Skapa, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden i Outlook.com

Att skapa ett meddelande i Outlook.com är lika enkelt som att välja Nytt, skriva meddelandet och sedan välja Skicka. Du kan svara på e-postmeddelandet med Svara eller Svara alla, eller vidarebefordra det till andra genom att välja Vidarebefordra.

Obs!: Om du inte kan skicka e-postmeddelandet från ditt Outlook.com-konto kan du läsa Det går inte att skicka ett e-postmeddelande i Outlook.com.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder nya Outlook.com eller den klassiska versionen. Välj den version som du använder för att se anvisningarna som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av Outlook.com-betapostlådan

Läs Anvisningar för nya Outlook.com.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

En skärmbild av det övre vänstra hörnet av den klassiska Outlook.com-postlådan

Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com.

Anvisningar för nya Outlook.com

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

 1. Högst upp på sidan väljer du Nytt meddelande.

  En skärmbild av knappen Nytt meddelande

 2. Skriv namnet på eller e-postadressen till den person du vill skicka meddelandet till på raden Till.

  Obs!: En del användare ser inte kontaktlistan när de skriver ett nytt e-postmeddelande och klickar på knapparna Till eller Kopia. Det här är ett känt problem. Om du vill välja namn börjar du skriva i fälten Till eller Kopia så visas kontakterna.  

 3. På raden Lägg till ett ämne skriver du en kort beskrivning av vad ditt meddelande handlar om.

 4. Om du vill bifoga en fil i meddelandet väljer du Bifoga.

  Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden finns i Bifoga filer i Outlook.com.

 5. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Obs!: Du kan bara vidarebefordra ett meddelande i taget.

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill vidarebefordra.

 2. I det övre högra hörnet i meddelandefönstret väljer du Vidarebefordra , eller markerar Meddelandeåtgärder och väljer sedan Vidarebefordra.

 3. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill svara på.

 2. I det övre högra hörnet i meddelandefönstret väljer du Svara eller Svara alla , eller väljer Meddelandeåtgärder och sedan Svara eller Svara alla.

 3. Skriv ditt svar och välj Skicka.

  Obs!: Standardinställningen är att det ursprungliga e-postmeddelandet och dess historik inte visas när du svarar på ett meddelande. Om du vill visa det ursprungliga e-postmeddelandet eller ändra e-postmeddelandets ämne väljer du Visa meddelandehistorik längst ned i meddelandefönstret.

Lägga till mottagare i Kopia eller Hemlig kopia

 • Om du vill lägga till mottagare på raderna Kopia och Hemlig kopia väljer du Kopia eller Hemlig kopia till höger om raden Till.

  Obs!: Namnen på personerna på raden Hemlig kopia döljs från andra mottagare som får meddelandet.

  En skärmbild av knapparna Kopia och Hemlig kopia

Ta bort ett utkast av ett e-postmeddelande

 • Om du vill ta bort ett utkast av ett meddelande väljer du Släng längst ned i meddelandefönstret.

  En skärmbild av knappen Släng

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook.com

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

Obs!: Om alternativet Ångra Skicka är aktiverat och du stänger webbläsaren medan du väntar på att meddelandet ska skickas så skickas inte meddelandet. Om du vill ändra alternativen för sändning av meddelanden väljer du Inställningar > Alternativ > E-post > Automatisk bearbetning > Ångra Skicka.

 1. Högst upp på sidan väljer du Nytt.

  En skärmbild av knappen Skriv ett nytt meddelande

 2. Skriv namnet på eller e-postadressen till den person du vill skicka meddelandet till på raden Till.

 3. På raden Lägg till ett ämne skriver du en kort beskrivning av vad ditt e-postmeddelande handlar om.

 4. Om du vill bifoga en fil i meddelandet väljer du Bifoga.

  Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden finns i Bifoga filer i Outlook.com.

 5. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Obs!: Du kan bara vidarebefordra ett meddelande i taget.

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill vidarebefordra.

 2. Till höger om meddelandefönstret väljer du Fler åtgärder och sedan Framåt.

  En skärmbild av knappen Fler åtgärder.

 3. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Automatisk vidarebefordran

Om du vill konfigurera automatisk vidarebefordran väljer du Inställningar > Alternativ > Vidarebefordran.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill svara på.

 2. Till höger om meddelandefönstret väljer du Fler åtgärder . Välj sedan Svara eller Svara alla.

  En skärmbild av knappen Fler åtgärder.

 3. Skriv ditt svar och välj Skicka.

  Meddelanden: 

  • Standardinställningen är att det ursprungliga e-postmeddelandet och dess historik inte visas när du svarar på ett meddelande. Om du vill visa det ursprungliga e-postmeddelandet väljer du Visa meddelandehistorik i redigeringsfönstret.

   En skärmbild av knappen Visa meddelandehistorik.

  • Du kan ändra standardknapp från Svara alla till Svara. Om du vill göra det väljer du ett meddelande, väljer Fler åtgärder och sedan Ändra standard.

Lägga till mottagare i Kopia eller Hemlig kopia

 • Om du vill lägga till mottagare på raderna Kopia och Hemlig kopia (Cc och Bcc) markerar du Cc och Bcc till höger om raden Till.

  Obs!: Namnen på personerna på raden Hemlig kopia döljs från andra mottagare som får meddelandet.

  En skärmbild av knappen Kopia.

Ta bort ett utkast av ett e-postmeddelande

 • Om du vill ta bort ett utkast av ett meddelande väljer du Släng längst ned i meddelandefönstret.

  En skärmbild av knappen Släng.

Tips för användning av Svara, Svara alla och Vidarebefordra

 • Svara och Svara alla
  När du svarar på ett meddelande läggs SV: till på ämnesraden. Det ursprungliga meddelandet läggs till under det nya meddelandet.

  Obs!: Bifogade filer i det ursprungliga meddelandet inkluderas inte när du svarar på meddelandet.

 • Vidarebefordra
  När du vidarebefordrar ett meddelande läggs prefixet VB: till på ämnesraden för att uppmärksamma mottagaren på att det är ett vidarebefordrat meddelande. Det ursprungliga meddelandet tas med i det vidarebefordrade meddelandet tillsammans med eventuella bifogade filer i det ursprungliga meddelandet. Du kan redigera texten i ett vidarebefordrat meddelande eller lägga till och ta bort eventuella bifogade filer innan du skickar meddelandet.

 • Ändra ämnesrad
  När du besvarar eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande kan du ändra meddelandets ämnesrad. Ta bara bort den befintliga ämnesraden och skriv en ny.

Vill du ha mer hjälp?

Knappen Community-forum Knapp för att kontakta support

Se även

Skicka e-post från ett alias eller en annan adress

Ordna e-post med hjälp av regler för Inkorgen på Outlook.com eller i Outlook på webben

Infoga bilder i e-postmeddelanden och kalenderhändelser i Outlook.com

Bifoga filer till e-postmeddelanden och kalenderhändelser i Outlook.com och Outlook på webben

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×