Skapa, redigera och hantera anslutningar till externa data

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Microsoft Office Excel för att skapa och redigera anslutningar till externa datakällor som är lagrade i en arbetsbok eller i en anslutningsfil. Du kan enkelt hantera dessa anslutningar, inklusive skapa, redigera och ta bort dem genom att använda dialogrutan Arbetsboksanslutningar .

Säkerhetsmeddelande: Anslutningar till externa data kan för närvarande inaktiverad på datorn. Om du vill ansluta till data när du öppnar en arbetsbok, måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter, eller genom att placera arbetsboken på en betrodd plats. Mer information finns i lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats för filerna, lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivareoch Visa Mina alternativ och inställningar i Säkerhetscenter.

Data i en Excel-arbetsbok kan komma från två olika platser. Data kan lagras direkt i arbetsboken eller kan lagras i en extern datakälla, till exempel en textfil, en databas eller en Online Analytical Processing (OLAP)-kub. Den externa datakällan är ansluten till arbetsbok via en dataanslutning som är en uppsättning information som beskriver hur du hittar, logga in, skapa en fråga och få åtkomst till den externa datakällan.

Du kan även utföra en uppdatering om du vill hämta uppdaterade data när du är ansluten till en extern datakälla. Varje gång du uppdaterar data visas den senaste versionen av data, inklusive de ändringar som gjordes till data uppdaterades senast.

Information om anslutningen kan antingen lagras i arbetsboken eller i en anslutningsfil, till exempel en Office-dataanslutningsfil (ODC)-fil (.odc) eller en Universal Data anslutning (UDC)-fil (.udcx). Anslutningsfiler är särskilt användbart för att dela anslutningar konsekvent och för att underlätta data source administration.

Om du använder en anslutningsfil för att ansluta till en datakälla, kopierar Excel anslutningsinformationen från anslutningsfilen till Excel-arbetsboken. När du har gjort ändringar med hjälp av dialogrutan Anslutningsegenskaper redigerar du dataanslutningsinformationen som lagras i den aktuella Excel-arbetsboken och inte den ursprungliga dataanslutningsfil som kanske har använts för att skapa en anslutning anges med det filnamn som visas i egenskapen Anslutningsfil. När du redigerar anslutningsinformationen (förutom egenskaperna Anslutningsnamn och Anslutningsbeskrivning ), länk till anslutningsfilen tas bort och egenskapen Anslutningsfil tas bort.

Dialogrutan Arbetsboksanslutningar hjälper dig att hantera en eller flera anslutningar till externa datakällor i arbetsboken. Du kan använda den här dialogrutan för att göra följande:

 • Skapa, redigera, uppdatera och ta bort anslutningar som används i arbetsboken.

 • Kontrollera var externa data kommer från, eftersom till exempel anslutningen har definierats av en annan användare.

 • Visa var varje anslutning används i den aktuella arbetsboken.

 • Diagnostisera ett felmeddelande om anslutningar till externa data.

 • Omdirigera en anslutning till en annan server eller datakälla eller ersätt anslutningsfilen för en befintlig anslutning.

 • Visa dialogrutan Befintliga anslutningar om du vill skapa nya anslutningar. Mer information finns i ansluta till (importera) externa data.

 • Visa dialogrutan Anslutningsegenskaper om du vill ändra data anslutningsegenskaper, redigera frågor och ändra parametrar. Mer information finns i anslutningsegenskaper.

 • Gör det enkelt att skapa och dela filer med användare.

Om du vill hantera anslutningar i den aktuella arbetsboken gör du något av följande:

Identifiera en anslutning

I den övre delen av dialogrutan visas alla anslutningar i arbetsboken automatiskt med följande information:

Kolumn

Kommentar

Namn

Namnet på den anslutning som definierats i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Beskrivning

En valfri beskrivning på den anslutning som definierats i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Senast uppdaterat

Datum och tid då anslutningen senast uppdaterades. Om rutan är tom har anslutningen aldrig uppdaterats.

Lägga till en anslutning

Visa information om anslutningen

 • Välj en anslutning och klicka sedan på Egenskaper om du vill visa dialogrutan Anslutningsegenskaper. Mer information finns i anslutningsegenskaper.

Uppdatera externa data

 • Klicka på pilen bredvid Uppdatera, och gör sedan något av följande:

  • Markera en eller flera anslutningar för att uppdatera specifika anslutningar, och klicka sedan på Uppdatera.

  • Avmarkera alla anslutningar för att uppdatera alla anslutningar i arbetsboken och klicka sedan på Uppdatera alla.

  • Markera en eller flera anslutningar för att få information om en uppdaterings status och klicka sedan på Uppdatera Status.

  • Klicka på Avbryt uppdatering för att stoppa den aktuella uppdateringen.

Läs mer i artikeln Uppdatera anslutna (importerade) data.

Ta bort en eller flera anslutningar

 • Markera en eller flera anslutningar som ska tas bort från arbetsboken och klicka sedan på Ta bort.

  Meddelanden: 

  • Den här knappen är inaktiverad när arbetsboken är skyddad, eller när ett objekt, till exempel en pivottabellrapport som använder anslutningen är skyddat.

  • Att ta bort en anslutning tar bara bort anslutningen och tar inte bort några objekt eller data från arbetsboken.

Viktigt!: Att ta bort en anslutning bryter anslutningen till datakällan och kan orsaka oavsiktliga konsekvenser, till exempel olika formelresultat och möjliga problem med andra Excel-funktioner.

Visa platser med en eller flera anslutningar i arbetsboken

 • Markera en eller flera anslutningar, och sedan på Platser där anslutningar används i den här arbetsboken, klickar du på länken Klicka här för att se var de markerade anslutningarna används.

  Följande information visas.

Kolumn

Kommentar

Ark

Kalkylbladet där anslutningen används.

Namn

Excelfrågans namn.

Plats

Referens till en cell, ett område eller objekt.

Värde

Värdet i en cell, eller tomt för ett cellområde.

Formel

Formeln i en cell eller för ett cellområde.

Välj en annan anslutning högst upp i dialogrutan för att radera visningen av aktuell information.

Med hjälp av dialogrutan Anslutningsegenskaper eller guiden Dataanslutning kan använda du Excel för att skapa en Office-dataanslutningsfil (ODC)-fil (.odc).

 1. Gör något av följande:

 2. Spara anslutningsinformationen i en anslutningsfil genom att klicka på Exportera anslutningsfil på fliken Definition i dialogrutan Anslutningsegenskaper för att visa dialogrutan Spara fil och sedan spara aktuell anslutning information till en ODC-fil. Mer information finns i anslutningsegenskaper.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×