Skapa relationer i diagramvyn i Power Pivot

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Flera tabeller gör data mer intressanta och relevanta för pivottabeller och rapporter som använder dessa data. När du arbetar med data med Power Pivot-tilläggsprogrammet kan du använda diagramvyn för att skapa och hantera anslutningarna mellan tabellerna som du importerat.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

När du skapar tabellrelationer måste varje tabell ha en kolumn som innehåller matchande värden. Om du till exempel relaterar kunder och order behöver varje orderpost ett kundkod-ID som matchar en enskild kund.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Diagramvy. Diagramvyns kalkylbladslayout ändras till en visuell diagramlayout, och tabellerna struktureras automatiskt baserat på deras relationer.

 2. Högerklicka på ett tabelldiagram och klicka på Skapa relation. Dialogrutan Skapa relation öppnas.

 3. Om tabellen kommer från en relationsdatabas väljs en kolumn i förväg. Om ingen kolumn har valts i förväg väljer du en från tabellen som innehåller de data som ska användas för att korrelera raderna i varje tabell.

 4. Välj en tabell vid Relaterad uppslagstabell som innehåller minst en kolumn med data som är relaterade till den tabell du valde vid Tabell.

 5. Välj den kolumn vid Kolumn som innehåller de data som är relaterade till Relaterad uppslagskolumn.

 6. Klicka på Skapa.

Obs!:  Även om Excel kontrollerar om datatyperna matchar mellan varje kolumn kontrollerar programmet inte att kolumnerna verkligen innehåller matchande data, och relationen skapas även om värdena inte matchar varandra. Du kontrollerar om relationen är giltig genom att skapa en pivottabell som innehåller fält från båda tabellerna. Om dina data inte ser ut att stämma (t.ex. om cellerna är tomma eller om samma värden upprepas nedåt på varje rad) måste du välja andra fält och förmodligen andra tabeller.

Hitta en relaterad kolumn

När datamodeller innehåller många tabeller eller om tabeller innehåller ett stort antal fält kan det vara svårt att avgöra vilka kolumner som ska användas i en tabellrelation. Ett sätt att hitta en relaterad kolumn är att söka efter den i modellen. Den här tekniken är användbar om du redan vet vilken kolumn (eller nyckel) som du vill använda, men inte är säker på om andra tabeller innehåller kolumnen. Till exempel innehåller faktatabeller i ett informationslager vanligtvis många nycklar. Du kan börja med en nyckel i tabellen och sedan söka i modellen efter andra tabeller som innehåller samma nyckel. En tabell som innehåller en motsvarande nyckel kan användas i en tabellrelation.

 1. I Power Pivot-fönstret klickar du på Sök.

 2. Ange nyckeln eller kolumnen som en sökterm i Sök efter. Söktermer måste bestå av fältnamn. Du kan inte söka baserat på egenskaper för en kolumn eller typen av data som den innehåller.

 3. Klicka på rutan Visa dolda fält vid sökning efter metadata. Om en nyckel har dolts för att göra modellen mindre rörig kanske du inte ser den i diagramvyn.

 4. Klicka på Nästa. Om en matchning hittas markeras kolumnen i tabelldiagrammet. Nu vet du vilken tabell som innehåller en matchande kolumn som kan användas i en tabellrelation.

Ändra den aktiva relationen

Tabellerna kan ha flera relationer, men endast en kan vara aktiv. Den aktiva relationen används som standard i DAX-beräkningar och Pivot rapport navigering. Inaktiva relationer kan användas i DAX-beräkningarna via funktionen USERELATIONSHIP. Mer information finns i Funktionen USERELATIONSHIP (DAX).

Det finns flera relationer om tabellerna importerades på det sättet, där flera relationer definierades för tabellen i den ursprungliga datakällan, eller om du skapar fler relationer manuellt för att ge stöd för DAX-beräkningar.

Om du vill ändra den aktiva relationen höjer du nivån för en inaktiv relation. När du gör det blir den relation som är aktiv automatiskt inaktiv.

 1. Peka på relationslinjen mellan tabellerna. En inaktiv relation anges med en prickad linje. (Relationen är inaktiv eftersom det redan finns en indirekt relation mellan de två kolumnerna.)

 2. Högerklicka på linjen och klicka sedan på Markera som aktiv.

  Obs!: Du kan bara aktivera relationen om det inte finns någon annan relation mellan de två tabellerna. Om det redan finns en relation mellan tabellerna men du vill ändra hur den relationen ser ut, måste du markera den aktuella relationen som inaktiv och sedan aktivera den nya.

Ordna tabeller i diagramvyn

Om du vill visa alla tabeller på skärmen klickar du på ikonen Anpassa till skärm uppe till höger i diagramvyn.

Om du vill strukturera en praktisk vy använder du kontrollen Drag to Zoom, Minimap och drar tabellerna till önskad layout. Du kan också använda rullningslisterna och mushjulet för att rulla skärmen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×