Skapa panorerings-och zoomnings effekter i PowerPoint

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Av Glenna R. Shaw, Microsoft PowerPoint MVP och ägare för Glenna Shaw Visual Communications -webbplatsen

Du kan lägga till åtgärder i digitala bilder genom att använda panorerings-och zoomnings effekter som görs berömdat av Katarina. Wikipedia-lägen, "i hans dokumentärer, gör ofta livet till stillbilder genom att långsamt zooma in intressanta ämnen och panorera från ett ämne till ett annat. I ett fotografi av ett fotbollst team kan han till exempel långsamt panorera på spelarenas sidor och komma till en annan spelare som skärm läsaren diskuterar. "

Exemplen nedan görs med PowerPoint 2007, men de grundläggande anvisningarna är desamma för andra versioner av PowerPoint. Den här artikeln förutsätter att du använder animeringar och deras inställningar.

Börja med att aktivera rutnät och stöd linjer. Dessa kommer att hjälpa dig att placera flera saker medan vi arbetar och lättare identifiera bildens mitt punkt. (Klicka på ordnai gruppen Rita på fliken Start , peka på Justeraoch klicka sedan på Rutnäts inställningaroch dialog rutan som visas nedan. Jag väljer att inte fästa något objekt på grund av att jag gillar lite mer, men det kan vara lättare att fästa objekt.

Dialogrutan Rutnät och stödlinjer

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Fördelen med en Panorama bild är att den visar så mycket mer än ett traditionellt fotografi. Jag har till exempel en ny SIM-pool som jag vill skicka bilder från till min familj, men vanligt är det bara att visa den övergripande effekten. Min lösning är att skapa en Panorama bild av hela poolen. För att göra det Stood jag på en plats och tog min första bild, slog sig något åt vänster, tog den andra bilden och så vidare. Jag häftade de här bilderna på min bild genom att Justera och gruppera dem. Jag har visat bilderna i mitt exempel med gröna linjer för att markera konceptet. Du kommer inte att vilja använda linjer på dina bilder.

Foton justerade och grupperade

Jag högerklickar på det grupperade objektet, klickar på Spara som bildoch sparade min nya Panorama bild som PoolPanorama. jpg-fil.

Jag har tagit bort det här grupperade objektet och infogade PoolPanorama. jpg-filen på min bild och använt beskärnings verktyget under bild verktyg, på fliken format , i gruppen storlek för att visa bildens överkant och nederkant. (Om du vill visa flikarna bild verktyg och format kontrollerar du att du har markerat bilden.)

Panoramabild

Slutligen formaterade jag bilden så att den är samma höjd som min bild (7,5 tum) och ändrade storleken på visnings fönstret till 30% för att se hela bilden (med skjutreglaget i det nedre högra hörnet). Jag justerade bildens vänstra sida. För bästa resultat bör panoramats bredd vara en multipel av 10 (eftersom bilden är 10 cm bred) så att du inte slutar med vitt utrymme när bilden "flyttas". I det här exemplet är bredden 30 tum.

Justera bild till vänster

Nu använder jag alternativen i åtgärds fönstret anpassad animering för att lägga till en rörelse bana som är kvar till Panorama bilden och använda musen för att förlänga slut punkten till vänster om bilden. (Om du vill öppna åtgärds fönstret anpassad animering klickar du på Anpassad animeringi gruppen animeringar på fliken animeringar .) Jag ställer in tids inställningar för rörelse banan till en hastighet på 30 sekunder och avmarkerar kryss rutorna på fliken effekt för mjuk start, mjukt slutoch markerar kryss rutan för Automatisk omvänt.

Dialogrutan Vänster

När jag kör bild spelet kommer bilden av poolen att få en långsam panorering till vänster och sedan saktas ned så att åhörarna kan utnyttja effekten fullt ut. Om du markerar kryss rutorna utjämna start och mjukt slut blir animeringen lite långsammare i början och slutet av rörelse banan, så det är en uppsättning preferenser.

Genom att lägga till en panorerings effekt i ett grupp foto kan du Visa både gruppen och de enskilda personerna.

Jag börjar med att infoga min bild på min bild. Bilder med högre upplösning ser bättre ut, men det kan uppstå problem med att de trunkeras. Om det inträffar kan du minska bildens upplösning. Du vill att bilden ska vara så hög som möjligt, på grund av att (när den är zoomad) förlora en del av kvaliteten. Mer information finns i den här webbplatsen för PowerPoint-MVP: skannar, lösnings-och dpi-avsnitt.

