Skapa panorerings- och zoomeffekter i PowerPoint 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Av Glenna Shaw R., Microsoft PowerPoint MVP och ägare av Glenna Shaw visuella kommunikation webbplats

Även om PowerPoint låter dig skapa och distribuera fotoalbum på ett enkelt sätt, är slutresultatet ofta vanliga bildspel som helt enkelt återskapar gamla projektorbildspel från 1960- och 1970-talet i elektronisk version. Du kan lägga till action i dina elektroniska fotoalbum genom använda panorering och zoomning, effekter som gjorts berömda av dokumentärfotografen Ken Burns. Enligt engelskspråkiga Wikipedia: "I sina dokumentärer ger Burns ofta liv till stillbilder genom att långsamt zooma in på intressanta motiv och panorera från ett motiv till ett annat. I ett foto av ett baseballag kan han till exempel långsamt panorera över spelarnas ansikten och stanna på en spelare som berättaren diskuterar.”

Med de anpassade rörelsebanorna som kom i Microsoft PowerPoint 2002 är möjligheten att skapa effekten av panorering och zoomning relativt enkel med lite eftertanke.

Exemplen nedan görs med hjälp av Microsoft Office PowerPoint 2007, men de grundläggande instruktionerna är samma för Microsoft Office PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 och Microsoft PowerPoint 2004 för Mac. I den här artikeln förutsätter också kunskap om använda animeringar och deras inställningar.

Börja genom att aktivera rutnät och stödlinjer. Det här hjälper dig med placeringen av flera objekt medan vi arbetar, och du kan lättare identifiera mitten av bilden, som är mycket viktig. (Klicka på Ordna i gruppen Rita på fliken Start, peka på Justera och klicka sedan på Rutnätsinställningar. Dialogrutan nedan visas.) Jag väljer inte fästa något objekt eftersom jag vill ha lite mer kontroll, men du kan tycka att det är enklare för dig att arbeta med fästa objekt.

Dialogrutan Rutnät och stödlinjer

Skapa ett panorama

Fördelen med en panoramabild är att det visar så mycket mer än en traditionell ett foto. Jag har en ny poolen som jag vill skicka bilder av till min familj, men vanliga bilder förmedla bara inte den övergripande effekten mycket bra. Min lösningen är att skapa en panorama val av hela poolen. Om du vill göra detta jag legat på en plats och tog min första bilden, uppskruvad lite till vänster, tog den andra bilden och så vidare. Jag sedan stitched dessa foton tillsammans på min bild genom att Justera och Gruppera dem. Jag ser bilderna i min exempel med gröna linjer uppmärksamma konceptet. Du behöver inte linjer på dina foton.

Foton justerade och grupperade

Jag högerklickade sedan på det grupperade objektet, klickade på Spara som bild och sparade den nya panoramabilden som PoolPanorama.jpg.

Jag sedan bort den här grupperade objekt och infogat filen PoolPanorama.jpg på min bild och används beskärningsverktyget under Bildverktyg på fliken Format i gruppen storlek att ringa upp och längst ned i min panoramabild ännu. (Om du vill visa flikarna Bildverktyg och Format, kontrollerar du att du har markerat bilden.)

Panoramabild

Till slut formaterade jag fotot så att det var lika högt som min PowerPoint-bild (19 cm) och ändrade storleken på visningsfönstret till 30 % för att kunna se hela bilden (med hjälp av skjutreglaget i det nedre högra hörnet). Sedan justerade jag fotot mot PowerPoint-bildens vänstra kant. Du får bäst resultat om bredden på panoramat är en multipel av 25 cm (eftersom PowerPoint-bilden är 25 cm bred), så att du inte visar tom bakgrund när bilden flyttas. I det här exemplet är bredden 75 cm.

