Skapa, svara på eller vidarebefordra e-postmeddelanden i Outlook.com

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att skapa ett meddelande i Outlook.com är lika enkelt som att välja Nytt, skriva meddelandet och sedan välja Skicka. Du kan svara på e-postmeddelandet med Svara eller Svara alla, eller vidarebefordra det till andra genom att välja Vidarebefordra.

Obs!: Om du inte kan skicka e-postmeddelandet från ditt Outlook.com-konto kan du läsa Det går inte att skicka ett e-postmeddelande i Outlook.com.

 1. Högst upp på sidan väljer du Nytt meddelande.

  En skärmbild av knappen Nytt meddelande

 2. Skriv namnet på eller e-postadressen till den person du vill skicka meddelandet till på raden Till.

  Obs!: En del användare ser inte kontaktlistan när de skriver ett nytt e-postmeddelande och klickar på knapparna Till eller Kopia. Det här är ett känt problem. Om du vill välja namn börjar du skriva i fälten Till eller Kopia så visas kontakterna. 

 3. På raden Lägg till ett ämne skriver du en kort beskrivning av vad ditt meddelande handlar om.

 4. Om du vill bifoga en fil i meddelandet väljer du Bifoga.

  Mer information om hur du bifogar filer i meddelanden finns i Bifoga filer i Outlook.com.

 5. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

Meddelanden: 

 • Du kan bara vidarebefordra ett meddelande i taget.

 • När du vidarebefordrar ett meddelande sparas originalet kvar i post lådan och en kopia skickas till de nya mottagarna.

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill vidarebefordra.

 2. I det övre högra hörnet i meddelande fönstret väljer du Vidarebefordra eller Visa meddelandehistorik och väljer sedan vidarebefordra.

 3. Skriv meddelandet och välj sedan Skicka.

 1. Välj vilket meddelande i meddelandelistan du vill svara på.

 2. I det övre högra hörnet i meddelande fönstret väljer du Svara eller Svara alla , eller väljer Visa meddelandehistorik och väljer sedan svara eller Svara alla.

 3. Skriv ditt svar och välj Skicka.

  Obs!: Standardinställningen är att det ursprungliga e-postmeddelandet och dess historik inte visas när du svarar på ett meddelande. Om du vill visa det ursprungliga e-postmeddelandet eller ändra e-postmeddelandets ämne väljer du Visa meddelandehistorik längst ned i meddelandefönstret.

 • Om du vill lägga till mottagare på raderna Kopia och Hemlig kopia väljer du Kopia eller Hemlig kopia till höger om raden Till.

  Obs!: Namnen på personerna på raden Hemlig kopia döljs från andra mottagare som får meddelandet.

  En skärmbild av knapparna Kopia och Hemlig kopia

 • Om du vill ta bort ett utkast av ett meddelande väljer du Släng längst ned i meddelandefönstret.

  En skärmbild av knappen Släng

 • Svara och Svara alla
  När du svarar på ett meddelande läggs SV: till på ämnesraden. Det ursprungliga meddelandet läggs till under det nya meddelandet.

  Obs!: Bifogade filer i det ursprungliga meddelandet inkluderas inte när du svarar på meddelandet.

 • Vidarebefordra
  När du vidarebefordrar ett meddelande läggs prefixet VB: till på ämnesraden för att uppmärksamma mottagaren på att det är ett vidarebefordrat meddelande. Det ursprungliga meddelandet tas med i det vidarebefordrade meddelandet tillsammans med eventuella bifogade filer i det ursprungliga meddelandet. Du kan redigera texten i ett vidarebefordrat meddelande eller lägga till och ta bort eventuella bifogade filer innan du skickar meddelandet.

 • Ändra ämnesrad
  När du besvarar eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande kan du ändra meddelandets ämnesrad. Ta bara bort den befintliga ämnesraden och skriv en ny.

Vill du ha mer hjälp?

Obs! Du måste logga in först för att få support. Om du inte kan logga in går du till kontosupport.

Se även

Skicka e-post från ett alias eller en annan adress

Ordna e-post med hjälp av regler för Inkorgen på Outlook.com eller i Outlook på webben

Bifoga filer i Outlook.com

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×