Skapa relationer i diagramvyn i Power Pivot

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du arbetar med flera tabeller blir informationen mer intressant och relevant för pivottabeller och rapporter som använder dessa data. När du arbetar med dina data med Power Pivot-tillägget kan du använda diagramvyn för att skapa och hantera kopplingar mellan de tabeller som du har importerat.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du skapar tabell relationer måste varje tabell ha en kolumn som innehåller matchande värden. Om du till exempel är relaterade kunder och beställningar måste varje orderrad ha en kund kod eller ett ID som omvandlas till en enskild kund.

 1. I fönstret Power Pivot klickar du på diagramvy. Kalkyl bladet för vyn datavy ändras till en layout med visuella diagram och tabellerna ordnas automatiskt baserat på deras relationer.

 2. Högerklicka på ett tabell diagram och klicka sedan på Skapa relation. Dialog rutan skapa relation öppnas.

 3. Om tabellen är från en Relations databas är en kolumn förmarkerad. Om ingen kolumn är förmarkerad väljer du en från tabellen som innehåller de data som ska användas för att korrelera raderna i varje tabell.

 4. För relaterad uppslags tabellväljer du en tabell som innehåller minst en kolumn med data som är relaterade till den tabell du nyss markerat för tabell.

 5. För kolumnmarkerar du den kolumn som innehåller de data som är relaterade till den relaterade uppslags kolumnen.

 6. Klicka på Skapa.

Obs!: Trots att Excel kontrollerar om data typerna stämmer mellan kolumnerna verifieras inte att kolumnerna faktiskt innehåller matchande data och skapar relationen även om värdena inte motsvarar varandra. Om du vill kontrol lera om relationen är giltig skapar du en pivottabell som innehåller fält från båda tabellerna. Om data ser fel ut (till exempel om cellerna är tomma eller om samma värde upprepas för varje rad) måste du välja olika fält och eventuellt olika tabeller.

Söka efter en relaterad kolumn

När data modeller innehåller många tabeller eller tabeller innehåller ett stort antal fält kan det vara svårt att avgöra vilka kolumner som ska användas i en tabell relation. Ett sätt att hitta en relaterad kolumn är att söka efter den i modellen. Den här tekniken är användbar om du redan vet vilken kolumn (eller Key) du vill använda, men är osäker på om andra tabeller innehåller kolumnen. Fakta tabeller i ett data lager inkluderar till exempel många tangenter. Du kan börja med en knapp i tabellen och sedan söka i modellen efter andra tabeller som innehåller samma. Alla tabeller som innehåller en motsvarande-tabell kan användas i en tabell relation.

 1. Klicka på Söki fönstret Power Pivot.

 2. I rutan Sök efteranger du en kolumn som ett sökord. Sökord måste bestå av fält namn. Det går inte att söka efter egenskaper för en kolumn eller vilken typ av data den innehåller.

 3. Klicka på rutan Visa dolda fält när du söker efter metadata . Om en transparens var dold för att minska övrig e-post i modellen kanske den inte visas i diagramvyn.

 4. Klicka på Sök nästa. Om en träff hittas är kolumnen markerad i tabell diagrammet. Du vet nu vilken tabell som innehåller en matchande kolumn som kan användas i en tabell relation.

Ändra den aktiva relationen

Tabeller kan ha flera relationer, men bara en kan vara aktiv. Den aktiva relationen används som standard i DAX-beräkningar och Pivot-registerrapport. InAktiva relationer kan användas i DAX-beräkningar via funktionen USERELATIONSHIP. Mer information finns i USERELATIONSHIP, funktion (DAX).

Det finns flera relationer om tabellerna importerades på det här sättet, där flera relationer hade definierats för tabellen i den ursprungliga data källan, eller om du skapar ytterligare relationer manuellt för att få stöd för DAX-beräkningar.

Om du vill ändra den aktiva relationen höjer du inaktiva relationer. Den aktiva relationen blir inaktiv automatiskt.

 1. Peka på Relations linjen mellan tabellerna. En inaktiv relation visas som en prickad linje. (Relationen är inaktiv eftersom det redan finns en indirekt relation mellan de två kolumnerna.)

 2. Högerklicka på raden och klicka sedan på Markera som aktiv.

  Obs!: Du kan bara aktivera relationen om ingen annan relation relaterar de två tabellerna. Om tabeller redan är relaterade men du vill ändra hur de är relaterade måste du markera den aktuella relationen som inaktiv och sedan aktivera den nya.

Ordna tabeller i diagramvyn

Om du vill visa alla tabeller på skärmen klickar du på ikonen Anpassa till skärm i det övre högra hörnet av diagramvyn.

Om du vill ordna en bekväm vy använder du knappen dra för att zooma in , minimap och drar tabellerna till önskad layout. Du kan också använda rullnings listerna och musens hjul för att bläddra på skärmen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders