Skapa sidor, avsnitt och anteckningsböcker i OneNote för Mac

Anteckningsböcker i OneNote består av avsnitt och sidor. Sidor innehåller dina anteckningar, och avsnitt innehåller samlingar med relaterade sidor. En anteckningsbok kan ha hur många avsnitt du vill och ett avsnitt kan ha hur många sidor du vill. På samma sätt tar "pappret" aldrig slut på sidorna – du kan fortsätta lägga till mer utrymme på en sida när det behövs.

Beroende på vad du föredrar kan du använda endast en anteckningsbok som du då fyller med fler avsnitt och sidor allt eftersom. Alternativt kan du skapa flera nya anteckningsböcker för att på så vis skilja mellan olika typer av information. Du kan till exempel skapa separata anteckningsböcker för viktig information om hemmet, jobbet och skolan. Det finns inget felaktigt sätt att hålla ordning i OneNote – du väljer själv.

Skapa en ny sida

Du kan skapa mer utrymme i anteckningsboken genom att lägga till så många sidor som du behöver.

 1. Klicka på fliken för avsnittet där du vill lägga till fler sidor och gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Ny sida i menyraden.

  • Klicka på + Sida längst ned i den lodräta sidlistan.

  • Tryck på Kommando+N på tangentbordet.

 2. Infoga en sidrubrik när den nya sidan visas. Gör så här: Klicka på raden ovanför datum-/tidsstämpeln som visar när sidan skapades högst upp på sidan och skriv en beskrivning av anteckningarna på sidan. Tryck sedan på Retur.

Tips:  Nya sidor läggs automatiskt till längst ned i sidlistan i det aktuella avsnittet. Du kan ändra ordning på sidorna genom att dra ett sidnamn till en ny plats i listan.


Skapa ett nytt avsnitt

Avsnitten i OneNote fungerar ungefär som olikfärgade ämnesflikar i en vanlig pappersanteckningsbok som innehåller en separat samling sidor, men i OneNote kan du skapa så många avsnitt som du behöver.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på Arkiv > Nytt avsnitt i menyraden.

  • Klicka på + Avsnitt längst ned i den lodräta avsnittslistan.

  • Tryck på Kommando+T på tangentbordet.

 2. Skriv ett namn på det nya avsnittet och tryck på Retur.

Nya avsnitt innehåller alltid en ny tom sida. Du kan börja göra anteckningar på den här sidan, skapa egna eller flytta sidor från andra avsnitt till det nya.


Skapa en ny anteckningsbok

Du kan skapa fler anteckningsböcker när som helst för att organisera arbete och projekt separat. Med flera anteckningsböcker blir det också lättare att hålla personliga anteckningar privata samtidigt som du delar utvalda anteckningsböcker med andra när du vill samarbeta med ett projekt eller en plan.

Så här skapar du en ny anteckningsbok:

 1. Logga in på kontot där du vill skapa en ny OneNote-anteckningsbok om det behövs.

 2. Klicka på ikonen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker .

 3. Klicka på + Anteckningsbok längst ned i listan med anteckningsböcker.

 4. Välj en färg för den nya anteckningsboken (valfritt) och skriv ett beskrivande namn i rutan Namn.

 5. Klicka på Skapa.

  Tips: 

  • En ny anteckningsbok öppnas automatiskt när den har skapats i OneNote. Du hittar alla öppna anteckningsböcker och kan enkelt växla mellan dem genom att klicka på knappen Visa anteckningsböcker Knappen Visa anteckningsböcker .

  • Som standard skapas nya anteckningsböcker på det OneDrive-konto du är inloggad med. Om du hoppade över steg 1 och vill skapa en anteckningsbok på ett annat konto måste du först logga in på det konto du vill använda. Följ sedan resten av anvisningarna ovan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×