Office
Logga in

Skapa, redigera eller ta bort en anpassad användarvy i Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du är global administratör eller användarhanteringsadministratör i Office 365 kan du skapa anpassade vyer med avgränsade grupper användare. De här vyerna används utöver de standardvyerna i Office 365. Du kan skapa, redigera och ta bort anpassade användarvyer och de vyer du skapar är tillgängliga för alla administratörer.

Anpassade användarvyer i Administrationscenter för Office 365

När du skapar, redigera eller ta bort en anpassad användarvy visas ändringarna i listan filter i vyer som alla administratörer i ditt företag finns i när de klickar på sidan användare. Du kan skapa upp till 50 anpassade vyer.

Meddelanden: Standard användarvyer visas som standard i listrutan filter. Vanliga filter är alla användare, licensierade användareLogga in tillåtna, Logga in blockerade, ej licensierade användare, användare med fel, Fakturering administratörer, globala administratörer, lösenord Administratörer, Service administratörer och användarhanteringsadministratörer. Du kan inte redigera eller ta bort standardvyer. Några saker att tänka om standardvyer:

 • I vissa standardvyer visas en osorterad lista om det finns fler än 2 000 användare i listan. Använd sökrutan om du vill leta efter enskilda användare.

 • Om du inte köper Office 365 från Microsoft, visas Fakturering administratörer inte i listan standardvyer. Mer information finns i Tilldela administratörsroller.

Välj filter för en anpassad användarvy

Du kan skapa och redigera din anpassade vyer på sidan anpassat filter. Om du markerar flera filteralternativ kan få sökresultat som innehåller användare som uppfyller alla markerade villkor. Följande exempel visar hur du skapar en anpassad vy med namnet ”kanadensiska användare” som visar alla användare på en viss domän som är i Kanada.

Anpassade filtervillkor

A - domän    Om du har flera domäner för din organisation kan välja du mellan en nedrullningsbar lista över domäner som är tillgängliga.

B - inloggningsstatus    Välj användare som tillåts eller blockeras.

C - plats     Välj en plats i en nedrullningsbar lista med länder.

D - tilldelade produktlicens     Välj en nedrullningsbar lista med licenser som finns på din organisation. Använd det här filtret om du vill visa användare som har den licens du valt. Användare kan också ha ytterligare licenser.

Du kan även filtrera efter ytterligare profil användarinformation används i organisationen, till exempel avdelning, ort, delstat eller region, land eller region eller befattning.

Andra villkor:

 • Synchronized användare    Markera den här kryssrutan om du vill visa alla användare som har synkroniserats mot Active Directory lokalt, oavsett om användarna har aktiverats.

 • Användare med fel    Markera den här kryssrutan om du vill visa användare som kan ha etableringsfel.

 • Ej licensierade användare    Markera den här om du vill hitta alla användare som inte har tilldelats en licens. Resultat för den här vyn kan också innehålla användare som har en Exchange-postlåda men inte har en licens. Med filtret ej licensierade användare med Exchange-postlådor eller Arkiv om du vill spåra dessa användare specifikt. Resultat för den här vyn kan också innehålla användare som har ett Exchange-Arkiv, men inte har en licens.

 • Ej licensierade användare med Exchange-postlådor eller Arkiv    Markera den här om du vill visa användarkonton som har skapats i Exchange Online och har en Exchange-postlåda, men som inte tilldelats en licens för Office 365. Användare som har eller som har tilldelats ett Exchange Arkiv ingår i resultatet av filtret.

Obs!: Om du skapar en anpassad vy som returnerar fler än 2 000 användare ska sorteras inte den resulterande användarlistan. I det här fallet Använd sökrutan för att hitta användare eller Redigera filter för att förfina sökningen.

Skapa en anpassad vy i Administrationscenter för Office 365

 1. Gå till Admin > Office 365 > användare.

 2. Klicka på filter på sidan aktiva användare och välj Lägg till anpassat filter.

  Lägg till ett anpassat filter
 3. Ange ett namn för filtret på sidan anpassat filter, Välj villkoren för ditt filter och klicka sedan på Spara > Stäng. Den anpassade vyn ingår nu i den nedrullningsbara listrutan.

Redigera en anpassad vy i Administrationscenter för Office 365

 1. Gå till Admin > Office 365 > användare.

 2. Klicka på pilen bredvid rutan filter och välj den vy som du vill redigera på sidan aktiva användare.

  Obs!: Du kan bara redigera anpassade vyer.

