Skapa och spara en PowerPoint-mall

Skapa och spara en PowerPoint-mall

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du skapar en presentation och sparar den som en PowerPoint-mallfil (.potx) kan du dela den med dina kolleger och återanvända den. När du skapar en mall ändrar du en bildbakgrund och en uppsättning bildlayouter.

Ladda ned   Välja bland tusentals kostnadsfria mallar om du vill hämta på Templates.Office.com

Klicka på en rubrik nedan om du vill öppna avsnittet och se detaljerade instruktioner:

 1. Öppna en tom presentation: Arkiv > Nytt > Tom Presentation

 2. Välj Bildstorlek på fliken Design > Anpassad bildstorlek och Välj sidorientering och dimensioner som du vill använda.

 3. Välj Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

  Klicka på Bildbakgrund på fliken Visa

  Bildbakgrunden är den största bilden högst upp i bildminiatyrlistan till vänster om bilderna. Associerade bildlayouter visas under bildbakgrunden.

  Bildbakgrund

 4. Om du vill göra ändringar i bildbakgrunden eller bildlayouterna gör du något av följande på fliken Bildbakgrund:

  • Om du vill lägga till ett färggrant tema med särskilda teckensnitt och effekter klickar du på Teman och väljer ett tema i galleriet. Använd rullningslisten till höger för att se fler teman.

   PowerPoint-teman

  • Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat och väljer en bakgrund.

   PowerPoint-bakgrundsformat

  • Om du vill lägga till en platshållare (för text, bild, diagram, video, ljud och andra objekt) markerar du den bildlayout i miniatyrfönstret där platshållaren ska finnas och gör följande:

   Klicka på Infoga platshållare och välj den typ av platshållare du vill lägga till.

   Visar knappen Infoga platshållare i bildbakgrundsvyn i PowerPoint

   Klicka och dra i bildbakgrunden eller bildlayouten för att rita platshållarens storlek.

   Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

  • Om du vill flytta runt en platshållare på en bildbakgrund eller en bildlayout markerar du kanten och drar den till en ny plats.

   Flytta en platshållare i en bild

  • Om du vill ta bort en oönskad platshållare i en bildbakgrund eller en bildlayout markerar du den i miniatyrfönstret, markerar kanten på platshållaren i bilden och trycker på Ta bort.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilder i presentationen klickar du på Bildstorlek > Anpassad bildstorlek.

   Menyalternativet Anpassad bildstorlek

   Under Orientering väljer du Stående eller Liggande.

   Klicka på Stående

 1. Klicka på Spara som (eller Spara en kopia, om du använder Office 365 ) på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Bläddra om du vill öppna dialogrutan Spara som under Spara.

  Klicka på knappen Bläddra längst ned i fönstret om du vill öppna dialogrutan Spara som.
 3. I listan Filformat i dialogrutan Spara som väljer du PowerPoint-mall.

  Spara som en PowerPoint-mall

  När du väljer malltyp ”” växlar lagringsplatsen PowerPoint automatiskt till mappen lämpliga mappen Anpassade Office-mallar.

 4. Skriv ett filnamn för mallen i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 5. Välj Save.

 6. Om du vill använda mallen för en ny presentation klickar du på Arkiv > Nytt. Sedan klickar du på Anpassad > Anpassade Office-mallar och sedan dubbelklickar du på mallen du har sparat.

  Under Arkiv > Nytt klickar du på Anpassat och sedan Anpassade Office-mallar.

Mer information finns i

Ge instruktioner till de som använder din mall

Skapa ett eget tema i PowerPoint

Spara en utformning (ett tema) som en mall

Ändra storlek, flytta eller ta bort en platshållare

Vad är en bildbakgrund?

Vad är en bildlayout?

Skapa och använda en egen mall i Office för Mac

Klicka på Spara som på fliken Arkiv, ge mallen ett namn i filnamnsrutan och sedan i rutan Spara som typ väljer du PowerPoint-mall (*.potx).

Spara presentationen som en .potx-fil

Klicka på en rubrik nedan om du vill öppna avsnittet och läser du anvisningarna:

Gör så här för att skapa mallen du vill använda i din presentation:

 1. Öppna en tom presentation.

 2. Välj Utskriftsformat på fliken Design och Välj sidorientering och dimensioner som du vill använda.

 3. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.

  Tips:   I miniatyr-bildrutan i vyn Bildbakgrund representerar bildbakgrunden den större bilden och de tillhörande layouterna är mindre och placerade nedanför bildbakgrunden.

  Bildbakgrund med layouter

  1. Bildbakgrund

  2. Tillhörande layouter

 4. Om du vill anpassa bildbakgrunden och tillhörande layouter gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort en oönskad standardplatshållare från en layout går du till fönstret med bildminiatyrer och klickar på bildlayouten som innehåller platshållaren, klickar på platshållarens kantlinje i presentationsfönstret och trycker sedan på DELETE.

  • Om du vill lägga till en textplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer, klickar på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren och gör sedan följande:

   1. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.

   2. Klicka på en plats i bildbakgrunden och dra sedan för att rita platshållaren.

    Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

   3. Ange en beskrivande text som uppmanar mallanvändarna att ange specifik information. Om du vill lägga till en anpassad ledtext läser du Lägga till en textplatshållare med anpassad ledtext.

  • Om du vill lägga till andra typer av platshållare med innehåll som bilder, ClipArt, skärmbilder, SmartArt-grafik, diagram, filmer, ljud och tabeller klickar du på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på den typ av platshållare du vill lägga till.

