Skapa SharePoint-webbplatssidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft SharePoint Designer 2010, du kan snabbt och lägga till enkelt sidor i en SharePoint-webbplats och sedan anpassa sidorna i webbläsaren eller i SharePoint Designer. När du skapar en ny sida, finns det några alternativ som för typ av sida som du kan skapa: en webbdelssida, en ASPX-sida eller en HTML-sida.

Obs!: Det finns en annan typ av sida som kallas en publiceringssida som ofta används på publiceringswebbplatser i Microsoft SharePoint Server 2010. Läs mer om att publicera sidor i avsnittet Se även.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar webbsidor i SharePoint Designer 2010.

I den här artikeln

Typer av sidor som du lägger till en webbplats

Skapa en webbdelssida

Skapa en sida från en huvudsida

Skapa fristående ASPX eller HTML-sidor

Nästa steg

Sidtyper som du kan lägga till på en webbplats

När du arbetar med din webbplats i SharePoint Designer 2010 ska du ofta lägga till sidor som har stöd för design eller funktioner för webbplatsen. I de flesta fall ska du vill lägga till sidor för anpassade vyer och formulär. Som sådana när du skapar en ny vy eller ett formulär för en lista eller ett bibliotek från sammanfattningen i SharePoint Designer 2010 skapas en ny webbplats automatiskt (kallas även listvyer eller lista formulärsidor). Läs mer om listvyer och listformulär i avsnittet Se även.

Utöver dessa, kan du lägga till webbplatssidor för andra ändamål som skapar vyer och formulär för ytterligare datakällor eller utse sidor där webbplatsanvändarna kan lägga till eller anpassade webbdelar. I dessa fall kan du skapa nya webbsidor i SharePoint Designer 2010. Du kan skapa tre typer av sidor som beskrivs här.

Sidtyp

Beskrivning  

Webbdelssida

Med den här typen skapas en ASPX-sida med webbdelszoner som du kan lägga till webbdelar med. Du kan också låta webbplatsanvändare lägga till webbdelar med webbläsaren. Den nya sidan associeras automatiskt med webbplatsens huvudsida och får samma utseende som resten av webbplatsen. Detta gäller även sidans kanter och navigeringselement. När du skapar en ny webbdelssida kan du välja bland flera olika webbdelssidemallar. Webbdelszonernas layout ser olika ut i varje mall.

ASPX sidan

Med den här typen skapas en tom ASPX- eller ASP.NET-webbsida. Om du skapar en ASPX-sida måste du lägga till de webbdelszoner och sidelement som krävs för att sidan ska fungera korrekt. Om du skapar ASPX-sidan från Webbplatssidor i SharePoint Designer kopplas den inte till en huvudsida och får därför inte samma utseende, kanter och navigering som resten av webbplatsen.

HTML sidan

Med den här typen skapas en tom HTML-sida på webbplatsen. HTML-sidan du skapar kan inte visas direkt på webbplatsen eftersom den inte har den ASP-kod som krävs för SharePoint-webbplatser. Däremot kan du använda sidan till att lagra HTML-dokument på webbplatsen.

Obs!: använda Microsoft ASP.NET-teknik för interaktiva och samverkande innehåll på ett sätt som statiska HTML-webbplatser, till exempel inte Microsoft SharePoint Server 2010 och SharePoint Foundation 2010. När du lägger till en sida till en SharePoint-webbplats kan vill du nästan alltid lägga till en webbdelssida eller ASPX-sida eftersom båda är ASP.NET-sidor som har stöd för hela SharePoint-funktioner.

Överst på sidan

Skapa en webbdelssida

En webbdelssida är en ASPX-sida som innehåller en eller flera webbdelszoner. Varje webbdelszon fungerar som en behållare för en webbdel. Webbdelszonen kan konfigureras kontroll organisationen och format för webbdelen. När du skapar en webbdelssida i SharePoint Designer 2010 kan välja du mellan ett av flera möjliga layouter. När du har skapat en webbdelssida kan du ordna om webbdelszonerna, lägga till datavyer, formulär och andra webbdelar och så vidare. Besökare på webbplatsen kan lägga till och ta bort webbdelar samt om de har behörighet att redigera på webbplatsen.

Webbdelssidan är också associerad med webbplatsens huvudsida och får därmed samma kanter, navigeringselement och andra delade element som övriga sidor på webbplatsen.

Obs!: Om du vill lägga till en sida på en SharePoint-webbplats behöver du vara medlem i en webbplatsgrupp med behörigheten Lägg till och anpassa sidor. Den här behörigheten tilldelas som standard behörighetsnivåerna Fullständig behörighet och Design.

Om du vill skapa en webbdelssida, öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010 och utföra följande steg:

 1. Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering.

 2. Klicka på Webbdelssida i gruppen Ny på fliken Sidor.

 3. Välj en layout för webbdelssida utifrån förhandsgranskningar tillhandahålls.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

 4. Nya webbdelssidan skapas i galleriet med webbplatssidor.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

 5. Klicka på namnet på sidan (standardnamnet är Namnlös_1.aspx) om du vill ändra det.

 6. Om du vill redigera sidan öppnar du sammanfattningssidan genom att klicka på sidan igen. Klicka sedan på Redigera fil.

