Office
Logga in

Skapa SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa SmartArt-grafik för att snabbt och enkelt presentera din information visuellt. Du kan välja mellan många olika layouter för att förmedla ditt budskap och dina idéer. Du kan skapa SmartArt-grafik i Excel, Outlook, PowerPoint och Word och använda den i hela Office.

En SmartArt-översikt, inklusive rekommendationer för att välja bästa möjliga grafik och layout när du ska förmedla data eller en idé, finns i Välja SmartArt-grafik.

I den här artikeln

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafiken

Ändra färger i en hel SmartArt-grafik

Använda ett SmartArt-format på en SmartArt-grafik

Infoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. Klicka på SmartArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  SmartArt på fliken Infoga

 2. Klicka på den typ och layout du vill använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik.

 3. Ange text genom att göra något av följande:

  • Klicka på [Text] i textfönstret och skriv sedan texten.

  • Kopiera text från en annan plats eller ett annat program, klicka på [Text] i text fönstret och klistra sedan in texten.

   Meddelanden: 

   • Om du inte ser rutan Text klickar du på pilkontrollen till vänster om SmartArt-grafiken.

   • Du kan lägga till text, till exempel en titel, i en godtycklig position nära eller ovanpå SmartArt-grafiken genom att gå till fliken Infoga. I gruppen Text klickar du på Textruta för att infoga en textruta. Om du vill att endast texten i textrutan ska visas högerklickar du på textrutan, klickar på Formatera figur eller Formatera textruta och anger sedan att textrutan inte ska ha någon bakgrundsfärg och ingen kantlinje.

  • Klicka i en ruta i SmartArt-grafiken och skriv sedan texten. Bäst resultat får du om du använder det här alternativet efter att du har lagt till alla önskade rutor.

Lägga till eller ta bort figurer i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill lägga till ytterligare en figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till den nya figuren.

 3. Klicka på pilen bredvid Lägg till figur i gruppen Skapa grafik på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Lägg till figur i gruppen Skapa grafik

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat SmartArt-grafiken. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 4. Gör något av det här:

  • Om du vill infoga en figur efter den markerade figuren klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur före den markerade figuren klickar du på Infoga figur före.

Meddelanden: 

 • Om du vill infoga en figur från fönstret Text klickar du på en befintlig figur, flyttar markören till före eller efter texten där du vill lägga till figuren och trycker på Retur.

 • Om du vill ta bort en figur från SmartArt-grafiken klickar du på figuren du vill ta bort och trycker sedan på Delete. Om du vill ta bort hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och trycker sedan på Delete.

 • Om du vill lägga till en figur, till exempel en pratbubbla eller en linje, kan du läsa Lägga till figurer.

Ändra färger på hela SmartArt-grafiken

Du kan använda färgvariationer från temafärger i figurerna i din SmartArt-grafik.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Knappen Ändra färger på fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om inte flikarna SmartArt-verktyg och Design visas kontrollerar du att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att öppna fliken Design.

 3. Klicka på den färgvariation som du vill använda .

Använda ett SmartArt-format på en hel SmartArt-grafik

Ett SmartArt-format är en kombination av flera effekter, till exempel linjeformat, fasning eller 3D, som du kan använda på figurerna i en SmartArt-grafik när du vill skapa ett unikt och professionellt utseende.

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på det SmartArt-format du vill använda i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Om du vill se fler SmartArt-format klickar du på Mer knappen Mer .

Tips!   

 • Om du vill ändra storlek på hela SmartArt-grafiken klickar du på kanten av SmartArt-grafiken och drar sedan storlekshandtagen inåt eller utåt tills SmartArt-grafiken är i önskad storlek.

 • Om du redan har text på en PowerPoint-bild kan du konvertera bildtexten till SmartArt-grafik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×