Skapa SmartArt-grafik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa en SmartArt-grafik för att snabbt och enkelt göra en visuell bild av din information. Du kan välja bland flera olika layouter genom att förmedla ditt budskap eller idéer. SmartArt-grafik kan skapas i Excel, Outlook, PowerPoint och Word och de kan användas i hela Office.

En översikt över SmartArt-grafik, bland annat att tänka på för att välja den bästa grafiken och layouttyp visa dina data eller förmedla koncept, finns i välja SmartArt-grafik.

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  SmartArt på fliken Infoga

 2. Klicka på den typ och layout du vill använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om du inte ser rutan Text klickar du på pilkontrollen till vänster om SmartArt-grafiken.

   • Du kan lägga till text, till exempel en titel, i en godtycklig position nära eller ovanpå SmartArt-grafiken genom att gå till fliken Infoga. I gruppen Text klickar du på Textruta för att infoga en textruta. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas högerklickar du på textrutan, klickar på Formatera figur eller Formatera textruta och anger sedan att textrutan inte ska ha någon bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla önskade rutor.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Lägg till figur i gruppen Skapa grafik

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill infoga en figur från fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar markören till före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en figur från SmartArt-grafiken klickar du på figuren du vill ta bort och trycker sedan på Delete. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer från temafärger i figurerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Ändra färger på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Infoga SmartArt från menyfliksområdet

 2. I menyn av typer som visas pekar du på den typ som du vill använda och välj sedan en layout.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om fönstret Text inte visas klickar du på pilen kontroll på vänster sida av SmartArt-grafik.

   • Klicka på Textruta om du vill infoga en textruta om du vill lägga till text som en rubrik i en valfri position Stäng för att eller ovanpå din SmartArt-grafik, på fliken Infoga i gruppen Text. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas, högerklicka på textrutan, klicka på Formatera figur eller Formatera textruta och ange sedan textrutan så har ingen bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafik och skriv sedan texten. Använd det här alternativet för bästa resultat när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill lägga till en annan form.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur på fliken SmartArt-Design i gruppen Skapa grafik.

  Lägga till en figur i SmartArt-grafik

  Om du inte ser fliken SmartArt-Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på SmartArt-grafik om du vill öppna fliken SmartArt-Design.

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill lägga till en form när du använder fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar du markören före eller efter texten där du vill lägga till formen och sedan på RETUR.

 • Om du vill ta bort en form från din SmartArt-grafik, klicka på den figur som du vill ta bort och trycker på DELETE. Klicka på kantlinjen för din SmartArt-grafik om du vill ta bort hela SmartArt-grafik och trycker på DELETE.

 • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer som härleds från temafärger till former i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Klicka på Ändra färger på fliken SmartArt-Design i gruppen SmartArt-format.

  Ändra färger i en SmartArt-grafik

  Om du inte ser fliken SmartArt-Design, kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på SmartArt-grafik om du vill öppna fliken SmartArt-Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Tillämpa ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel rad format, fasning eller 3D, som du kan använda formerna i din SmartArt-grafik för att skapa ett unikt och professionellt designade ut.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. SmartArt-format som du vill använda på fliken SmartArt-Design i gruppen SmartArt-format.

  Klicka på knappen mer om du vill se fler SmartArt-format.

  Klicka på pilen som pekar nedåt om du vill se fler SmartArt-grafik formatalternativ

Infoga en SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Välj SmartArt-grafikenInfoga-menyn.

 2. På fliken SmartArt i menyfliksområdet i gruppen Infoga SmartArt-grafik Välj på vilken typ av grafik du vill (lista, Process osv.) och sedan välja en layout.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om fönstret Text inte visas klickar du på editor kontroll på vänster sida av SmartArt-grafik.

   • Klicka på Textruta om du vill infoga en textruta om du vill lägga till text som en rubrik i en valfri position Stäng för att eller ovanpå din SmartArt-grafik, på fliken Infoga i gruppen Text. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas, högerklicka på textrutan, klicka på Formatera figur eller Formatera textruta och ange sedan textrutan så har ingen bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafik och skriv sedan texten. Använd det här alternativet för bästa resultat när du har lagt till alla rutor som du vill använda.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafik som du vill lägga till en annan form.

