du alltid det enklaste ordet i stället för att trycka på publiken med din vokabulär.

Tabeller i dokument

Undvik att använda tabeller i dina dokument, eftersom det kan vara svårt att följa tabell innehållet via en skärm läsare. Om du måste använda en tabell kan du utforma den omsorgsfullt så att den blir så enkel som möjligt. Använd alltid en rubrik för att introducera tabellen.

Om du skapar en tabell med HTML för en webb sida använder du lämplig taggning för att tillåta skärm läsaren eller Braille-skärmen för att tillhandahålla tabell rubrik informationen och data i sammanhang. Använd taggarna <TH> för huvuden-och <TD>-taggar för data celler. Glöm inte att lägga till en tabell Sammanfattning i taggen <table> för att förklara tabellens syfte.

Tabellbaserade dokumentlayout

Tabellerbaserade layouter är särskilt populära i nyhets brev som skapats med Word och Outlook. Genom att skapa en tabell med osynliga kant linjer och placera de olika nyhets artiklarna i enskilda celler, kan du enkelt skapa ett imponerande dokument. Men dina läsare med tillgänglighets problem tackar inte dig. Använd aldrig tabeller som layoutverktyg.

När du navigerar i ett dokument med en tabellayout kan skärm läsare och Braille Visa tabeller rad för rad i kolumnerna: om ditt nyhets brev har utformats för att läsas uppifrån och ned kolumn-för-kolumn går läsaren förlorad.

Syftet med att skapa dokument utan att använda tabeller. Idéer och en samling tillgängliga mallar som du kan använda med olika Office-program finns i göra mallarna mer tillgängliga och få tillgängliga mallar för Office. Om du måste använda en tabellayout bör du kontrol lera att den är utformad för att kunna läsas rad för rad i kolumnerna och försöka minimera antalet TABB-knapp tryckningar eller svep som behövs för att nå slutet.

Navigerings-och fokus ordning

Skärm läsarens användare använder tabbtangenten eller sveper för att navigera i dokumentet. Med tabbtangenten trycker eller svep flyttas fokus i dokumentet till nästa del och gör att skärm läsaren kan läsa upp innehållet i delen.

Om du vill implementera tillgänglig navigering kontrollerar du att delarna i dokument innehållet har beställts logiskt. Det är särskilt viktigt om dokument innehållet består av separata text-och bild pjäser placerade bredvid eller ovanpå varandra, till exempel i en PowerPoint-bild. Om delarna inte ordnas logiskt kan skärm läsaren läsa upp dem i fel ordning, så att användarna kan förstå innehållet. Om du vill testa navigeringen aktiverar du skärm läsaren och flyttar genom dokumentet genom att trycka på TABB eller svepa åt vänster eller höger på skärmen. Kontrol lera att fokus flyttas genom dokumentet som förväntat.

Se även

Video: Skapa Word-dokument som är anpassade för personer med funktionshinder

Video: Skapa mer tillgängliga tabeller i Excel

Video: Skapa mer tillgängliga diagram i Excel

Video: skapa mer tillgängliga bilder i PowerPoint

Skapa PDF-filer som är anpassade för personer med funktionshinder

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×