Skapa och visa ett anpassat bildspel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar ett anpassat bildspel i PowerPoint kan anpassa du en presentation för olika målgrupper. Använda ett anpassat bildspel presentera bara vissa bilder från en presentation eller skapa en hyperlänk till en grupp med bilder i presentationen.

Det finns två typer av anpassade bildspel: enkla och hyperlänkade. Ett enkelt anpassat bildspel är en separat presentation eller en presentation som innehåller några bilder från originalet. Ett hyperlänkat anpassat bildspel utgör ett snabbt sätt att navigera till en eller flera separata presentationer.

Enkla anpassade bildspel

Använd ett enkelt anpassat bildspel för att ge separata presentationer till olika grupper i organisationen. Om presentationen innehåller totalt fem bilder kan skapa du ett anpassat bildspel med namnet ”plats 1” som endast innehåller bilderna 1, 3 och 5. Du kan skapa ett andra anpassat bildspel med namnet ”plats 2” som innehåller bilderna 1, 2, 4 och 5. När du skapar ett anpassat bildspel från en presentation kan du alltid köra hela presentationen i dess ursprungliga ordningsföljd för.

Enkelt anpassat bildspel

1 bilder för plats 1

2 bilder för plats 2

Hyperlänkade anpassade bildspel

Du använder hyperlänkade anpassade bildspel när du vill strukturera innehållet i en presentation. Om du t.ex. skapar ett primärt anpassat bildspel om företagets nya organisation, kan du skapa ett anpassat bildspel för varje avdelning inom organisationen och länka till dessa bildspel från den primära presentationen.

Hyperlänkade anpassade bildspel

1 bild med hyperlänkar

2 anpassat bildspel för avdelning A

3 anpassat bildspel för avdelning B

Du kan också använda ett hyperlänkat anpassat bildspel om du vill skapa en bild med en innehållsförteckning. Med hjälp av en sådan kan du navigera till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle.

Skapa ett enkelt anpassat bildspel

 1. Gå till Bildspel > eget bildspel och väljer sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Ny i dialogrutan Anpassade bildspel.

  Tips: Om du vill förhandsgranska ett anpassat bildspel klickar du på namnet på bildspelet i dialogrutan Anpassade bildspel och sedan på Visa.

 3. Välj bilder som du vill ska ingå i det anpassade bildspelet under bilder i presentationen, och välj sedan Lägg till.

 4. Om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel, markera en bild och klicka sedan på någon av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan bildspelets namn och klicka sedan på OK.

 1. Klicka på pilen bredvid anpassade bildspel på fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden och håll sedan ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är sekventiell håller du ned CTRL medan du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna ska visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan genom att klicka på någon av pilarna.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

Skapa ett hyperlänkat bildspel

 1. Gå till Bildspel > eget bildspel och väljer sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Ny i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade huvudbildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel, markera en bild och klicka sedan på någon av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 4. Skriv ett namn i rutan bildspelets namn och klicka sedan på OK.

 5. Om du vill skapa en hyperlänk till ett stödbildspel i presentationen markerar du texten eller objektet som du vill att länken.

 6. Gå till Infoga > hyperlänk.

 7. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspelet som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet och markerar kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du bilden som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

 1. Klicka på pilen bredvid anpassade bildspel på fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade huvudbildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden och håll sedan ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är sekventiell håller du ned CTRL medan du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna ska visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan genom att klicka på någon av pilarna.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

 6. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudbildspelet till ett stödbildspel, markerar du texten eller objektet som du vill använda som hyperlänk.

 7. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 8. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspelet som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet och markerar kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du bilden som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

Starta ett anpassat bildspel i PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på anpassat bildspel i dialogrutan Inställningar för bildspel under Visa bilder och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill använda.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Anpassade bildspel i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 5. Markera ett bildspel i listan Anpassade bildspel och klicka sedan på Visa.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×