Skapa, redigera, ta bort eller återställa kontakter eller kontaktlistor i Outlook på webben

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd sidan kontakter i Outlook på webben kan skapa, visa och redigera kontakter, kontaktlistor och grupper. Skapa nya kontakter från början, eller lägga till någon som en kontakt från deras Profilkort. Du kan skapa en enkel kontaktlista för att skicka e-post till en grupp personer eller skapa grupper för grupp-postbaserat samarbete.

Logga in på Outlook på webben om du vill gå till sidan personer och välj personer ikonen Personer längst ned på sidan.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och stegen som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya Outlook på webben.

Skapa kontakter

Nya kontakter sparas i mappen Kontakter standard och visas också dem under dina kontakter. Om du vill spara kontakten i en annan mapp markerar du mappen innan du skapar kontakten.

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Välj personer ikonen Personer längst ned i navigeringsfönstret.

 3. Välj Ny kontakt på sidan kontakter i verktygsfältet.

  En skärmbild av dialogrutan Ny kontakta knappen

 4. Ange information om kontakten. Välj Lägg till fler om du vill lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och födelsedag.

 5. Välj Skapa.

När du klickar på en persons namn eller bild i Outlook eller andra Office-program och tjänster ser du deras Profilkort med information om dem. Du kan spara dem i din kontaktlista, till exempel om du vill lägga till kommentarer eller annan information från sina Profilkort.

Här är hur du kan lägga till en kontakt från ett e-postmeddelande:

 1. E-post och öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och markera namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till dina kontakter.

 2. Ett profilkort öppnas. Välj Fler alternativ > Lägg till i kontakter.

  Välj de tre punkterna och välj sedan Lägg till i kontakter

 3. Lägga till mer information om du vill använda. Välj Lägg till fler att lägga till mer information, till exempel kontaktens adress och en födelsedag.

 4. Välj Skapa.

Obs!: Kontakten sparas automatiskt i mappen Kontakter standard på sidan kontakter.

Om ditt företag har en katalog konfigurera, kan du visa information om dina kollegor utan att spara dem som kontakter. Du kan söka efter dem eller välj deras namn eller bild från ett e-postmeddelande. Deras Profilkort visas informationen som samlas in från andra system (katalog). Om du vill lägga till annan information, till exempel Anteckningar, kan du spara dina kollegor i din kontaktlista. Den nya kontakten är automatiskt kopplad till en befintlig kontakt i katalogen. Endast visas den information som du har lagt till.

Du kan lägga till någon i dina Favoriter genom att markera kontakten och sedan välja Lägg till i Favoriter i verktygsfältet.

Tips: Favoritkontakter som har en e-postadress också visas i navigeringsfönstret i e-post, så att du kan se alla sin e-post i en och samma plats.

Här är några sätt att hitta en kontakt på sidan Kontakter:

 • Använd sökfunktionen.

 • Välj Favoriter högst upp på sidan att se personer som du har lagt till som favoriter.

 • Välj kontakter.

  Tips: Markera en bokstav i listavgränsare att snabbt växla mellan kontakter i listan.
  Markera en bokstav för att visa andra tillgängliga bokstäver

 • Använd sökfunktionen om du vill söka efter personer i din organisation (katalog) som inte finns i dina sparade kontakter.

Markera en kontakt i mittenrutan kunna se eller redigera information om dem på sidan kontakter. Vad du ser är en version av Profilkort. Vilka flikar och avsnitt som du ser kan variera.

 • Filer: De senaste filerna som kontakten har delat med dig.

 • E-post: nyligen använda e-postmeddelanden och e-postbilagor mellan dig och kontakten.

 • LinkedIn: Om kontakten har en offentlig LinkedIn-profil med samma e-postadress som du har sparat för kontakten visas LinkedIn-information här.

Välj Redigera kontakt bredvid Kontaktinformation för att redigera en kontakt, eller välj Redigera i verktygsfältet.

Skärmbild av knappen Redigera kontakta

 1. Gå till sidan Kontakter och markera en kontakt.

 2. Välj kameraikonen.

  Välj kameraikonen för att lägga till ett foto
 3. Välj Överför en ny bild, Välj den fil du vill använda och väljer Öppna att ladda upp.

 4. Om du vill flytta bilden klickar du i cirkeln och drar pekaren. Du kan zooma in eller ut med reglaget under bilden.

  Justera fotot och välj Använd
 5. Välj Använd och välj sedan klar.

Du kan välja hur du visar och sortera dina kontakter. Använd menyn Sortera högst upp i listan.

Välj exempelvis Sortera efter > Efternamn och visning av > Efternamn.

Du kan länka kontakter för att ange att de är relaterade, till exempel om du har flera poster för samma person. Länkade kontakter visas som en enda kontakt.

Att länka kontakter:

 • Markera två eller fler kontakter på sidan personer och klicka på länka kontakter i panelen som visas.

Så här tar du bort länkningen av en kontakt:

 • Gå till sidan Kontakter, markera kontakten, välj Länkade kontakter i verktygsfältet och välj sedan Bryt länk.

