Skapa och spara alla makron i samma arbetsbok

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skapar ett nytt makro i en arbetsbok fungerar makrot bara i just den arbetsboken. Men du kanske vill använda makrot också i andra arbetsböcker? Om du vill att makrona ska bli tillgängliga så fort du startar Excel kan du skapa dem i arbetsboken Egna.xlsb. Det är en dold arbetsbok som lagras på datorn och som öppnas så fort du startar Excel.

Innan du sätter igång: Kontrollera att fliken utvecklare visas i menyfliksområdet. Mer information finns i Visa fliken Utvecklare.

Skapa ett makro. I exemplet nedan ska vi spela in ett mycket enkelt makro som gör texten fetstilt i den aktuella cellen.

Läs mer om hur du skapar makron i Snabbstart: Skapa ett makro.

 1. Skriv Lite text i cell A1 och tryck på Retur.

 2. Klicka på Spela in makro.

  Gruppen Kod på fliken Utvecklare

 3. Skriv ett namn på makrot i rutan Makronamn i rutan Spela in makro. Skriv t.ex. TillämpaFetstil.

  Använd inga blanksteg i namnet.

 4. I rutan Lagra makrot i väljer du Abetsboken Egna makron > OK. Det här är det viktigaste steget eftersom Excel skapar arbetsboken egna makron om den inte redan finns.

 5. Klicka i cell A1 och tryck på Ctrl+F för att tillämpa fetstil.

  Det är det enda steget som ingår i makrot.

 6. Klicka på Utvecklare > Stoppa inspelning.

 7. Stäng alla öppna arbetsböcker och avsluta Excel.

  Ett meddelande visas där du uppmanas att spara ändringarna i arbetsboken Egna makron.

  Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på Spara.

Det nya makrot blir tillgängligt nästa gång du startar Excel. Gör så här för att se det:

 1. Klicka på Utvecklare > Makron för att öppna dialogrutan Makro.

  Vårt exempelmakro heter EGNA!.TillämpaFetstil.

 2. Om du inte ser makrot kan du klicka på Egna.XLSB i rutan Makron i.

  Information om hur du kör makrot finns i Köra ett makro.

Flytta makron mellan datorer

Anta att du byter dator och vill flytta eller kopiera alla makron till den nya datorn eller så kanske du vill dela dina makron med en annan person. Du kan inte dela Egna.xlsb mellan datorer, men däremot kan du kopiera den till mappen XLSTART på andra datorer eller kopiera några eller alla makron i arbetsboken till filen Egna.xlsb på andra datorer. Sök efter XLSTART i Utforskaren för att hitta mappen.

Om du har ett eller bara några få makron som du vill dela med andra kan du skicka arbetsboken som innehåller makrot till dem i ett e-postmeddelande. Du kan också göra arbetsboken tillgänglig på en delad nätverksenhet eller från ett SharePoint Services-bibliotek.

Mer information om hur du kopierar ett makro från en arbetsbok till en annan finns i Kopiera en makromodul till en annan arbetsbok.

Ta fram den personliga arbetsboken

Alla makron som du sparar i den personliga arbetsboken kan redigeras genom att första hur du tar fram den personliga arbetsboken. När du startar Excel den personliga arbetsboken har lästs in men du inte kan se det eftersom det är dolt. Se den:

 1. Klicka på Visa > Ta fram.

 2. Nu bör EGNA.XLSB visas i dialogrutan Ta fram.

 3. Spara den personliga arbetsboken genom att klicka på OK.

 4. Om du vill dölja den personliga arbetsboken kontrollerar du att Egna.xlsb är markerat och klickar på Dölj på fliken Visa.

 5. EGNA.XLSB kan alltid redigeras i Visual Basic Editor (VBE).

När du skapar ett nytt makro och sparar det i den personliga arbetsboken eller uppdaterar makron som den innehåller uppmanas du att spara den personliga arbetsboken på samma sätt som första gången du sparade den.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×