  • Om du vill ge platshållaren en egen karaktär med färg och en bakgrund gör du något av följande:

   1. Om du vill använda ett tema (med färg, formatering och effekter i en layout) i en presentation klickar du på Teman i gruppen Redigera tema på fliken Bildbakgrund och väljer ett tema.

   2. Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och väljer sedan en bakgrund.

 1. Om du vill spara mallen klickar du på Spara som på fliken Arkiv.

 2. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 3. Klicka på PowerPoint-mall (.potx) i listan Filformat.

  När du väljer malltyp ”” växlar lagringsplatsen PowerPoint automatiskt till lämplig mapp på \Program\Microsoft office\templates\ enkelt mapp.

 4. Välj Save.

 5. Om du vill använda mallen för en ny presentation klickar du på Arkiv > Nytt. Klicka sedan på Mina mallar. I dialogrutan Ny Presentation väljer du mallen du har sparat och klickar på OK.

  Om du behöver hjälp med att använda den nya mallen i en presentation kan du läsa Använda en mall i en presentation.

  På fliken Arkiv i menyfliksområdet väljer du Nytt och sedan knappen Mina mallar.

Länkar till mer information om PowerPoint-mallar

Om du vill använda en ny eller annan PowerPoint 2007-mall som redan finns i använda en mall i presentationen.

Metodtips för att skapa en mall

När du skapar en mall kan du lägga till innehåll i bildbakgrunden i bildbakgrundsvyn som du inte vill att mallanvändarna ska kunna ändra, som instruktioner, logotyper, sidhuvud och sidfoten, ämnesinnehåll, en bakgrund, formatering, färger, teckensnitt och effekter.

Mallanvändarna kommer att använda normalvyn och vägledas via de instruktioner du lagt till. Mallanvändarna ersätter ledtexten och andra platshållare med data som är specifika för de egna projekten eller presentationerna.

 1. Öppna en tom presentation.

 2. Välj Utskriftsformat på fliken Design och Välj sidorientering och dimensioner som du vill använda.

 3. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 4. Klicka på Infoga bildbakgrund i gruppen Redigera original på fliken Bildbakgrund.

  Meddelanden: 

  • I rutan med bildminiatyr representerar bildbakgrunden den större bilden och de tillhörande layouterna är placerade nedanför bildbakgrunden.

  • Många presentationer innehåller fler än en bildbakgrund och du kan behöva bläddra för att hitta den du söker.

 5. Om du vill börja anpassa bildbakgrunden gör du något av följande:

  • Om du vill ta bort en inbyggd bildlayout i standardbildbakgrunden högerklickar du på varje bildlayout du inte vill använda i miniatyrfönstret och klickar sedan på Ta bort layout.

  • Om du vill ta bort en oönskad standardplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer och klickar på bildlayouten som innehåller platshållaren, klickar på platshållarens kantlinje i presentationsfönstret och trycker sedan på DELETE.

  • Om du vill lägga till en textplatshållare går du till fönstret med bildminiatyrer, klickar på den bildlayout som du vill ska innehålla platshållaren och gör sedan följande:

 6. Klicka på Infoga platshållare i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund och klicka sedan på Text.

 7. Klicka på en plats i bildbakgrunden och dra sedan för att rita platshållaren.

  Tips:   Om du vill ändra storlek på en platshållare drar du i hörnet på en av dess kantlinjer.

 8. Ange en beskrivande text som uppmanar mallanvändarna att ange specifik information.

  • Om du vill lägga till andra typer av platshållare med innehåll som bilder, ClipArt, SmartArt-grafik, diagram, filmer, ljud och tabeller klickar du på typen av platshållare du vill lägga till i gruppen Layout för bildbakgrund på fliken Bildbakgrund.

  • Om du vill använda ett tema (med färg, formatering och effekter i en layout) i en presentation klickar du på Teman i gruppen Redigera tema på fliken Bildbakgrund och klickar på ett tema.

  • Om du vill ändra bakgrunden klickar du på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på en bakgrund.

  • Om du vill ange sidorientering för alla bilderna i presentationen klickar du på Bildorientering i gruppen Utskriftsformat på fliken Bildbakgrund och klickar sedan på antingen Stående eller Liggande.

  • Om du vill lägga till text som ska visas i sidfoten längst ned på alla bilder i presentationen gör du så här:

   1. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

   2. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot på fliken Bild markerar du kryssrutan Sidfot, och skriver sedan den text du vill visa längst ned på alla bilder.

   3. Om du vill visa innehållet i sidfoten på alla bilder klickar du på Använd för alla.

    Mer information om hur du använder sidfötter finns i Visa sidfoten ska visas på bilderna.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

 2. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn, eller gör ingenting om du vill använda det föreslagna filnamnet.

 3. Klicka på PowerPoint-mall (*.potx) i listan Filformat.

  När du väljer malltyp ”” växlar lagringsplatsen PowerPoint automatiskt till lämplig mapp på \Program\Microsoft office\templates\ enkelt mapp.

 4. Välj Save.

 5. Om du behöver hjälp med att använda den nya mallen i en presentation kan du läsa Använda en PowerPoint 2007-mall.

Använda en mall i en ny presentation

Finns i använda en mall i presentationen.

Du kan inte skapa en mall i PowerPoint Online. Du måste använda en skrivbordsversion av PowerPoint i stället.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×