Skapa, redigera och hantera anslutningar till externa data

Du kan använda Microsoft Office Excel för att skapa och redigera anslutningar till externa data källor som lagras i en arbets bok eller i en anslutnings fil. Genom att använda dialog rutan arbets boks anslutningar kan du enkelt hantera dessa anslutningar, till exempel skapa, redigera och ta bort dem.

Säkerhetsmeddelande: Anslutningar till externa data kan vara inaktiverade på datorn. Om du vill ansluta till data när du öppnar din arbetsbok måste du aktivera dataanslutningar med hjälp av fältet Säkerhetscenter eller genom att flytta arbetsboken till en säker plats. Mer information finns i lägga till, ta bort eller ändra en betrodd plats för dina filer, lägga till, ta bort eller Visa en betrodd utgivaresamt Visa mina alternativ och inställningar i säkerhets Center.

Data i en Excel-arbetsbok kan komma från två olika platser. Uppgifterna kan lagras direkt i arbets boken eller lagras i en extern data källa, till exempel en textfil, en databas eller en OLAP-kub (Online Analytical Processing). Den externa data källan är ansluten till arbets boken via en data anslutning, som är en uppsättning uppgifter som beskriver hur du hittar, loggar in, frågar och använder den externa data källan.

När du är ansluten till en extern data källa kan du också utföra en uppdaterings åtgärd för att hämta uppdaterade data. Varje gång du uppdaterar data ser du den senaste versionen av data, inklusive eventuella ändringar som har gjorts i data sedan den senaste uppdateringen.

Anslutnings informationen kan antingen lagras i arbets boken eller i en anslutnings fil, till exempel en ODC-fil (Office Data Connection) (. ODC) eller en UDC-fil (Universal Data Connection) (. udcx). Anslutningsfiler är särskilt användbara för att dela anslutningar på ett enhetligt sätt och för att under lätta data källan.

Om du använder en anslutnings fil för att ansluta till en data källa kopieras anslutnings informationen från anslutnings filen till Excel-arbetsboken. När du gör ändringar genom att använda dialog rutan anslutnings egenskaper redigerar du data anslutnings informationen som lagras i den aktuella Excel-arbetsboken och inte den ursprungliga data anslutnings filen som kan ha använts för att skapa anslutningen, vilket indikeras av fil namnet som visas i egenskapen anslutnings fil . När du har redigerat anslutnings informationen (med undantag av anslutnings namnet och anslutnings beskrivnings egenskaperna) tas länken till anslutnings filen bort och egenskapen anslutnings fil är avmarkerad.

Dialogrutan Arbetsboksanslutningar hjälper dig att hantera en eller flera anslutningar till externa datakällor i arbetsboken. Du kan använda den här dialogrutan för att göra följande:

 • Skapa, redigera, uppdatera och ta bort anslutningar som används i arbetsboken.

 • Kontrollera var externa data kommer från, eftersom till exempel anslutningen har definierats av en annan användare.

 • Visa var varje anslutning används i den aktuella arbetsboken.

 • Diagnostisera ett felmeddelande om anslutningar till externa data.

 • Omdirigera en anslutning till en annan server eller datakälla eller ersätt anslutningsfilen för en befintlig anslutning.

 • Visa dialogrutan Befintliga anslutningar för att skapa nya anslutningar. Mer information finns i ansluta till (importera) externa data.

 • Visa dialogrutan Anslutningsegenskaper för att ändra dataanslutningsegenskaper, redigera frågor och ändra parametrar. Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

 • Gör det enkelt att skapa och dela filer med användare.

Om du vill hantera anslutningar i den aktuella arbetsboken gör du något av följande:

Identifiera en anslutning

I den övre delen av dialogrutan visas alla anslutningar i arbetsboken automatiskt med följande information:

Kolumn

Kommentar

Name (Namn)

Namnet på den anslutning som definierats i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Beskrivning

En valfri beskrivning på den anslutning som definierats i dialogrutan Anslutningsegenskaper.

Senast uppdaterat

Datum och tid då anslutningen senast uppdaterades. Om rutan är tom har anslutningen aldrig uppdaterats.

Lägga till en anslutning

Visa information om anslutningen

 • Välj en anslutning och klicka sedan på Egenskaper för att visa dialogrutan Anslutningsegenskaper. Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Uppdatera externa data

 • Klicka på pilen bredvid Uppdatera, och gör sedan något av följande:

  • Markera en eller flera anslutningar för att uppdatera specifika anslutningar, och klicka sedan på Uppdatera.

  • Avmarkera alla anslutningar för att uppdatera alla anslutningar i arbetsboken och klicka sedan på Uppdatera alla.

  • Markera en eller flera anslutningar för att få information om en uppdaterings status och klicka sedan på Uppdatera Status.

  • Klicka på Avbryt uppdatering för att stoppa den aktuella uppdateringen.

Mer information finns i Uppdatera en extern data anslutning i Excel.

Ta bort en eller flera anslutningar

 • Markera en eller flera anslutningar som ska tas bort från arbetsboken och klicka sedan på Ta bort.

  Meddelanden: 

  • Den här knappen är inaktiverad när arbetsboken är skyddad, eller när ett objekt, till exempel en pivottabellrapport som använder anslutningen är skyddat.

  • Att ta bort en anslutning tar bara bort anslutningen och tar inte bort några objekt eller data från arbetsboken.

Viktigt!: Att ta bort en anslutning bryter anslutningen till datakällan och kan orsaka oavsiktliga konsekvenser, till exempel olika formelresultat och möjliga problem med andra Excel-funktioner.

Visa placeringen av en eller flera anslutningar i arbetsboken.

 • Markera en eller flera anslutningar, och sedan på Platser där anslutningar används i den här arbetsboken, klickar du på länken Klicka här för att se var de markerade anslutningarna används.

  Följande information visas.

Kolumn

Kommentar

Ark

Kalkylbladet där anslutningen används.

Namn

Excelfrågans namn.

Plats

Referens till en cell, ett område eller objekt.

Värde

Värdet i en cell, eller tomt för ett cellområde.

Formel

Formeln i en cell eller för ett cellområde.

Välj en annan anslutning högst upp i dialogrutan för att radera visningen av aktuell information.

Genom att använda dialog rutan anslutnings egenskaper eller guiden data anslutning kan du använda Excel för att skapa en ODC-fil (Office Data Connection).

 1. Gör något av följande:

 2. Spara anslutnings informationen i en anslutnings fil genom att klicka på Exportera anslutnings fil på fliken definition i dialog rutan anslutnings egenskaper för att Visa dialog rutan Spara fil och sedan spara den aktuella anslutnings informationen i en ODC-fil. Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Överst på sidan

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×