Justera bild till vänster

Nu jag använda alternativen i åtgärdsfönstret Anpassad animering för att lägga till en rörelsebana av vänster till panoramabild och används musen för att utöka ändpunkt hela vägen till vänster om bilden. (Om du vill öppna åtgärdsfönstret Anpassad animering på fliken animeringar i gruppen animeringar klickar du på Anpassad animering.) Jag ange tidsinställningar på rörelsebananhastighet till 30 sekunder och avmarkera kryssrutor på fliken effekt för Mjuk start, Mjukt slut och markera kryssrutan för automatisk vändning.

Dialogrutan Vänster

När jag nu kör bildspelet panoreras bilden av poolen långsamt åt vänster och sedan tillbaka, så att publiken får en bättre upplevelse av effekten. Att jag markerat kryssrutorna Mjuk start och Mjukt slut gör att animeringen går något långsammare i början och slutet på rörelsebanan, så det är en fråga om vad man gillar bäst.

Panorera över ett foto

Om du lägger till en panoreringseffekt på ett gruppfoto kan du visa upp både gruppen och medlemmarna.

Jag börjar med att lägga in fotot på min bild. Högupplösta foton ser bättre ut, men det kan hända att de klipps. Om det händer minskar du upplösningen på fotot. Du vill att bilden ska ha så hög kvalitet som möjligt, för när du zoomar in förlorar den lite i kvalitet. På den här PowerPoint MVP-webbplatsen finns mer information: PowerPoint FAQ: Scans, Resolution, DPI section.

Jag ändrar storlek på fotot så att det passar PowerPoint-bilden. Jag gör detta genom att högerklicka på fotot, klicka på Storlek och läge och sedan formatera fotot till en höjd på 19 cm (standardbildhöjd). Se till att låsa fotots proportioner, annars visas fotot förvrängt markera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet.

Dialogrutan Formatera bild

Nu har jag ett foto som är centrerat på PowerPoint-bilden.

I det här exemplet vill jag panorera över familjens ansikten, så det första jag gör är att bestämma var jag vill börja och sluta. För att göra det behöver jag en rektangel som är proportionell mot bilden. I exemplet använder jag en rektangel på 3 gånger 4 tum, som visas i gult.

Gul rektangel markerar start på zoomning

Nu kopierar jag en dubblettrektangel, klistrar in den och flyttar den till den plats där jag vill att panoreringen ska sluta.

Gul rektangel för att slut på zoomning

Jag Justera rektanglarna uppifrån och ned och använda rektanglarna som en vägledning för att beskära mitt foto.

Använd rektanglar som vägledning för att klippa ut foto

Till sist tar jag bort de gula rektanglarna, ändrar storlek på fotot till bildens höjd, justerar det till vänster och använder sedan samma steg för att skapa den vänstra rörelsebanan som jag använde i panoreringsexemplet ovan.

Obs!: Även här vill du att bredden ska vara en multipel av 25, så du kan behöva justera beskärningen. Jag har gjort mitt foto 50 cm brett.

Skapa en anpassad animering

Nu panorerar fotot över familjens ansikten.

Zooma in och ut

Om du vill framhäva ett enskilt föremål i fotot är ett snabbt och enkelt sätt att zooma in och ut.

I mitt exempel ska jag visa upp mitt barnbarn. Jag börjar med samma foto på PowerPoint-bilden, och kopierar och klistrar in en dubblett exakt ovanpå det första fotot. Sedan beskär jag det andra fotot runt mitt barnbarn. Jag har lagt till en gul linje för att visa det beskurna området. Du vill att det beskurna fotot ska vara proportionellt mot PowerPoint-bilden. Jag har gjort mitt 3 tum gånger 4 tum.

Urklippt foto i större bild

Nu jag ändra storlek urklippt foto så att den passar på hela bilden och lägga till en animerad ingångseffektTonad Zoom, Efter föregående, fördröjningskall vara 2 sekunderoch Medium hastighet. Jag också lägga till en utgångseffekten Avtagande Zooma, Efter föregående, fördröjning skall vara 2 sekunder och Medium hastighet.