 1. Markera en eller flera kontakter och välj sedan Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Se även: återställa borttagna kontakter i Outlook på webben

Skapa kontaktlistor

En kontaktlista är en samling e-postadresser och är användbart för att skicka e-post till en grupp personer. Kontaktlistor kallas ibland för distributionslistor.

Till exempel skapa en kontaktlista med namnet min bok klubb och Lägg till alla medlemmar i din adressbok klubb. När du vill skicka ett e-postmeddelande till alla i klubb anger du bara ”min bok klubb” på raden till i e-postmeddelandet.

Som standard, kontaktlistor skapas i standardmappen Kontakter och du kan också se dem under din kontakt listor. Om du vill spara kontaktlistan i en annan mapp markerar du mappen innan du väljer ny kontaktlista.

 1. Markera pilen bredvid Ny kontakt på sidan kontakter i verktygsfältet och välj sedan ny kontaktlista.

  En skärmbild av dialogrutan Ny kontakt-menyn med ny kontakt markerad lista

 2. Ange ett namn för listan, och Skriv in namn eller e-postadresser.

 3. Välj Skapa.

 1. Markera kontakten visas i navigeringsfönstret på sidan kontakter eller söka efter namnet kontaktlista.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Ange namn eller e-postadresser.

 4. Välj Spara.

 1. Markera kontakten visas i navigeringsfönstret på sidan kontakter eller söka efter namnet kontaktlista.

 2. Markera kontaktlistan och välj sedan Redigera.

 3. Välj x för namn eller e-postadress som du vill ta bort.

 4. Välj Spara.

 1. Markera den kontaktlista du vill ta bort och välj Ta bort.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Se även: återställa borttagna kontakter i Outlook på webben

Skapa grupper

Arbeta tillsammans på ett projekt eller en delad mål? Skapa en grupp om du vill ge din grupp kan för konversationer, delade filer, schemalägga händelser och mycket mer.

Information om hur du hanterar grupper du är medlem i finns Visa och hantera dina grupper i Outlook på webben

 1. På sidan kontakter i verktygsfältet väljer du på pilen bredvid Ny kontakt och välj sedan Ny grupp.

 2. Ange ett namn för gruppen och Lägg till din information.

  Mer information finns i Skapa en grupp i Outlook

 3. Välj Skapa.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Skapa en kontakt eller kontaktlista

 1. Logga in i Outlook på webben.

 2. Markera ikonen personer längst ned i navigeringsfönstret.

 3. Markera den mapp där du vill skapa kontakten under dina kontakter i navigeringsfönstret. Om du inte har skapat några mappar, fortsätter till steg 3.

  Obs!: För att skapa en mapp väljer du dina kontakter, högerklicka och välj sedan Ny mapp. Skriv ett namn för mappen.

 4. Välj Nytt och välj kontakt eller kontaktlista.

  Skärmbild av snabbmenyn för knappen Ny med Kontakt markerat.

 5. Ange information om kontakten eller kontaktlistan.

 6. Välj Spara Spara.

  Obs!: När du har skapat en kontakt går det inte att flytta den till en annan mapp. Om du vill lagra en kontakt i en annan mapp efter att du har skapat den måste du först ta bort kontakten och sedan skapa den på nytt i den andra mappen.

 1. Öppna ett e-postmeddelande i läsfönstret och klicka på namnet på den avsändare eller mottagare som du vill lägga till dina kontakter.

 2. Markera Fler alternativ > Lägg till i kontakter på kontaktkortet som visas för den personen.

 3. Ange information om kontakten.

 4. Välj Spara Spara.

  Obs!: När du skapar en ny kontakt på det här sättet läggs den automatiskt till i mappen Kontakter och det går inte att spara kontakten i en annan mapp eller flytta den till en annan mapp.

 1. Välj den kontakt som du vill lägga till en lista.

 2. Markera Listor och välj den kontaktlista i vilken du vill lägga till kontakten.

  En skärmbild av knappen Listor.

 1. Markera ikonen personer längst ned i navigeringsfönstret i Outlook på webben.

 2. Välj kontakten eller kontaktlistan du vill redigera och välj Redigera.

  Obs!: Om du inte ser en Redigera-knapp kanske kontakten är en Skype för företag-kontakt eller från ett anslutet konto för sociala nätverk. Om du vill redigera kontakten använder du Skype för företag eller en webbläsare för att öppna det sociala nätverk-konto där kontakten finns.

  Skärmbild av knappen Redigera under navigeringsfältet i Outlook.

 3. Gör önskade ändringar.

 4. Välj Spara Spara.

Mer information finns i Filtrera skräppost i Outlook på webben.

Varning!: Du kan inte återställa en kontakt eller kontaktlista som tas bort i Outlook på webben.

 1. Markera den kontakt eller kontaktlista du vill ta bort och välj Ta bort.

  Obs!: Om du inte ser en Radera-knapp kanske kontakten är en Skype för företag-kontakt eller från ett anslutet konto för sociala nätverk. Om du vill radera kontakten använder du Skype för företag eller en webbläsare för att öppna det sociala nätverk-konto där kontakten finns.

  Skärmbild av knappen Ta bort under navigeringsfältet i Outlook.

 2. Välj Ta bort för att bekräfta.

Mer information finns i

Skapa en grupp i Outlook

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×