 3. Klicka på Redigera filtret.

  Ta bort anpassat filter
 4. Redigera informationen på sidan anpassat filter efter behov och klicka sedan på Spara > Stäng.

Ta bort en anpassad vy i Administrationscenter för Office 365

 1. Gå till Admin > Office 365 > användare.

 2. Klicka på pilen bredvid rutan filter och välj den vy som du vill ta bort på sidan aktiva användare.

  Obs!: Du kan bara ta bort anpassade vyer.

 3. Klicka på Redigera filtret.

 4. Klicka på Ta bort anpassat filter på sidan anpassat filter längst ned på sidan och klicka sedan på Stäng.

Överst på sidan

När du skapar, redigera eller ta bort en anpassad användarvy ändringarna ska visas i listan med vyer som alla administratörer på företaget visas när de klickar på nedpilen bredvid den välja en vy: rutan på sidan Aktiva användare. Du kan skapa upp till 50 anpassade vyer.

Standard användarvyer visas som standard när du klickar på nedpilen bredvid den välja en vy: rutan på sidan Aktiva användare. Vyerna standard är alla användare, tillåtna användare logga in, blockerade användare logga in, ej licensierade användare, användare med fel, Fakturering administratörer, globala administratörer, lösenordsadministratörer, Service till administratörer, och användarhanteringsadministratörer. Du kan inte redigera eller ta bort standardvyer. Några saker att tänka om standardvyer:

 • I vissa standardvyer visas en osorterad lista om det finns fler än 2 000 användare i listan. Använd sökrutan om du vill leta efter enskilda användare.

 • Om du inte köper Office 365 från Microsoft, visas Fakturering administratörer inte i listan standardvyer. Mer information finns i Tilldela administratörsroller.

Ange och ändra filter på sidan ny vy eller Redigera vy. Du kan använda följande filter för anpassade vyer:

 • Tilldelad licens:    Välj ett alternativ i en listruta med tillgängliga licenser i organisationen. Med det här filtret visas användare som har tilldelats den aktuella licensen. Användarna kan också ha andra licenser.

 • Endast synkroniserade användare:    Markera den här kryssrutan om du vill visa alla användare som har synkroniserats mot Active Directory lokalt, oavsett om användarna är aktiverade eller inte.

 • Användare med fel:    Markera den här kryssrutan om du vill visa användare som kan ha etableringsfel.

 • Användare utan licenser:    Markera den här kryssrutan om du vill hitta alla användare som inte har tilldelats någon licens. Resultaten kan också omfatta användare som har en Exchange-postlåda men saknar licens. Om du vill avgränsa visningen till endast sådana användare använder du filtret Användare med Exchange-postlådor eller -arkiv och utan licenser.Vyns resultat kan även omfatta användare som har ett Exchange-arkiv, men saknar licens.

 • Användare med Exchange-postlådor eller -arkiv och utan licenser:    Markera den här kryssrutan om du vill visa användarkonton som har skapats i Exchange Online och som har en Exchange-postlåda, men inte har tilldelats någon Office 365-licens. Filterresultatet omfattar användare som redan har eller har tilldelats ett Exchange-arkiv.

Obs!: Om du skapar en anpassad vy som returnerar fler än 2 000 användare sorteras inte resultatlistan. Om så är fallet kan du använda sökrutan för att hitta användare eller avgränsa sökningen i Redigera vy.

 1. Klicka på Admin > Office 365 > användare.

 2. Välj ny vy i listan Välj en vy på sidan aktiva användare.

 3. Ange den information som du vill ska ingå i vyn användaren på sidan ny vy och klicka sedan på Spara. Den anpassade vyn ingår nu i den nedrullningsbara listrutan.

  Obs!: Om du markerar flera filteralternativ kan få sökresultat som innehåller användare som uppfyller alla markerade villkor.

 1. Klicka på Admin > Office 365 >användare.

 2. Välj den vy som du vill redigera på sidan aktiva användare i listan Välj en vy.

  Obs!: Du kan bara redigera anpassade vyer.

 3. Välj Redigera vy i listan Välj en vy.

 4. Gör dina ändringar på sidan Redigera vy och klicka på Spara när du är klar.

 1. Klicka på Admin > Office 365 > användare.

 2. Välj den vy som du vill ta bort i listan Välj en vy på sidan aktiva användare.

  Obs!: Du kan bara ta bort anpassade vyer.

 3. Välj Ta bort vy i den nedrullningsbara listrutan.

 4. Klicka på Ja när du uppmanas bekräfta borttagningen av vyn. När vyn har tagits bort klickar du på Stäng.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×