Skapa och visa ett anpassat bildspel

Du kan till och med tagga en delmängd bilder i en presentations fil för att visa att delmängd till en viss mål grupp. Du kanske tror att det är en spelnings lista. PowerPoint anropar det här anpassade bild spelet.

När du skapar ett anpassat bild spel i PowerPoint kan du anpassa en presentation för olika mål grupper. Använd ett anpassat bild spel för att bara presentera vissa bilder i presentationen eller för att skapa en hyperlänk till en grupp med bilder i presentationen.

Det finns två typer av anpassade bild spel: grundläggande och hyperlänkade. Ett enkelt anpassat bild spel är en separat presentation eller en presentation som innehåller en del av den ursprungliga bilden. Ett hyperlänkat anpassat bild spel är ett snabbt sätt att navigera till en eller flera separata presentationer.

Grundläggande anpassade bild spel

Använd ett grundläggande anpassat bild spel för att presentera en delmängd av bilderna i en presentations fil. Om presentationen till exempel innehåller totalt fem bilder kan ett anpassat bild spel med namnet "plats 1" innehålla bara bilder 1, 3 och 5. Ett andra eget bild spel med namnet "plats 2" kan innehålla bilderna 1, 2, 4 och 5. När du skapar ett anpassat bild spel från en presentation kan du alltid köra hela presentationen i sin ursprungliga ordning.

Enkelt anpassat bildspel

1 Bilder för plats 1

2 Bilder för plats 2

Hyperlänkade anpassade bild spel

Använd ett hyperlänkat bild spel om du vill ordna innehåll i en presentation. Om du till exempel skapar ett primärt anpassat bild spel om företagets nya övergripande organisation kan du skapa ett anpassat bild spel för varje avdelning i organisationen och länka till dessa program från den primära presentationen.

Du kan också använda ett hyperlänkat bild spel om du vill skapa en innehålls förteckning. Med en bild med innehålls förteckning kan du navigera till olika avsnitt i presentationen så att du kan välja vilka avsnitt som ska visas för åhörarna vid en viss tidpunkt.

Hyperlänkade anpassade bildspel

1 Bild med hyperlänkar

2 Anpassat bild spel för avdelning A

3 Anpassat bild spel för avdelning B

Skapa ett anpassat bild spel och presentera det

Skapa ett enkelt anpassat bild spel

 1. Gå till bild spel > anpassade bild speloch välj sedan anpassade spel.

 2. I dialog rutan anpassade bild spel väljer du nytt.

  Tips: Om du vill förhandsgranska ett anpassat bild spel klickar du på namnet på bild spelet i dialog rutan anpassade bild spel och klickar sedan på Visa.

 3. Under bilder i presentationenväljer du de bilder du vill ta med i det anpassade bild spelet och väljer sedan Lägg till.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas markerar du en bild under bilder i anpassat bild speloch klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK.

Skapa ett hyperlänkat bild spel

 1. Gå till bild spel > anpassade bild speloch välj sedan anpassade spel.

 2. I dialog rutan anpassade bild spel väljer du nytt.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bild spelet under bilder i presentationenoch klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas markerar du en bild under bilder i anpassat bild speloch klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 4. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK.

 5. Om du vill skapa en hyperlänk till ett stöd bild spel i presentationen markerar du den text eller det objekt som du vill ska vara länken.

 6. Gå till infoga > hyperlänk.

 7. Klicka på plats i det här dokumentetunder Länka tilli dialog rutan Infoga länkar .

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bild spel väljer du det anpassade bild spel som du vill gå till i listan Välj en plats i det här dokumentet och markerar sedan kryss rutan Visa och återgå .

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen väljer du den bild du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet .

Starta ett anpassat bild spel från PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på anpassat bild spelunder Visa bilderi dialog rutan Inställningar för bild spel och klicka sedan på önskat anpassat bild spel.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på anpassat bild speli gruppen Starta bild spel på fliken bild spel och klicka sedan på anpassade spel.