Dialogrutan Framtonande zoomning visar hur du ställer in foton

Mitt foto visar nu hela familjefotot, sedan väntar det två sekunder, zoomar in på mitt barnbarn, väntar två sekunder och zoomar ut till hela familjefotot.

Tyvärr går zoomningen bara från PowerPoint-bildens mittpunkt, så effekten är fortfarande inte exakt som jag vill ha den. Jag måste lägga till en rörelsebana för att ge intrycket av inzoomning nedtill till vänster, där mitt barnbarn finns. För att åstadkomma detta flyttade jag det beskurna fotot så att det är mer eller mindre centrerat över där barnbarnet finns i originalfotot. Nu klickar jag på Rita anpassad bana (efter att jag klickat på Rörelsebanor) och ritar en egen rörelsebana från mitten av det beskurna fotot till mitten av PowerPoint-bilden. Slutligen ändrar jag sekvensen för den anpassade rörelsebanan i mina animeringar till Starta med föregående med ingångsanimeringen Framtonande zoomning, och ser till att hastigheten är inställd på Medium så att den matchar ingången för Framtonande zoomning. Du kan ändra sekvensordning för animeringar genom att dra dem uppåt eller nedåt i åtgärdsfönstret Anpassad animering. Jag låser också rörelsebanan för den anpassade animeringen (välj Låst i listrutan Bana i åtgärdsfönstret Anpassad animering) så att jag kan flytta bilden när jag redigerar och behålla banan som jag vill ha den.

Skapa en anpassad animering

Min sista steget är att lägga till en anpassad animering i min beskuren bild om du vill gå från mitten av bilden till andra anpassade rörelsebanan startpunkten. Om du vill göra detta har jag flytta bilden till center och mitten av bilden och lägga till en anpassad rörelsebana du går över från mitten av bilden till mitten av där min grandson befinner sig i den ursprungliga bilden. Jag sedan Använd samma inställningar för den här Anpassad rörelsebana som jag gjorde i först: Med föregående, Medium hastighet och låst.

Skapa en anpassad animering

Mitt foto zoomar nu in från rätt plats och zoomar tillbaka ut igen till rätt plats.

Kombinera zoomning och panorering

I mina föregående exempel kunde jag lyfta fram olika familjemedlemmar, men inte allihop i en sammanhängande sekvens. Vad jag verkligen vill göra är att zooma in och panorera över min familjs ansikten, och sluta med en närbild av mitt barnbarn.

För att göra det lade jag till en förstorad kopia av mitt foto på den övre delen av ursprungsfotot och använde detta för att skapa min zoomningseffekt. Du kanske frestas att använda animeringseffekten Förstora/förminska, men den sämre upplösningen gör det här till ett dåligt val om du arbetar med foton.

Jag kopierade och klistrade in en kopia av fotot på PowerPoint-bilden och ändrade storlek på det. Kom ihåg att vissa stora foton kan komma att klippas när du kör bildspelet, så tänk på det när du ändrar storlek. Jag har gjort mitt 15 tum brett. Det här gör det svårt att visa hela PowerPoint-bilden, så jag ändrade fönsterstorleken till 40 % (med skjutreglaget i det nedre högra hörnet) och justerar det här större fotot mot PowerPoint-bildens mitt.

Jag och sedan lägga till formen 7.5 av 10 tum hårkors under Flödesschema som har Ingen fyllning, och jag Ange Linjefärg till kontrast med min bild och gör den en tung linje så att jag lätt kan se den. Jag Placera hårkorset formen över min första Zooma och Panorera punkt. Jag och sedan kopiera och klistra in två mer hårkorset och placera dem över mina andra Panorera points.

Hårkorsfigurer

Slutresultatet är en stor bild av mitt foto och tre guider som jag använder för att lägga upp mina anpassade animeringar och tar bort när jag är klar med effekterna.

