Office
Logga in

Skapa, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden i Outlook på webben

Att skapa ett meddelande i Outlook på webben är lika enkelt som att välja Nytt, skriva meddelandet och sedan välja Skicka. Du kan svara på ett e-postmeddelande med Svara eller Svara alla, eller vidarebefordra det till andra genom att välja Vidarebefordra.

Obs!: Om du inte kan skicka e-post från Office 365-kontot kan du läsa i Mina meddelanden skickas inte.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

 1. När du vill skapa ett nytt meddelande väljer du Nytt högst upp på sidan.

  En skärmbild av knappen Skriv ett nytt meddelande

 2. Skriv namnet på eller e-postadressen till den person du vill skicka meddelandet till på raden Till. Listan med föreslagna kontakter uppdateras medan du skriver.

 3. På raden Lägg till ett ämne skriver du en kort beskrivning av vad ditt e-postmeddelande handlar om.

 4. Om du vill bifoga en fil i meddelandet väljer du Bifoga.

  Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden finns i Bifoga filer i Outlook på webben.

 5. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Obs!: Du kan bara vidarebefordra ett meddelande i taget.

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill vidarebefordra.

 2. I det övre högra hörnet i meddelandefönstret väljer du Fler åtgärder och sedan Vidarebefordra.

  En skärmbild av knappen Fler åtgärder.

 3. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Automatisk vidarebefordran

Om du vill konfigurera automatisk vidarebefordran väljer du Inställningar > E-post > Vidarebefordran.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill svara på.

 2. I det övre högra hörnet i meddelandefönstret väljer du Fler åtgärder och sedan Svara eller Svara alla.

  En skärmbild av knappen Fler åtgärder.

 3. Skriv ditt svar och välj Skicka.

  Meddelanden: 

  • Standardinställningen är att det ursprungliga e-postmeddelandet och dess historik inte visas när ett meddelande är i svarsläget. Om du vill visa e-postmeddelandet väljer du Visa meddelandehistorik i redigeringsfönstret.

   En skärmbild av knappen Visa meddelandehistorik.

  • Du kan ändra standardknapp från Svara alla till Svara. Om du vill göra det väljer du ett meddelande, väljer Fler åtgärder och sedan Ändra standard.

Lägga till mottagare i Kopia eller Hemlig kopia

 • Om du vill lägga till mottagare på raderna Kopia och Hemlig kopia väljer du Kopia eller Hemlig kopia till höger om raden Till.

  Obs!: Namnen på personerna på raden Hemlig kopia döljs från andra mottagare som får meddelandet.

  En skärmbild av knappen Kopia.

Ta bort ett utkast av ett e-postmeddelande

 • Om du vill ta bort ett utkast av ett meddelande väljer du Släng längst ned i meddelandefönstret.

  En skärmbild av knappen Släng.

Tips för användning av Svara, Svara alla och Vidarebefordra

 • Svara och Svara alla
  När du svarar på ett meddelande läggs SV: till på ämnesraden. Det ursprungliga meddelandet läggs till under det nya meddelandet.

  Obs!: Bifogade filer i det ursprungliga meddelandet inkluderas inte när du svarar på meddelandet.

 • Vidarebefordra
  När du vidarebefordrar ett meddelande läggs prefixet VB: till på ämnesraden för att uppmärksamma mottagaren på att det är ett vidarebefordrat meddelande. Det ursprungliga meddelandet tas med i det vidarebefordrade meddelandet tillsammans med eventuella bifogade filer i det ursprungliga meddelandet. Du kan redigera texten i ett vidarebefordrat meddelande eller lägga till och ta bort eventuella bifogade filer innan du skickar meddelandet.

Mer information finns i

Bifoga filer i Outlook på webben

Skicka e-post från ett alias eller en annan adress

Ordna e-post med hjälp av regler för Inkorgen i Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×