Skapa olika sidhuvuden eller sidfötter för udda och jämna sidor

Som standard ser sidhuvudena och sidfötterna i Word likadana ut på alla sidor. I rapporter och häften vill du antagligen att höger- och vänstersidorna oftast ska se olika ut.

Det finns en annan metod för att ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot på en enstaka sida. Vill du infoga sidnummer? Läs då Lägga till olika sidnummer i olika avsnitt.

 1. Dubbelklicka i sidhuvuds- eller sidfotsområdet (nästan längst upp respektive längst ned på sidan) för att öppna Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 2. Markera kryssrutan Olika udda och jämna sidor.

  Alternativ för sidhuvud och sidfot

 3. Klicka på det sidhuvuds- eller sidfotsområde som du vill ändra på någon av de udda sidorna, och klicka sedan på pilen under Sidhuvud eller Sidfot.

  Gruppen Sidhuvud/sidfot

 4. Här finns det flera layouter som du kan använda, bland annat några som är särskilt avsedda för udda respektive jämna sidor. Rulla igenom listan, klicka på önskad layout och redigera sedan texten.

  Sidhuvudslayouter för udda och jämna sidor

 5. Skriv texten och upprepa steg 3–5 för de jämna sidorna.

 6. Klicka på Stäng sidhuvud/fot om du vill gå tillbaka till brödtexten i dokumentet

  Knapp för att stänga sidhuvud och sidfot

 1. Klicka på Redigera dokument > Redigera i Word Online om du inte redan har öppnat dokumentet för redigering.

  Redigera i Word Online

 2. Klicka på Infoga > Sidhuvud/sidfot.

  Knappen Sidhuvud och sidfot

 3. I det vita området som visas överst i dokumentet klickar du på Alternativ > Olika på jämna och udda sidor.

  Menyalternativet Olika på jämna och udda sidor

 4. Skriv in den text som ska visas på jämna sidor.

 5. Klicka på Udda sidor, och skriv sedan in den text som ska visas på udda sidor.

  Områdena Sidhuvud och Sidfot på udda sidor

 6. Klicka på det grå området i dokumentet så kan du fortsätta att redigera dokumentet. Observera att du inte kan se sidhuvudet eller sidfoten medan du redigerar.

 7. För att se hur dokumentet kommer att se ut med det nya sidhuvudet och den nya sidfoten klickar du på Visa > Läsvy.

  Knappen Läsvy

Skapa sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor i ett dokument som inte redan har sidhuvuden och sidfötter

 1. Välj en udda sida, till exempel den första sidan i dokumentet.

 2. Välj Sidhuvud eller Sidfot i gruppen Sidhuvud & sidfot på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Välj en design som innehåller (udda sida), till exempel Enkelt (udda sida), i galleriet med sidhuvuden och sidfötter.

 4. Markera kryssrutan Olika udda och jämna sidor i gruppen Alternativ på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

 5. Klicka på Nästa avsnitt Bild av knapp i gruppen Navigering under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design om du vill flytta markören till sidhuvudet eller sidfoten för sidor med jämna sidnummer.

 6. Välj Sidhuvud eller Sidfot i gruppen Sidhuvud & sidfot under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

 7. Välj en design som innehåller (jämn sida), till exempel Enkelt (jämn sida), i galleriet med sidhuvuden och sidfötter.

Om det behövs kan du formatera texten i sidhuvudet eller sidfoten genom att markera text och använda formateringsalternativen i Office Fluent-formateringsverktygsfältet. Upprepa de här stegen och välj ett annat sidhuvud eller en annan sidfot från galleriet om du vill byta till ett annat fördefinierat sidhuvud eller en annan fördefinierad sidfot.

Skapa sidhuvuden och sidfötter för udda och jämna sidor i ett dokument som redan har sidhuvuden och sidfötter

 1. Dubbelklicka i sidhuvud- eller sidfotsområdet.

 2. Markera kryssrutan Olika udda och jämna sidor i gruppen Alternativ på fliken Design under Verktyg för sidhuvud och sidfot.

  Det befintliga sidhuvudet eller den befintliga sidfoten har endast konfigurerats för udda sidor.

 3. Klicka på Nästa avsnitt Bild av knapp i gruppen Navigering under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design om du vill flytta markören till sidhuvudet eller sidfoten för sidor med jämna sidnummer, och skapa sedan sidhuvudet eller sidfoten för sidor med jämna sidnummer.

Se även

Ta bort eller ändra ett sidhuvud eller en sidfot på en enstaka sida

Lägga till olika sidnummer eller talformat i olika avsnitt

Lägga till bilder i ett sidhuvud eller i en sidfot

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×