Skapa och spara alla makron i samma arbetsbok

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du märker att du har återskapa samma makron kan kopiera du dessa makron till en särskild arbetsbok som heter egna.xlsb som har sparats på datorn. Makron som du lagrar i den personliga arbetsboken blir tillgängliga när du startar Excel på samma dator.

Det här är annorlunda än Excels standardbeteendet var ett makro fungerar bara i arbetsboken som innehåller den.

Om du vill skapa den personliga arbetsboken först måste du skapa ett makro och förvara det i arbetsboken egna makron. Kontrollera att fliken utvecklare är tillgängliga i menyfliksområdet i Excel innan du sätter igång. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare .

Skapa och uppdatera arbetsboken egna makron

 1. Klicka på Spela in makro på fliken utvecklare i gruppen kod.
  Kommandot Spela in makro i gruppen Kod på fliken Utvecklare

 2. Skriv ett beskrivande namn för makrot i rutan Makronamn i dialogrutan Spela in makro. Kontrollera att du inte använder blanksteg i namnet.

 3. Välj Arbetsboken egna makron i rutan lagra makrot i.
  Dialogrutan Spela in makro

 4. Klicka på OK.

 5. Utför de åtgärder som du vill spela in.

 6. Klicka på Stoppa inspelning på fliken utvecklare i gruppen kod.
  Kommandot Stoppa inspelning i gruppen Kod på fliken Utvecklare

 7. Stäng arbetsboken.

  Ett meddelande visas där du uppmanas att spara ändringarna i arbetsboken Egna makron.

 8. Klicka på Spara om du vill spara arbetsboken.

När du skapar ett nytt makro och sparar det i den personliga arbetsboken eller uppdaterar makron som den innehåller uppmanas du att spara den personliga arbetsboken på samma sätt som första gången du sparade den.

Dela makron

Om du vill kopiera makron från den personliga arbetsboken till en annan arbetsbok eller tvärtom kan göra du det i Visual Basic Editor (VBE ). Du kan starta Visual Basic Editor i Excel genom att trycka på ALT + F11. Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Om du vill dela filen egna.xlsb med andra kan kopiera du den till mappen XLSTART på andra datorer. Arbetsboken sparas i mappen C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart i Windows 10, Windows 7 och Windows Vista. Den här arbetsboken har sparats i mappen C:\Documents and Settings\användarnamn\Application programmet Data\Microsoft\Excel\XLStart i Microsoft Windows XP. Arbetsböcker i mappen XLStart öppnas automatiskt när Excel startar och all kod som du har lagrat i arbetsboken egna makron visas i dialogrutan makro

Om du har något eller bara några få makron som du vill dela med andra, kan du skicka dem arbetsboken som innehåller dem i ett e-postmeddelande. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Om du vill skapa den personliga arbetsboken först måste du skapa ett makro och förvara det i arbetsboken egna makron. Kontrollera att fliken utvecklare är tillgängliga i menyfliksområdet i Excel innan du sätter igång. Att göra det:

Klicka på InställningarExcel-menyn > verktygsfältet & menyfliksområdet. Markera kryssrutan utvecklare i kategorin Anpassa menyfliksområdet i listan Primära flikar och klicka sedan på Spara.

Skapa och uppdatera arbetsboken egna makron

Om du vill skapa den personliga arbetsboken först måste du skapa ett makro och förvara det i arbetsboken egna makron.

 1. Klicka på Spela in makro på fliken Utvecklare.

 2. Skriv ett beskrivande namn för makrot i rutan Makronamn i dialogrutan Spela in makro. Kontrollera att du inte använder blanksteg i namnet.

 3. Välj Arbetsboken egna makron i rutan lagra makrot i.

 4. Klicka på OK.

 5. Utför de åtgärder som du vill spela in.

 6. Klicka på Stoppa inspelning på fliken Utvecklare.

 7. Spara ändringarna, och sedan stänga arbetsboken och slutligen Stäng Excel.

  Ett meddelande visas där du uppmanas att spara ändringarna i arbetsboken Egna makron.

 8. Klicka på Spara om du vill spara arbetsboken.

Varje gång du skapar ett nytt makro och spara den i Abetsboken egna eller uppdatera makron redan finns i, uppmanas du för att spara den personliga arbetsboken.

Dela makron

Om du vill kopiera makron från din personliga arbetsbok till en annan arbetsbok eller tvärtom kan göra du det i Visual Basic Editor (VBE ). Du kan starta Visual Basic Editor i Excel genom att klicka på Visual Basic på fliken utvecklare. Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Om du vill dela filen egna.xlsb med andra kan kopiera du den till Excel arbetsmapp på andra datorer. Mappen för Mac finns i mappen Start på ~/Library/Containers/com.microsoft.Excel/Data/Library/Application Support/Microsoft/Roaming/Excel /.

Om du har något eller bara några få makron som du vill dela med andra, kan du skicka dem arbetsboken som innehåller dem i ett e-postmeddelande. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×