Skapa, spara och dela anpassade stenciler

Skapa, spara och dela anpassade stenciler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa en ny stencil som innehåller former som du använder ofta och vill komma åt snabbt. När du har skapat den nya stencilen kan du spara den och använda den senare eller dela den med andra.

Skapa en ny anpassad stencil

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och klicka på Ny stencil.

 2. Högerklicka på den nya stencilens namnlist i fönstret Former och klicka på Spara som.

 3. Ange ett namn för stencilen och klicka på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

  Om du vill öppna den nya, anpassade stencilen i en annan ritning klickar du på Fler former i fönstret Former, pekar på Mina former och klickar sedan på stencilens namn.

Lägga till former i en anpassad stencil

Om ikonen En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (asterisk) visas i stencilens namnlist, betyder det att du kan redigera stencilen genom att lägga till, ta bort och ändra former.

 1. Öppna den anpassade stencil som du vill lägga till former i.

 2. Om ikonen En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (asterisk) inte visas i stencilens namn List högerklickar du på stencilens namn list och klickar på Redigera stencil.

 3. Dra en form från en annan stencil eller från ritningssidan till den anpassade stencilen. En ny originalform läggs till i stencilen.

 4. Om du vill redigera namnet på originalformen högerklickar du på formen och klickar på Byt namn på original.

 5. Ange ett namn för originalformen och tryck på RETUR.

Spara en anpassad stencil

 • Om du vill spara ändringar i en stencil högerklickar du i stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

 • Om du vill spara en kopia av en stencil med ett nytt namn högerklickar du på stencilens namn List, klickar på Spara som, skriver ett namn för den nya stencilen och klickar sedan på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

 Skapa en ny stencil baserat på en befintlig stencil

Du kan inte redigera de inbyggda stencilerna som ingår i Visio, men du kan kopiera stencilerna och ändra kopian.

 1. Öppna den stencil som du vill skapa en kopia av.

 2. Högerklicka på stencilens namnlist och klicka på Spara som.

 3. Skriv ett namn på den nya anpassade stencilen och klicka sedan på Spara. Den nya anpassade stencilen visas i fönstret Former.

 4. Gör önskade ändringar i stencilen.

 5. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

Dela en anpassad stencil

Anpassade stenciler sparas som filer med filnamnstillägget .vssx i mappen Mina former. Om du ger en stencilfil till andra kan de öppna stencilen i sina egna Visio-diagram, förutsatt att de har en kompatibel version av Visio för stencilens format. De gör klokt i att spara filen i sin egen Mina former-mapp. På så sätt kan de enkelt öppna den nya stencilen i fönstret Former genom att klicka på Fler former, peka på Mina former och klicka på stencilens namn.

Skapa en ny stencil

 1. Klicka på Fler former i fönstret Former och välj Ny stencil.

 2. I fönstret Former högerklickar du på den nya stencilen och väljer Spara som.

 3. Ange ett namn för stencilen och klicka på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

  Meddelanden: 

  • Mer information om hur du lägger till former i en anpassad stencil finns i Lägga till former i en anpassad stencil.

  • Om du vill öppna din nya anpassade stencil i en annan ritning går du till fönstret Former, klickar på Fler former, väljer Öppna stencil, väljer stencilen du vill ha och klickar på Öppna.

  • Om du vill redigera den nya stencilen högerklickar du på stencilrubriken och klickar på Redigera stencil. Ikonen i stencilens namnlist ändras till En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (som visar att stencilen kan redigeras).

  • Om du vill dela stencilen med någon läser du Dela en anpassad stencil.

 Skapa en ny stencil baserat på en befintlig stencil

 1. Öppna den stencil som du vill skapa en kopia av.
  Mer information om hur du öppnar stenciler finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former.

 2. Högerklicka på stencilen och välj Spara som.

 3. Skriv ett namn på den nya anpassade stencilen och klicka sedan på Spara. Den nya anpassade stencilen visas i fönstret Former.