 5. Välj ett bild spel i listan anpassade bild spel och klicka sedan på Visa.

Skapa ett enkelt anpassat bild spel

 1. Klicka på pilen bredvid anpassat bild speli gruppen Starta bild spel på fliken bild spel och klicka sedan på anpassade spel.

 2. I dialog rutan anpassade bild spel klickar du på ny.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på de bilder du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under bilder i anpassat bild speloch klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa steg 1 till 5 för att skapa ytterligare anpassade bild spel med alla bilder i presentationen.

Skapa ett hyperlänkat bild spel

 1. Klicka på pilen bredvid anpassat bild speli gruppen Starta bild spel på fliken bild spel och klicka sedan på anpassade spel.

 2. I dialog rutan anpassade bild spel klickar du på ny.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bild spelet under bilder i presentationenoch klicka sedan på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd klickar du på den första bilden och håller ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte ligger i följd håller du ned CTRL samtidigt som du klickar på de bilder du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under bilder i anpassat bild speloch klickar sedan på en av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa steg 1 till 5 för att skapa ytterligare anpassade bild spel med alla bilder i presentationen.

 6. Om du vill skapa en hyperlänk från huvud programmet till ett stöd visnings program markerar du den text eller det objekt som ska representera hyperlänken.

 7. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 8. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bild spel väljer du det anpassade bild spel som du vill gå till i listan Välj en plats i det här dokumentet och markerar sedan kryss rutan Visa och återgå .

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen väljer du den bild du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet .

Starta ett anpassat bild spel från PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på anpassat bild spelunder Visa bilderi dialog rutan Inställningar för bild spel och klicka sedan på önskat anpassat bild spel.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på anpassat bild speli gruppen Starta bild spel på fliken bild spel och klicka sedan på anpassade spel.

 5. Välj ett bild spel i listan anpassade bild spel och klicka sedan på Visa.

Skapa ett anpassat bild spel

 1. Öppna presentationen som du vill använda för att skapa ett anpassat bild spel.

 2. Klicka på anpassatbild spel på fliken bild spel och klicka sedan på anpassat bildspel.

  Klicka på anpassat bild spel.

 3. Klicka på +.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill välja flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel. Klicka sedan på Uppil för att ändra ordning   eller Nedpil för att ändra ordning  för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa de här stegen om du vill skapa fler anpassade bild spel med bilder i presentationen.

  Tips: Om du vill se hur ett anpassat bild spel visas i bildspelsvyn klickar du på namnet på bild spelet i dialog rutan anpassade bild spel och klickar sedan på Starta bild spel.

Länka till andra tull spel

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Markera den text eller det objekt som du vill ska representera hyperlänken. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Händelse.

  Klicka på Åtgärd

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa de här stegen om du vill lägga till fler länkar till andra anpassade bild spel.

Spela upp ett anpassat bild spel

 • Klicka på anpassatbild spel på fliken bild spel och klicka sedan på det anpassade bild spel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bild spel klickar du på anpassatbild spel, sedan på anpassat bildspeloch därefter på +.

Skapa ett anpassat bild spel

 1. Öppna presentationen som du vill använda för att skapa ett anpassat bild spel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill välja flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel. Klicka sedan på Uppil för att ändra ordning   eller Nedpil för att ändra ordning  för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Upprepa de här stegen om du vill skapa fler anpassade bild spel med bilder i presentationen.

  Tips: Om du vill se hur ett anpassat bild spel visas i bildspelsvyn klickar du på namnet på bild spelet i dialog rutan anpassade bild spel och klickar sedan på Visa.

Länka till andra tull spel

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa steg 1 till 6 för att lägga till fler länkar till andra anpassade bild spel.

Spela upp ett anpassat bild spel

 • På fliken bild spel , under spela upp bild spel, klickar du på anpassade speloch sedan på det anpassade bild spel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bild spel klickar du på Redigera anpassade bild speloch sedan på nytt.

Mer information

Lägga till, redigera eller ta bort över gångar mellan bilder

PowerPoint för webben stöder inte anpassade bild spel. Du måste använda en Skriv bords version av PowerPoint för att skapa ett anpassat bild spel.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×