Nu jag gruppen stor bild och tre hårkorset till ett objekt genom att hålla ned SKIFT-tangenten och klicka på alla fyra objekt tills alla är markerade. Under Bildverktyg på fliken Format i gruppen Ordna jag klicka på Bild av knapp och klicka sedan på grupp Bild av knapp .

Slutligen kan jag se till att mitt grupperade objekt behåller proportionerna genom att högerklicka, klicka på Storlek och läge och sedan markera kryssrutan Lås bredd-höjd-förhållandet under Skala.

Jag lägga till en tonad zoom ingångseffekt för stora bilder. Jag ange att den ska starta Efter föregåendefördröjning är inställt på 2 sekunder (så att målgrupper kan se min originalbild) och hastigheten är inställd på Normal.

Jag lägger sedan till en anpassad rörelsebana för det stora fotot som sträcker sig från det första hårkorset vid den första panoreringspunkten till mitten av PowerPoint-bilden.

Jag ställer in den anpassade rörelsebanan till Med föregående, hastigheten till Långsam och anger Låst. Jag avmarkerar kryssrutorna Mjuk start och Mjukt slut. Kontrollera att du använder din anpassade rörelsebana för det stora fotot, inte för hårkorsformen.

Hårkorsfigurer och dialogrutan Anpassad bana

Rörelsebanan kanske inte är där du förväntar dig, men den är korrekt. Nu håller jag ned Skift-tangenten och markerar det stora fotot och alla hårkors genom att klicka på dem. Jag flyttar de markerade objekten så att startpunktens hårkors ligger i mitten av PowerPoint-bilden.

Obs!: Jag har hjälp av att stödlinjer och linjaler är aktiverade, och eftersom rörelsebanan är låst stannar den kvar på sin plats. Om inte linjal visas markerar du Linjal i gruppen Visa/dölj på fliken Vy.

Startpunktens hårkors är i bilden mitt

Jag klickar på det grå området för att avmarkera alla objekt och klickar sedan på fotot för att markera det. Nu lägger jag till ännu en anpassad rörelsebana som går från mitten av den andra panoreringspunkten till mitten av PowerPoint-bilden. Jag ställer in den här anpassade rörelsebanan till Efter föregående och Fördröjning till 1 sekund. Jag väljer Låst och Mycket långsam hastighet, och avmarkerar kryssrutorna för Mjuk start och Mjukt slut.

Dialogrutan Anpassa bana

Jag upprepar detta för att skapa mitt sista panoreringsstopp. Jag markerar fotot och flyttar det så att det andra hårkorset ligger i mitten av PowerPoint-bilden. Jag lägga till min sista anpassade rörelsebana från hårkorset för mitt sista panoreringsstopp till mitten på PowerPoint-bilden och anger Efter föregående, Fördröjning2 sekunder, Låst och hastigheten Långsam. Jag avmarkerar kryssrutorna Mjuk start och Mjukt slut.

Dialogrutan Anpassa sökväg

Och slutligen det att dölja alla mina referens hårkorset genom att Ange kontur till ingen och Justera stor bild mot mitten och centrum av bilden.

Justera bild mot mitten och centrum av bildruta

Sedan finjusterade jag start- och slutpunkterna för mina anpassade rörelsebanor för att undvika att fotots kant visas på skärmen. Jag kan se detta genom att använda knappen Spela upp i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

När jag kör mitt bildspel zoomar det in, panorerar från vänster till höger över familjens ansikten och slutar med en närbild av mitt barnbarn.

Som alltid uppmanar jag dig att experimentera, experimentera, experimentera själv.

Om författaren: Glenna Shaw är certifierad Project Management Professional av de federala myndigheterna i USA, och aktiv medlem i PowerPoint-communityn. Hon är Microsoft Certified i PowerPoint och Word och har ett certifikat i Accessible Information Technology.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×