 7. Sidan öppnas i redigeraren sida av SharePoint Designer 2010, där du kan lägga till vyer, formulär och andra webbdelar på sidan.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

Överst på sidan

Skapa en sida från en huvudsida

Du kan skapa en ny ASPX-sida baserat på en befintlig huvudsida i SharePoint Designer 2010. Om du väljer den här metoden att skapa en ny webbplatssida måste du utföra några extra steg om du vill lägga till innehåll på sidan. Du har till exempel leta reda på den viktigaste platshållaren på sidan där du kan lägga till innehåll. Sedan måste du lägga till och anpassa layouten för webbdelszoner efter dina behov.

Obs!: Om du vill utföra de här åtgärderna kan du behöva kontakta administratören om du vill aktivera huvudsida Redigera på webbplatsen. Dessutom skapar en ny webbplatssida det här sättet resultat i en unghosted sida på webbplatsen, som du inte kanske vill för prestandaproblem.

Öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010 om du vill skapa en webbsida från en huvudsida och utföra följande steg:

 1. Klicka på Huvudsidor i fönstret Navigering.

 2. Markera huvudsidan du vill använda för den nya webbplatssidan.

 3. Klicka på sida från huvudsida på fliken Huvudsidor i gruppen Ny.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

  Obs!: Du kan också högerklicka på en sida, och klicka på Nytt från huvudsida på snabbmenyn eller skapa en ny sida från en huvudsida på fliken Arkiv.

 4. I dialogrutan Välj en huvudsida väljer du något av följande alternativ:

  • Klicka på Standardhuvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens standardhuvudsida.

  • Klicka på Anpassad huvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens anpassade huvudsida.

  • Klicka på specifika huvudsida om du vill använda en huvudsida väljer som inte har angetts som antingen webbplatsens standard original eller anpassade original. Klicka på Bläddra och leta reda på och välj den huvudsida som du vill använda. (Huvudsidan måste finnas i samma webbplatssamling som den aktuella webbplatsen.)

 5. Klicka på OK när du är klar.

 6. I dialogrutan Ny webbdelssida anger du ett namn på och en plats för webbplatssidan.

 7. Klicka på Ja. Sidan öppnas i avancerat läge.

 8. Sidan öppnas i redigeraren sida av SharePoint Designer 2010, där du kan lägga till vyer, formulär och andra webbdelar på sidan.

 9. Leta reda på innehållsplatshållaren där du vill lägga till eget innehåll.

Obs!: Om du vill lägga till webbdelar i huvuddelen av sidan klickar använder du förmodligen PlaceHolderMain innehållsplatshållare. Om du vill lägga till innehåll i den här platshållaren, klickar du på pilen till höger om PlaceHolderMain (Original) och klicka sedan på Skapa anpassade innehåll.

Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010
regionen innehåll blir redigerbar, som kan ses av text (anpassad) bredvid platshållaren för innehåll.

 1. Du kan nu lägga till eget innehåll på sidan. Du kan till exempel lägga till egna vyer, formulär, webbdelar och webbdelszoner.

Överst på sidan

Skapa fristående ASPX- eller HTML-sidor

Ibland kanske du vill skapa en fristående ASPX- eller HTML-sida i stället för en webbdelssida eller en sida som är associerad med din huvudsida. Du kan till exempel skapa en ASPX-sida som fungerar som ett popup-fönster eller som stöder en annan sida på webbplatsen. Du kan skapa en hämtningsbar HTML-sida på webbplatsen.

Om du vill skapa en fristående ASPX eller HTML-sida, öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010 och utföra följande steg:

 1. Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering.

 2. Klicka på Sida i gruppen Ny på fliken Sidor och välj något av följande alternativ:

  • Klicka på ASPX om du vill skapa en fristående ASPX-sida på webbplatsen.

  • Klicka på HTML om du vill skapa en fristående HTML-sida på webbplatsen.

Obs!: Eftersom HTML-sidor inte innehåller den nödvändiga ASP.NET-teknik som krävs för SharePoint, kan inte sidan återges korrekt på din webbplats.

 1. Den nya sidan skapas i galleriet med webbplatssidor.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

 2. Klicka på sidans namn om du vill ändra det.

 3. Om du vill redigera sidan klickar du på sidan igen så att sammanfattningssidan öppnas. Klicka sedan på Redigera fil.

 4. Klicka på Ja. Sidan öppnas i avancerat läge.

  Obs!: Avancerat läge är tillstånd i SharePoint Designer 2010 som kan du redigera allt innehåll i en webbplatssida därför anpassar (även som anges som unghosts) för sidredigering en sida från webbplatssamlingen.

 5. Sidan öppnas i redigeraren sida av SharePoint Designer 2010, där kan du lägga till text, bilder, länkar, och när det gäller ASPX-sidor, lägga till vyer, formulär och andra webbdelar.
  Lägga till sidor i SharePoint Designer 2010

 6. Du kan använda den här fristående sidan som den är. ASPX-sidor kan även kopplas till webbplatsens huvudsida. Mer information om hur du associerar webbplatssidor med huvudsidor finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Nästa steg

Du kan lägga till så många webbplatssidor på din SharePoint-webbplats som du vill. Du kan skapa sidor om du vill köra din anpassade vyer, formulär och andra webbdelar som används av besökare på webbplatsen. När baserar en webbplatssida på en huvudsida kan du välja mellan ett antal huvudsidor. Läs mer om huvudsidor i avsnittet Se även.

Förutom webbplatssidor, kan du konfigurera en publiceringsaktiverad webbplats där webbplatsanvändarna kan skapa publiceringssidor baserat på sidlayouter och huvudsidor som du skapar på webbplatsen. Publicering är en funktion i Microsoft SharePoint Server 2010. Mer information finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×