 4. Gör önskade ändringar i stencilen.
  Mer information om hur du lägger till former i en anpassad stencil finns i Lägga till former i en anpassad stencil.

 5. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

  Meddelanden: 

  • Mer information om hur du lägger till former i en anpassad stencil finns i Lägga till former i en anpassad stencil.

  • Om du vill öppna din nya anpassade stencil i en annan ritning går du till fönstret Former, klickar på Fler former, väljer Öppna stencil, väljer stencilen du vill ha och klickar på Öppna.

  • Om du vill redigera den nya stencilen högerklickar du på stencilrubriken och klickar på Redigera stencil. Ikonen i stencilens namnlist ändras till En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (som visar att stencilen kan redigeras).

  • Om du vill dela stencilen med någon läser du Dela en anpassad stencil.

Lägga till former i en anpassad stencil

 1. Öppna den anpassade stencil som du vill lägga till former i.

 2. Dra en form från en annan stencil eller från ritningssidan till den anpassade stencilen. En ny originalform läggs till i stencilen.

 3. Om du vill redigera namnet på originalformen högerklickar du på formen och väljer Byt namn på original.

 4. Ange ett namn för originalformen och tryck på RETUR.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till former i en anpassad stencil måste stencilen vara redigerbar. En stencil kan redigeras om ikonen i stencilens namnlist är En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. . Om du vill redigera en anpassad stencil högerklickar du på stencilens namnlist och klickar på Redigera stencil.

  • Mer information om hur du skapar nya former finns i Skapa en form.

Spara en anpassad stencil

 • Om du vill spara ändringar i en stencil högerklickar du i stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

 • Om du vill spara en kopia av en stencil med ett nytt namn högerklickar du på stencilens namn List, klickar på Spara som, skriver ett namn för den nya stencilen och klickar sedan på Spara.
  Som standard sparas anpassade stenciler i mappen Mina former.

  Meddelanden: 

  • Om du vill öppna din nya anpassade stencil i en annan ritning går du till fönstret Former, klickar på Fler former, väljer Öppna stencil, väljer stencilen du vill ha och klickar på Öppna.

  • Om du vill redigera den nya stencilen högerklickar du på stencilrubriken och klickar på Redigera stencil. Ikonen i stencilens namnlist ändras till En röd asterisk visar att stencilen kan redigeras. (som visar att stencilen kan redigeras).

  • Om du vill dela stencilen med någon läser du Dela en anpassad stencil.

Dela en anpassad stencil

Du kan dela en egen stencil med andra som har Visio på samma sätt som du delar andra Microsoft Office-filer. Du kan till exempel spara en egen stencil fil (. VSS) till ett flyttbart medium (USB-enhet eller DVD som exempel) och distribuera den, eller så kan du skicka stencilen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Mer information

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om hur du öppnar och använder stenciler finns i Använda fönstret Former för att ordna och hitta former.

Viktigt!: 

 • Du kan inte direkt redigera någon av de inbyggda stencilerna som medföljer Visio. Information om hur du skapar en ny anpassad stencil baserat på en inbyggd stencil finns i Skapa en ny stencil baserat på en befintlig.

 • De Visio-former för stenciler som levereras av Microsoft Visio Corporation är skyddade av upphovsrätt. Du har rätt att kopiera och ändra dem för eget bruk, samt distribuera ritningar som innehåller dem. Du får däremot inte sälja eller distribuera Visio-former, eller modifierade original.

 Skapa en ny stencil baserat på en befintlig stencil

 1. Peka på formerArkiv -menyn och klicka sedan på Öppna stencil.

 2. Öppna mappen som innehåller den stencil som du vill basera den nya stencilen på och klicka sedan på stencilens namn.

 3. Klicka på pilen på knappen Öppna och sedan på Kopiera.

 4. Gör önskade ändringar i stencilen.

 5. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namn list och klickar sedan på Spara på snabb menyn.

