Skapa relationer

Primär- och sekundärnycklar i en tabellstruktur

Vi börjar med en snabb genomgång. I den första kursen i den här serien lärde du dig hur du delar in data i flera tabeller och identifierar relationerna mellan dessa tabeller. I den andra kursen skapade du tabellerna och tilldelade alla en primärnyckel, alltså ett fält med ett värde som gör varje rad unik. Nu är det dags att länka tabellerna genom att skapa relationer.

I en databas är relationerna viktiga eftersom de bestämmer hur tabellerna "talar" med varandra. Om tabellerna inte talar kan du inte få svar från dina data. Du ser hur detta fungerar i nästa kurs. Du skapar relationer genom att använda ett fält från en tabell som ett fält i en relaterad tabell.

Fältet som du använder är primärnyckeln. Som du såg i den senaste lektionen har alla tabellerna i databasen en primärnyckel, och du lägger till den som ett nytt fält i en annan tabell för att skapa en relation med den andra tabellen.

När du delar en primärnyckel kallas det nya fältet i den andra tabellen för en sekundärnyckel.

Bilden illustrerar ett exempel på hur detta kan fungera. För att associera tillgångar med leverantörer tillhandahåller sekundärnyckelfältet i tabellen Tillgångar en lista över företagsnamn. Access använder värdena i primär- och sekundärnycklarna i bakgrunden för att synkronisera de två fälten. Du kan använda relationen för att besvara frågor som: Från vilket företag kommer en viss dator?

I den här lektionen och i övningen i slutet av kursen lär du dig hur du skapar den typen av relation och hur du skapar regler som styr hur du kan uppdatera och ta bort data i databasen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×