Jag ändrar storlek på bilden så att den passar bilden. Om du vill göra det högerklickar du på min bild, klickar på storlek och placeringoch formaterar sedan bilden till en höjd på 7,5 tum (standard bildens höjd). Se till att låsa bildens proportioner så att de ser förvrängda ut genom att markera kryss rutan Lås höjd-breddförhållandet .

Dialogrutan Formatera bild

Jag har nu ett foto centrerat på bilden.

I det här exemplet vill jag panorera över min familjs ansikten, så det första du ska göra är att bestämma var jag vill starta och var jag vill avsluta. För att göra det behöver jag en rektangel som är proportionell mot bilden. I det här exemplet använder jag en rektangel med 3 x 4 tum som visas i ljust gul.

Gul rektangel markerar start på zoomning

Jag kopierar och klistrar in en duplicerad rektangel och flyttar den till den plats där du vill att panoreringen ska avslutas.

Gul rektangel för att slut på zoomning

Jag justerar rektanglarnas överkant och nederkant och använder rektanglarna som en guide för att beskära mitt foto.

Använd rektanglar som vägledning för att klippa ut foto

Slutligen tar jag bort de gula rektanglarna, ändrar storlek på min bild till höjden på bilden, justerar den på vänster sida och använder sedan samma steg för att skapa den vänstra rörelse banan som jag gjorde i Panorama exemplet ovan.

Obs!: Om du vill kan du behöva justera bredden till en multipel av 10. Jag gjorde min bild 20 tum bred.

Skapa en anpassad animering

Nu är mitt foto panoreringar på min familjs ansikten.

Om du vill framhäva ett enskilt objekt i bilden är det väldigt effektivt att zooma in och ut.

I mitt exempel står det lite sonson. Jag börjar med samma foto på min bild och kopierar och klistrar in en dubblett exakt över den första bilden. Sedan klipps det andra fotot runt mitt lilla sonson. Jag har lagt till en gul linje för att visa det klippt området. Du vill att det beskurna fotot ska vara proportionellt för bilden. Jag gjorde mitt 3-med-4 tum.

Urklippt foto i större bild

Nu ändrar jag storlek på det klippt fotot så att det passar hela bilden och lägga till en ingångs animation med blek zoom, efter föregående, fördröjningenär2 sekunderoch medelhög hastighet. Jag lägger också till en stängningsmodul med blek zoomefter föregående, men fördröjningen är 2 sekunder och medelhög hastighet.

Dialogrutan Framtonande zoomning visar hur du ställer in foton

Mitt foto kommer nu att visa hela familje fotot, vänta 2 sekunder, zooma in på mitt lilla sonson, vänta 2 sekunder och zooma ut till hela familjen.

Det är bara att zooma in i mitten av bilden, så effekten är fortfarande inte riktigt det du letar efter och jag måste lägga till en rörelse bana för att ge intryck av att zooma in på den nedre vänstra kvadranten där min sonson finns. För att göra det flyttar jag det klippta fotot så att det är ganska Centrerat där min sonson finns i det ursprungliga fotot. Jag klickar nu på Rita anpassad bana (när du har klickat på rörelse banor) och ritar en anpassad rörelse bana från mitt punkten på bilden. Slutligen flyttar jag sekvensen för den anpassade rörelse banans rad i mina animeringar för att börja med föregående med mitt bleka zoom och kontrol lera att hastigheten är inställd för medium för att passa min bleka zoom . Du kan ändra ordningen på en animering genom att dra den uppåt eller nedåt i åtgärds fönstret Anpassad animering . Jag låser också min anpassade animering (Välj låst i den nedrullningsbara listan sökväg , åtgärds fönstret Anpassad animering ) så att jag kan flytta min bild när jag redigerar och behålla banan på det sätt jag vill.

Skapa en anpassad animering

Mitt sista steg är att lägga till en anpassad animering i min urklippta bild för att gå från mitten av bilden till den andra anpassade rörelse banans mitt punkt. För att göra det måste jag flytta bilden till mitten och mitten av bilden och lägga till en anpassad rörelse bana för att gå från mitten av bilden till mitt punkten på den ursprungliga bilden. Jag använder samma inställningar för den här anpassade rörelse banan som jag gjorde i den första: med föregående, medelhög hastighet och låst.

Skapa en anpassad animering

Min bild zoomar nu in från den lämpliga platsen och zoomar ut igen till rätt plats.

I mina tidigare exempel kunde jag se olika familje medlemmar, men inte alla i en sammanhängande ordning. Vad jag skulle vilja göra är att zooma in och panorera mellan familjens ansikten och slut med en närbild av mitt lilla sonson.

För att göra detta lägger jag till en för sto rad kopia av mitt foto över originalet och skapar sedan effekten genom att använda den. Du kanske är frestad att använda animeringseffekten Förstora/förminska , men den försämrade upplösningen gör det dåligt att välja om du arbetar med bilder.

