Skapa och visa ett anpassat bildspel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan huvudsakligen tagga en underordnad uppsättning bilder i en presentation för visar att Stamp skall vara en viss målgrupp. PowerPoint samtal detta ett anpassat bildspel.

När du skapar ett anpassat bildspel i PowerPoint kan anpassa du en presentation för olika målgrupper. Använda ett anpassat bildspel presentera bara vissa bilder från en presentation eller skapa en hyperlänk till en grupp med bilder i presentationen.

Det finns två typer av anpassade bildspel: grundläggande och hyperlänkade. Ett enkelt anpassat bildspel är en annan presentation eller en presentation som innehåller några bilder från den ursprungliga cellen. Ett hyperlänkat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till en eller flera separata presentationer.

Enkla anpassade bildspel

Använda ett enkelt anpassat bildspel för att presentera en delmängd av bilder i en presentation. Om presentationen innehåller totalt fem bilder, kan ett anpassat bildspel med namnet ”plats 1” innehåller endast bilderna 1, 3 och 5. Ett andra anpassat bildspel med namnet ”plats 2” kan innefatta bilderna 1, 2, 4 och 5. När du skapar ett anpassat bildspel från en presentation kan du alltid köra hela presentationen i dess ursprungliga ordningsföljd för.

Enkelt anpassat bildspel

1 bilder för plats 1

2 bilder för plats 2

Hyperlänkade anpassade bildspel

Du använder hyperlänkade anpassade bildspel när du vill strukturera innehållet i en presentation. Om du t.ex. skapar ett primärt anpassat bildspel om företagets nya organisation, kan du skapa ett anpassat bildspel för varje avdelning inom organisationen och länka till dessa bildspel från den primära presentationen.

Du kan också använda ett hyperlänkat anpassat bildspel om du vill skapa en bild med en innehållsförteckning. Med hjälp av en sådan kan du navigera till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle.

Hyperlänkade anpassade bildspel

1 bild med hyperlänkar

2 anpassat bildspel för avdelning A

3 anpassat bildspel för avdelning B

Skapa ett anpassat bildspel och presentera den

Skapa ett enkelt anpassat bildspel

 1. Gå till Bildspel > eget bildspel och väljer sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Ny i dialogrutan Anpassade bildspel.

  Tips: Om du vill förhandsgranska ett anpassat bildspel klickar du på namnet på bildspelet i dialogrutan Anpassade bildspel och sedan på Visa.

 3. Välj bilder som du vill ska ingå i det anpassade bildspelet under bilder i presentationen, och välj sedan Lägg till.

 4. Om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel, markera en bild och klicka sedan på någon av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 5. Skriv ett namn i rutan bildspelets namn och klicka sedan på OK.

Skapa ett hyperlänkat bildspel

 1. Gå till Bildspel > eget bildspel och väljer sedan Anpassade bildspel.

 2. Välj Ny i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade huvudbildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel, markera en bild och klicka sedan på någon av pilarna för att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 4. Skriv ett namn i rutan bildspelets namn och klicka sedan på OK.

 5. Om du vill skapa en hyperlänk till ett stödbildspel i presentationen markerar du texten eller objektet som du vill att länken.

 6. Gå till Infoga > hyperlänk.

 7. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till i dialogrutan Infoga hyperlänk.

 8. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspelet som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet och markerar kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du bilden som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

Starta ett anpassat bildspel från inom PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på Anpassat bildspel under Visa bilder i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på önskat anpassat bildspel.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Anpassade bildspel i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 5. Markera ett bildspel i listan Anpassade bildspel och klicka sedan på Visa.

Skapa ett enkelt anpassat bildspel

 1. Klicka på pilen bredvid anpassade bildspel på fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden och håll sedan ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är sekventiell håller du ned CTRL medan du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna ska visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan genom att klicka på någon av pilarna.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

Skapa ett hyperlänkat bildspel

 1. Klicka på pilen bredvid anpassade bildspel på fliken Bildspel i gruppen Starta bildspelet och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 2. Klicka på Nytt i dialogrutan Anpassade bildspel.

 3. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade huvudbildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder i följd, klicka på den första bilden och håll sedan ned SKIFT medan du klickar på den sista bilden som du vill markera. Om du vill markera flera bilder som inte är sekventiell håller du ned CTRL medan du klickar på varje bild som du vill markera.

 4. Om du vill ändra i vilken ordning bilderna ska visas klickar du på en bild under Bilder i anpassat bildspel och flyttar bilden uppåt eller nedåt i listan genom att klicka på någon av pilarna.

 5. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du steg 1 till och med 5.

 6. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudbildspelet till ett stödbildspel, markerar du texten eller objektet som du vill använda som hyperlänk.

 7. Klicka på Hyperlänk i gruppen Länkar på fliken Infoga.

 8. Klicka på Plats i det här dokumentet under Länka till.

 9. Gör något av följande:

  • Om du vill länka till ett anpassat bildspel markerar du det anpassade bildspelet som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet och markerar kryssrutan Visa och återgå.

  • Om du vill länka till en plats i den aktuella presentationen markerar du bilden som du vill gå till i listan Välj en plats i dokumentet.

Starta ett anpassat bildspel från inom PowerPoint

 1. Klicka på Konfigurera bildspel i gruppen Konfigurera på fliken Bildspel.

 2. Klicka på Anpassat bildspel under Visa bilder i dialogrutan Inställningar för bildspel och klicka på önskat anpassat bildspel.

