Skapa resurser som representerar kapacitet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du analyserar vilka projekt din organisation kan ha på är det viktigt att tänka på den förväntade resurs kapaciteten. Det är alltså en sammanfattning av vilka resurser som är tillgängliga för arbete i ett föreslaget projekt. I Project Web App kan du definiera resurser för att representera resurs kapaciteten i organisationens resurs roller. Du kan använda enskilda namngivna resurser ("riktiga" personer), icke-namngivna resurser ("för att anställa" personer) eller en kombination av båda.

Obs!:  Alla resurser som används för att representera kapacitet måste kopplas till en enda primär roll.

Vad vill du göra?

Konfigurera icke-namngivna resurser som representerar kapacitet

Konfigurera namngivna resurser som representerar kapacitet

Använd namngivna och icke-namngivna resurser för modell kapacitet

Konfigurera icke-namngivna resurser som representerar kapacitet

När du använder modellerings resurs kapacitet utan att skapa enskilda namngivna resurser är det bra att skapa en resurs för varje roll som du har definierat i roll uppslags tabellen. Till exempel en resurs för att representera alla utvecklare, en annan resurs som representerar alla testare och så vidare.

 1. Klicka på resurs Centerunder resurseri snabb start.

 2. Klicka på Ny resurspå fliken resurser i menyfliksområdet.

 3. Fyll i följande fält utöver de obligatoriska fälten:

  • Resursen kan logga in på Project Server:    Gått igenom

  • Visnings namn:    <Role Name>-kapacitet (till exempel "utvecklare-kapacitet.")

  • Max enheter:    Ange en procents ATS som representerar antalet resurser som är tillgängliga för den här rollen. Om du till exempel har 10 utvecklare tillgängliga på 100%, ange 1000%.

  • Syfte    Välj den roll som motsvarar visnings namnet som du har angett. Om du till exempel angav "utvecklare-kapacitet" i rutan visnings namn klickar du på utvecklare i roll listan.

 4. Klicka på Sparaoch upprepa sedan steg 2 och 3 för varje roll i organisationens roll uppslags tabell.

Överst på sidan

Konfigurera namngivna resurser som representerar kapacitet

Om du vill använda namngivna eller riktiga resurser för att representera kapacitet finns det två saker du bör tänka på:

 • Måste vara en företags resurs    Varje namngiven resurs måste ha skapats som en företags resurs i Project Server. Alla Project-användare finns även tillgängliga som resurser. Mer information finns i lägga till en användare.

 • Måste ha en definierad roll    Varje namngiven resurs bör ha en associerad roll uppsättning i sina resurs egenskaper.

När du utvärderar om din organisation har resurs kapacitet för specifika projekt förslag kan du använda alla namngivna resurser som uppfyller båda villkoren.

Överst på sidan

Använd namngivna och icke-namngivna resurser för modell kapacitet

Den främsta modellen för modellering med både namngivna och icke-namngivna resurser är att flagga dem separat för rapportering. Först måste du skapa ett anpassat fält som du vill använda för flaggning.

 1. I snabb start klickar du på Server inställningarunder Inställningar.

 2. Under företags dataklickar du på anpassade företags fält och uppslags tabeller.

 3. Klicka på nytt fälti området anpassade fält för företag på sidan anpassade företags fält och uppslags tabeller .

 4. Skriv "används för plats hållarens kapacitet" i rutan namn .

 5. Klicka på resurs i listan med enheter i avsnittet entitet och typ och klicka sedan på flagga i listan typ .

 6. Klicka på Spara.

När den här flaggan är aktive rad kan du nu identifiera namngivna resurser som plats hållare genom att klicka på Ja i listan för resurs plats hållare i området anpassade fält i den nya resursen, Redigera resurs Sidan ny användareeller Redigera användare .

För icke-namngivna resurser lämnar du listan över plats hållare inställd på nej till Nej. På det sättet kan du i en lista över resurser med en viss roll filtrera med namngivna och icke-namngivna resurser med flaggan för plats hållare .

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×