Jag har kopierat och klistrat in en dubblett av min bild på bilden och ändrat storlek på den. Kom ihåg att vissa stora bilder kan trunkeras När du kör bild spelet, så ta hänsyn till det när du ändrar storlek på den. Jag har blivit min 15 cm bred. Det gör det svårt att visa hela bilden, så jag ändrar fönster storleken till 40% (med skjutreglaget i det nedre högra hörnet) och justerar denna större bild till mitten och mitten av bilden.

Sedan kan jag lägga till former under flödesschematutan fyllningoch jag ställer in linje färgen på kontrast med min bild och gör det enkelt att se den. Jag placerar det här hårkorset över min första zoom och panorerings punkt. Jag kopierar och klistrar in två fler hårkors och placerar dem över mina andra panorerings punkter.

Hårkorsfigurer

Slut resultatet är en stor bild av min bild och tre stöd linjer som jag använder för att konfigurera mina anpassade animeringar och ta bort när mina effekter är klara.

Nu ska jag gruppera den stora bilden och tre hårkors till ett objekt genom att hålla ned SKIFT och klicka på alla fyra objekt tills de är markerade. Under bild verktygpå fliken format går du till gruppen ordna och klickar på Bild av knapp och sedan på gruppera Bild av knapp .

Slutligen ser jag till att mitt grupp objekt behåller rätt proportioner genom att högerklicka, klicka på storlek och placeringoch sedan under skalamarkerar du kryss rutan Lås höjd-breddförhållandet .

Jag lägger till en blek zoom ingångs effekt för min stora bild. Jag angav att den ska starta efter föregående, att fördröjningen är 2 sekunder (så att åhörarna kan se min original bild) och hastigheten är inställd på medium.

Jag lägger till en anpassad rörelse bana till den stora bilden som hamnar från den första panorerings punkten hårkors till mitten av bilden.

Jag angav den här anpassade rörelse vägen till med föregående, mycket långsam och låst. Jag avmarkerar kryss rutorna utjämna start och mjukt slut . Kontrol lera att du använder din anpassade rörelse bana på den stora bilden och inte på hårkorsen.

Hårkorsfigurer och dialogrutan Anpassad bana

Rörelse banan kanske inte var du förväntar dig, men det är rätt. Nu håller jag ned SKIFT-tangenten och klickar på den stora bilden och alla hårkors för att markera dem. Jag flyttar alla markerade objekt så att den inledande punkten är i mitten av bilden.

Obs!: Om du har guiderna och linjalerna aktiverade kan jag göra detta och eftersom rörelse banan är låst är den oförändrad. Om linjal inte visas väljer du linjali gruppen Visa/Dölj på fliken Visa .

Startpunktens hårkors är i bilden mitt

Jag klickar på det grå området för att avmarkera alla objekt och klickar sedan på bilden för att markera den. Nu kan jag lägga till en annan anpassad rörelse bana och gå från mitten av den andra panorerings punkten till mitten av bilden. Jag angav den här anpassade rörelse vägen till efter föregående och fördröjning till 1 sekund. Jag väljer låst med låg hastighet och avmarkerar kryss rutorna för mjuk start och mjukt slut.

Dialogrutan Anpassa bana

Jag upprepar det här steget för att skapa mitt sista Pan-stopp. Jag markerar bilden och flyttar den så att det andra hårkorset visas i mitten av bilden. Jag lägger till min slutliga anpassade rörelse bana från hårkorset i mitt sista panorerings steg till mitten av bilden och anger den till efter föregående, fördröjning2 sekunder, låstoch mycket långsam hastighet och jag avmarkerar mjuk start och jämna ut slut kryss rutor.

Dialogrutan Anpassa sökväg

Och slutligen kan jag dölja alla mina referenser genom att ange konturen för formen till ingen och Justera den stora bilden mot bildens mitt och centrum.

Justera bild mot mitten och centrum av bildruta

Jag "har" aktiverat start-och slut punkterna i mina anpassade rörelse banor för att undvika att bilden visas på skärmen. Det här kan du se genom att använda knappen spela upp i åtgärds fönstret Anpassad animering .

När jag kör ett bild spel zoomas det in i panoreringar vänster till höger i släktens ansikten och slutar med en närbild av mitt lilla sonson.

Som alltid rekommenderar jag att du experimenterar, experimenterar dem själv.

Glenna Shaw är en certifierad projektlednings chef med statliga myndigheter och en aktiv medlem i PowerPoint-communityn. Hon är Microsoft Certified i PowerPoint och Word och innehar ett certifikat i lättillgänglig informations teknologi.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×