Skapa och visa ett anpassat bildspel i PowerPoint för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa flera presentationer som är anpassade för olika åhörare genom att skapa en anpassat bildspel från en presentation. Det här slipper du duplicera en presentation, spara den som en ny fil och ändra den för en annan publik. Använda ett anpassat bildspel presentera en separat grupp av bilder från en presentation eller skapa en hyperlänk till en grupp med bilder i presentationen.

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. Klicka på Anpassat bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på anpassade bildspel.

  Klicka på anpassat bildspel

 3. Klicka på +.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. För att ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och klickar sedan på Uppil för att ändra ordning eller Nedpil för att ändra ordning för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du dessa steg.

  Tips: Klicka på namnet på bildspelet om du vill se hur ett anpassat bildspel visas i bildspelsvyn i dialogrutan Anpassade bildspel och sedan på Starta bildspel.

Länk till andra tullmyndigheterna visar

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Markera texten eller objektet som du vill använda som hyperlänk. Du kan också skapa en tabell med innehållet och hyperlänk från varje textpost som ett sätt att navigera i det anpassade bildspelet. Infoga en ny bild i presentationen om du vill göra det, Skriv en innehållsförteckning och länka från varje post.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Händelse.

  Klicka på Åtgärd

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa dessa steg om du vill lägga till ytterligare länkar till andra anpassade bildspel.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassade bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bildspel ännu klickar du på Anpassat bildspel, klicka på anpassade bildspel och klicka sedan på +.

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. För att ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och klickar sedan på Uppil för att ändra ordning eller Nedpil för att ändra ordning för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du dessa steg.

  Tips: Klicka på namnet på bildspelet om du vill se hur ett anpassat bildspel visas i bildspelsvyn i dialogrutan Anpassade bildspel och klicka sedan på Visa.

Länk till andra tullmyndigheterna visar

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, konfigurera grupp

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Om du vill lägga till ytterligare länkar till andra anpassade bildspel upprepar du steg 7 till och med 12.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassade bildspel på fliken Bildspel under Visa bildspel och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat en anpassad visa ännu, klicka på Redigera anpassade bildspel och klicka sedan på Ny.

Se även

Mer information finns i

Lägga till, redigera eller ta bort övergångar mellan bilder i PowerPoint för Mac

Leverera din presentation

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×