 2. CTRL-klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Pekar du på Lägg till figur på snabbmenyn, och välj sedan önskat alternativ för infogning:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till en form när du använder fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar du markören före eller efter texten där du vill lägga till formen och sedan på RETUR.

  • Om du vill ta bort en form från din SmartArt-grafik, klicka på den figur som du vill ta bort och trycker på DELETE. Klicka på kantlinjen för din SmartArt-grafik om du vill ta bort hela SmartArt-grafik och trycker på DELETE.

  • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer som härleds från temafärger till former i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Klicka på färger på fliken SmartArt i gruppen SmartArt-bildformat.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Tillämpa ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel rad format, fasning eller 3D, som du kan använda formerna i din SmartArt-grafik för att skapa ett unikt och professionellt designade ut.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Klicka på det SmartArt-format som du vill använda på fliken SmartArt i gruppen SmartArt-bildformat.

  Klicka på knappen mer om du vill se fler SmartArt-format.

  Klicka på pilen som pekar nedåt om du vill se fler SmartArt-grafik formatalternativ

Du kan lägga till och redigera SmartArt-grafik i PowerPoint för webben.

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Välja SmartArt på fliken Infoga.

  Välja SmartArt på fliken Infoga

 2. Välj den layout du vill använda på den nedrullningsbara menyn.

  Bilden infogas i bilden. En textredigerare visas till vänster om bilden. Varje punkt i redigeraren motsvarar ett objekt i bilden.

  Lägga till text i SmartArt-grafiken i dess textredigerare på vänster sida
 3. Om du vill ange text, klicka på bredvid en punkt i textredigeraren, och Skriv texten eller klistra in text som du har kopierat från någon annanstans.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

Du lägger till former i textredigeraren genom att trycka på RETUR för att lägga till en annan punkt.

Ta bort figurer i textredigeraren genom blanksteg över den punkt som du vill ta bort.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer (som härleds från den presentation temafärger ) formerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Välj Ändra färger i menyfliksområdet under SmartArt-verktyg.

  Välj Ändra färger att öppna färggalleriet under SmartArt-verktyg

 3. På menyn som visas väljer du den färgvariation som du vill använda.

Tillämpa ett SmartArt-format på en bild

Ett SmartArt-format är en kombination av effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda formerna i din SmartArt-grafik för att skapa ett professionellt utseende.

 1. Klicka på din SmartArt-grafik.

 2. Välj Format i menyfliksområdet under SmartArt-verktyg.

  Markera pilen fler alternativ för att öppna galleriet SmartArt-format under SmartArt-verktyg

 3. Välj det format du vill använda på menyn som visas.

  Peka med musen på de alternativ du vill se en beskrivning av namnet för alternativet.

I omvänd ordning former i grafik

Som standard är former i grafik ordnad från vänster till höger (medsols om bilden är cirkelformad).

I omvänd ordning former:

 1. Markera bilden.

 2. Välj höger till vänster i menyfliksområdet under SmartArt-verktyg.

Ändra listnivå av ett objekt

Textfönstret fungerar som en disposition eller en punktlista som mappar information direkt till din SmartArt-grafik. Varje SmartArt-grafik definierar ett eget mappning mellan punkter i textredigeraren och en uppsättning former i SmartArt-grafik.

Markera den linje som du vill dra in om du vill dra in en rad i textfönstret och klicka sedan Sänk en nivå under SmartArt-verktyg på fliken Design.

Markera den linje som du vill dra in, och klicka på Höj (eller tryck på SKIFT + TABB) om du vill minska listnivå.

Tips

 • Klicka på kantlinjen för din SmartArt-grafik om du vill ändra storlek på hela SmartArt-grafik och dra i storlekshandtagen in eller ut tills SmartArt-grafik har den storlek du vill ha.

 • Om du redan har text på en bild i PowerPoint i Windows eller Mac OS kan du Konvertera bildtexten till SmartArt-grafik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×