 3. Klicka på OK.

 4. Klicka på Anpassade bildspel i gruppen Starta bildspelet på fliken Bildspel och klicka sedan på Anpassade bildspel.

 5. Markera ett bildspel i listan Anpassade bildspel och klicka sedan på Visa.

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. Klicka på Anpassat bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på anpassade bildspel.

  Klicka på anpassat bildspel

 3. Klicka på +.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Klicka på en bild om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel och klicka sedan på Uppil för att ändra ordning eller Nedpil för att ändra ordning att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du dessa steg.

  Tips: Klicka på namnet på bildspelet om du vill se hur ett anpassat bildspel visas i bildspelsvyn i dialogrutan Anpassade bildspel och sedan på Starta bildspel.

Länk till andra tullmyndigheterna visar

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Markera texten eller objektet som du vill använda som hyperlänk. Du kan också skapa en tabell med innehållet och hyperlänk från varje textpost som ett sätt att navigera i det anpassade bildspelet. Infoga en ny bild i presentationen om du vill göra det, Skriv en innehållsförteckning och länka från varje post.

 2. Gå till fliken Infoga och klicka på Händelse.

  Klicka på Åtgärd

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa dessa steg om du vill lägga till ytterligare länkar till andra anpassade bildspel.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassade bildspel på fliken Bildspel och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat ett anpassat bildspel ännu klickar du på Anpassat bildspel, klicka på anpassade bildspel och klicka sedan på +.

Skapa ett anpassat bildspel

 1. Öppna den presentation som du vill använda för att skapa ett anpassat bildspel.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Anpassade bildspel under Visa bildspel och klickar sedan på Redigera anpassade bildspel.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

 3. Klicka på Nytt.

 4. Klicka på de bilder du vill ta med i det anpassade bildspelet under Bilder i presentationen och klicka på Lägg till.

  Tips: Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO medan du klickar på bilderna.

 5. Klicka på en bild om du vill ändra ordningen för hur visas bilder under bilder i anpassat bildspel och klicka sedan på Uppil för att ändra ordning eller Nedpil för att ändra ordning att flytta bilden uppåt eller nedåt i listan.

 6. Skriv ett namn i rutan Bildspelets namn och klicka på OK. Om du vill skapa fler anpassade bildspel med bilderna i presentationen upprepar du dessa steg.

  Tips: Klicka på namnet på bildspelet om du vill se hur ett anpassat bildspel visas i bildspelsvyn i dialogrutan Anpassade bildspel och klicka sedan på Visa.

Länk till andra tullmyndigheterna visar

Ett hyperlänkat anpassat bildspel är ett snabbt sätt att navigera till andra anpassade bildspel från huvudpresentationen. Du kan också skapa en bild med innehållsförteckningen som det går att länka från. Genom att designa presentationen på det här sättet kan du navigera från innehållsförteckningsbilden till olika avsnitt i presentationen, så att du kan välja vilka avsnitt du vill visa för åhörarna vid ett visst tillfälle. Följande anvisningar beskriver hur du skapar ett eller flera anpassade bildspel och sedan lägger till en hyperlänk från huvudpresentationen till de anpassade bildspelen.

Obs!: Om du vill skapa en hyperlänk från en presentation till en helt annan presentation kan du lägga till en hyperlänk till det andra dokumentet. Mer information finns i Skapa, redigera eller ta bort en hyperlänk.

 1. Om du vill skapa en hyperlänk från huvudpresentationen till ett anpassat stödbildspel markerar du texten eller objektet i presentationen som ska visas som en hyperlänk. Du kan också skapa en innehållsförteckning och hyperlänka från varje textpost som ett sätt att navigera genom det anpassade bildspelet. Det gör du genom att infoga en ny bild i presentationen, skriva en innehållsförteckning och sedan länka från varje post.

 2. På fliken Bildspel klickar du på Händelseinställningar under Konfigurera.

  Fliken Bildspel, konfigurera grupp

 3. Välj hur åtgärden ska startas genom att göra något av följande i dialogrutan Händelseinställningar:

  För att starta en åtgärd

  Klicka på

  När du klickar på åtgärdsknappen

  Fliken Musklickning

  När du placerar muspekaren på åtgärdsknappen

  Fliken Vid muspekning

 4. Klicka på Hyperlänk till och klicka sedan på Anpassat bildspel på popup-menyn.

 5. Under Anpassade bildspel markerar du det anpassade bildspel som du vill länka till.

  För att återgå till den bild som du startade det anpassade bildspelet från när det anpassade bildspelet spelas upp markerar du kryssrutan Visa och återgå. Det här alternativet är praktiskt om du har en bild som fungerar som innehållsförteckning för anpassade bildspel.

 6. Klicka på OK

  Upprepa steg 1 till och med 6 om du vill lägga till ytterligare länkar till andra anpassade bildspel.

Spela upp ett anpassat bildspel

 • Klicka på Anpassade bildspel på fliken Bildspel under Visa bildspel och klicka sedan på det anpassade bildspel som du vill spela upp.

  Fliken Bildspel, gruppen Spela bildspel

  Obs!: Om du inte har skapat en anpassad visa ännu, klicka på Redigera anpassade bildspel och klicka sedan på Ny.

Se även

Lägga till, redigera eller ta bort övergångar mellan bilder

Hålla en presentation

PowerPoint Online stöder inte anpassade bildspel. Du måste använda en skrivbordsversion av PowerPoint för att skapa ett anpassat bildspel.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×