Skapa och uppdatera ett index

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I ett index listas de termer och ämnen som diskuteras i ett dokument, tillsammans med de sidor de visas på. Om du vill skapa ett index markerar du indexposterna genom att ange namnet på huvudposten och korsreferensen i ditt dokument och sedan bygger du upp indexet.

Du kan skapa ett index för ett enskilda ord, en fras eller en symbol för ett ämne som omfattar flera sidor eller som refererar till en annan post, till exempel ”former för tranportväsende. Se Cyklar ”. När du markerar texten och markera den som en indexpost läggs en särskild fältet XE (indexpost) fält som innehåller den markerade huvudposten och korsreferensinformation som du väljer att inkludera.

Ett XE-fält (indexpost)

När du har markerat alla indexposter väljer du en indexdesign och bygger upp det färdiga indexet. Word samlar ihop indexposterna, sorterar dem i alfabetsordning, anger deras sidnummer, hittar och tar bort dubbla poster från samma sida och visar indexet i dokumentet.

Markera indexorden

De här stegen visar hur du markerar ord och fraser till indexet, men du kan också Markera indexord för text som omfattar flera sidor.

 1. Markera den text som du vill använda som indexord eller klicka där du vill infoga posten.

 2. Klicka på Markera indexord på fliken referenser i gruppen Index.
  Markera indexord

 3. Du kan redigera texten i dialogrutan Markera indexord.
  dialogrutan Markera indexord

  • Du kan lägga till en andra nivå i rutan Underpost. Om du behöver en tredje nivå skriver du ett kolon efter underpostens text.

  • Om du vill skapa en korsreferens till en annan post klickar du på Korsreferens under Alternativ och skriver sedan texten för den andra posten i rutan.

  • Om du vill formatera sidnummer som visas i indexet markerar du kryssrutan Fet eller Kursiv under Sidnummerformat.

 4. Klicka på Markera om du vill markera ett indexord. Om du vill markera alla förekomster av samma indexord klickar du på Markera alla.

 5. Om du vill markera fler indexord markerar du texten, klicka på i dialogrutan Markera indexord och upprepar sedan steg 3 och 4.

Skapa indexet

När du har markerat posterna kan du infoga indexet i ditt dokument.

 1. Klicka på det ställe där du vill lägga till indexet.

 2. Infoga Index på fliken referenser i gruppen Index.
  Infoga index

 3. I dialogrutan Index kan du välja format för textposter, sidnummer, flikar och utfyllnadstecken.
  dialogrutan Index

 4. Du kan ändra utseende på indexet genom att välja alternativ i listrutan Format. En förhandsgranskning visas i fönstret till högst upp till vänster.

 5. Klicka på OK.

Redigera eller formatera en indexpost och uppdatera index

Om du har markerat fler poster när du har skapat indexet måste du uppdatera index om du vill se dem.

 1. Om du inte ser XE-fält klickar du på Visa/Dölj Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 2. Sök efter XE-fältet för den post du vill ändra, t.ex. { XE "Callisto" \t "Se Månar" }.

 3. Om du vill redigera eller formatera en indexpost ändrar du texten som finns inom citattecken.

 4. Om du vill uppdatera indexet klickar du på indexet och trycker sedan på F9. Eller så klickar du på Uppdatera index i gruppen Index på fliken Referenser.

  Uppdatera index

Om du hittar ett fel i indexet lokaliserar du den indexpost du vill ändra, gör ändringen och uppdaterar sedan indexet.

Ta bort en indexpost och uppdatera index

 1. Markera hela indexpostfältet, inklusive klammerparenteserna ({}) och trycker sedan på DEL.

  Om du inte ser XE-fält klickar du på Visa/Dölj Bild av knapp i gruppen stycke på fliken Start.

 2. Om du vill uppdatera indexet klickar du på indexet och trycker sedan på F9. Eller så klickar du på Uppdatera index i gruppen Index på fliken Referenser.

  Uppdatera index

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×