 6. Ange ett namn för stencilen och klicka på Spara.

 7. Nu när stencilen har sparats kan du göra något av följande:

  • Om du vill öppna den nya stencilen i en annan ritning går du till Arkiv -menyn, pekar på formeroch pekar sedan på Mina former.

  • Om du vill redigera den nya stencilen högerklickar du på stencilens namn list och klickar sedan på Redigera stencil på snabb menyn. Ikonen i stencilens namnlist ändras från Stencilbild av Skrivskyddad (som visar att stencilen är skrivskyddad) till Bild av redigerbar stencil (som visar att stencilen kan redigeras).

  • Om du vill dela en ny stencil med någon kopierar du stencilen (. VSS-filen) till mappen Mina former .

Obs!: De Visio-former för stenciler som levereras av Microsoft Visio Corporation är skyddade av upphovsrätt. Du har rätt att kopiera och ändra dem för eget bruk, samt distribuera ritningar som innehåller dem. Du får däremot inte sälja eller distribuera Visio-former, eller modifierade original.

Lägga till en form utifrån en ritningssida i en stencil

 1. Öppna en ny stencil, en stencil i Favoriter eller en annan anpassad stencil som du har skapat tidigare:

  • Om du vill öppna en ny stencil väljer du Former på menyn Arkiv. Klicka sedan på Ny stencil.

  • Om du vill öppna en egen stencil väljer du Former på menyn Arkiv. Välj Mina former och klicka sedan på stencilens namn.

 2. Om det inte går att redigera stencilen högerklickar du på namnlisten och klickar på Redigera stencil.

  Ikonen i stencilens namnlist ändras från Stencilbild av Skrivskyddad (som visar att stencilen är skrivskyddad) till Bild av redigerbar stencil (som visar att stencilen kan redigeras).

 3. På ritningssidan väljer du formen du vill lägga till i stencilen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill flytta formen från ritningen till stencilen drar du formen från ritningssidan till stencilen.

  • Om du vill kopiera formen trycker du på Ctrl-tangenten och drar formen till stencilen.

   Formen är nu i stencilen. Formen visas som en ikon märkt "Original.x," där x är ett tal.

 5. Om du vill byta namn på formen högerklickar du på formikonen, pekar på Redigera original och klickar sedan på Egenskaper för original. Skriv ett namn i rutan Namn.

 6. Om du vill spara ändringarna högerklickar du på stencilens namnlist och klickar sedan på Spara.

Kopiera en form från en stencil till en annan

 1. Öppna stencilen som innehåller den form du vill lägga till i en annan stencil:

  • På menyn Arkiv pekar du på Former och pekar sedan på Mina former eller en annan mapp som innehåller stencilen.

 2. Högerklicka på formen som du vill kopiera i den öppna stencilen och peka på Lägg till i Mina former. Klicka sedan på Favoriter, Lägg till i ny stencil eller Lägg till i befintlig stencil.

 3. Om du vill öppna stencilen med den kopierade formen går du till menyn Arkiv, pekar på Former och pekar på Mina former. Sedan pekar du på Mina former eller på den mapp där stencilen finns.

  Tips: Om båda stencilerna är redigerbara kan du kopiera och klistra in formen från en stencil till en annan istället för att använda kommandot Lägg till i Mina former.

  Meddelanden: 

  • Former i Visio-stenciler kallas ofta för originalformer. När du drar en originalform till en ritningssida skapar du en kopia (eller förekomst) av originalet. Själva originalet finns kvar i stencilen så att du kan använda det flera gånger för att skapa nya kopior av originalet på ritningssidor.

  • De Visio-original som levereras av Microsoft Visio Corporation är skyddade av upphovsrätt. Du har rätt att kopiera och ändra dem för eget bruk, samt distribuera ritningar som innehåller dem. Du får däremot inte sälja eller distribuera Visio-original, eller modifierade original.

Mer information finns i

Video: skapa, Spara och dela anpassade stenciler

Hitta fler former och stenciler

Importera

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×