Skapa och skriva ut etiketter i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skriva ut en hel sida med samma etikett eller en enstaka etikett i Word. Skriv en adress, en filmapp eller namnet på ett cd-fodral, och välj en etikettkonfiguration. Om du skriver ut på Avery-etiketter kan du använda en Avery-mall.

Om du vill skriva ut etiketter med olika text på alla etiketter kan du ställa in ett nytt dokument och Skriv varje etikett. Men om du har en datakälla, till exempel en adresslista i ett Excel kalkylblad eller kontakter informationen som lagras på din Mac kan du sammanfoga data med etikettdokumentet för att fylla i dina etiketter. Mer information om att sammanfoga data med etiketter finns i Skapa adressetiketter i Word med hjälp av dokumentkoppling eller dokumentkopplingen i Word för Mac.

Tips: Om du vill skapa avsändaradressetiketter kan du läsa mer i Skapa avsändaradressetiketter.

Konfigurera och skriva ut en enstaka etikett eller en hel sida med samma etikett

 1. På fliken Utskick klickar du på Etiketter.

  Klicka på Etiketter för att förbereda en sida för utskrift av ett ark med etiketter.
 2. Klicka på Alternativ under Etiketter.

  Klicka på Alternativ för att välja en etikett.

  Dialogrutan Etikettalternativ visas i Word.

  Välj ett märke för etiketter och välj sedan det specifika produktnumret.
 3. Under Skrivartyp väljer du vilken typ av skrivare du använder.

  Etiketterna som visas i listan i Word varierar beroende på vilken skrivare du väljer.

 4. Välj din etikettleverantör i listan Etiketter.

 5. Välj en etikettyp i listan Produktnummer som motsvarar produktnumret på etiketterna.

  Om du inte hittar rätt produktnummer kan du följa instruktionerna i Skapa en anpassad etikett och konfigurera ett etikettdokument som matchar dina etiketter.

 6. Klicka på OK.

 7. Skriv en adress eller annan information i rutan Adress.

  Om du vill skapa en etikett för en adress som finns i kontaktlistan på datorn klickar du på knappen Infoga adress.

  Klicka på ikonen Infoga adress för att välja en adress från kontaktlistan.
 8. Om du vill ändra textformateringen i Adress markerar du texten, Ctrl-klickar på markeringen och klickar sedan på Teckensnitt eller Stycke på snabbmenyn. Gör ändringarna och klicka på OK.

 9. Välj Hel sida med samma etikett eller Enstaka etikett under Antal etiketter.

  Om du skriver ut en enstaka etikett anger du var den finns i rutorna Rad och Kolumn. Om du t.ex. har ett ark med tre gånger tio etiketter där bara den sista etiketten finns kvar, skriver du 10 i radrutan och 3 i kolumnrutan.

 10. Klicka på OK i dialogrutan Etiketter.

  Word skapar ett nytt dokument med informationen från Adress inställt för att skriva ut den typ av etiketter du valde.

 11. Skriv ut en testsida på vanligt papper genom att klicka på Arkiv > Skriv ut och klicka på knappen Skriv ut.

 12. Om testsidan ser bra ut lägger du etikettarken i skrivaren och klickar på Arkiv > Skriv ut. Klicka sedan på knappen Skriv ut.

 13. Spara dokumentet så att du kan använda det igen nästa gång du vill skriva ut etiketter.

Skriva en sida med olika etiketter

 1. På fliken Utskick klickar du på Etiketter.

  Klicka på Etiketter för att förbereda en sida för utskrift av ett ark med etiketter.
 2. Klicka på Alternativ under Etiketter.

  Klicka på Alternativ för att välja en etikett.

  Dialogrutan Etikettalternativ visas i Word.

  Välj ett märke för etiketter och välj sedan det specifika produktnumret.
 3. Under Skrivartyp väljer du vilken typ av skrivare du använder.

  Etiketterna som visas i listan i Word varierar beroende på vilken skrivare du väljer.

 4. Välj din etikettleverantör i listan Etiketter.

 5. Välj en etikettyp i listan Produktnummer som motsvarar produktnumret på etiketterna.

  Om du inte hittar rätt produktnummer kan du följa instruktionerna i Skapa en anpassad etikett och konfigurera ett etikettdokument som matchar dina etiketter.

 6. Klicka på OK om du vill spara det du har valt och stänga Etikettalternativ.

 7. Klicka på OK i dialogrutan Etiketter om du vill skapa ett nytt dokument med den angivna adressen och etiketterna du har valt.

  Tips:  Om du vill se kantlinjer mellan etiketterna går du till fliken Layout och klickar på Visa stödlinjer.

 8. Skriv informationen som ska visas på etiketterna.

 9. Skriv ut en testsida på vanligt papper genom att klicka på Arkiv > Skriv ut och klicka på knappen Skriv ut.

 10. Om testsidan ser bra ut lägger du etikettarken i skrivaren och klickar på Arkiv > Skriv ut. Klicka sedan på knappen Skriv ut.

 11. Spara dokumentet så att du kan använda det igen nästa gång du vill skriva ut etiketter.

Skapa en anpassad etikett

Även om din etikettyp inte finns i Word kan du fortfarande använda etiketterna när du skriver ut. Välj först en etikettyp som liknar den du har och ändra sedan måtten så att de matchar etiketterna.

 1. Mät etiketterna på arken noggrant och anteckna måtten och antalet etiketter.

  De faktiska måtten på etiketterna kan skilja sig från måtten som leverantören anger. Därför är det bättre att mäta själv.

 2. På fliken Utskick klickar du på Etiketter.

  Klicka på Etiketter för att förbereda en sida för utskrift av ett ark med etiketter.
 3. Klicka på Alternativ under Etiketter.

  Klicka på Alternativ för att välja en etikett.

  Dialogrutan Etikettalternativ visas i Word.

  Välj ett märke för etiketter och välj sedan det specifika produktnumret.
 4. Under Skrivartyp väljer du vilken typ av skrivare du använder.

  Etiketterna som visas i listan i Word varierar beroende på vilken skrivare du väljer.

 5. Markera en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

  Du kan se om den valda etiketten liknar din etikett genom att läsa informationen under Etikettinformation.

  När du väljer en etikettprodukt i listan Produktnummer till vänster visas dess mått till höger i Word.
 6. Klicka på Information och jämför etikettmåtten och antalet etiketter per ark eller antalet kolumner i etikettformuläret.

 7. Gör något av följande:

  • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

  • Om de inte stämmer går du till nästa steg.

 8. I rutan Etikettalternativ klickar du på Ny etikett.

  Ny anpassad laserskrivare eller Ny anpassad matrisskrivare visas i Word beroende på vilken typ av skrivare som finns angiven i Etikettalternativ.

  Ställ in och justera måtten så att de matchar etiketterna som du vill skriva ut.
 9. Skriv ett namn i rutan Etikettnamn och ändra siffrorna i rutorna för att matcha den typ av etikett du har.

  I rutan Förhandsgranska ser du hur måtten används på etikettarken.

 10. Klicka på OK för att spara måtten.

  Därefter kan du följa instruktionerna i Skriva en sida med olika etiketter och börja med steg 7, där du klickar på OK i dialogrutan Etiketter för att skapa ett etikettdokument.

Skapa en Skriv ut en enstaka adressetikett

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

  Obs!: Du kan inte skriva ut adressetiketter i vyn anteckningsbokslayout eller vyn publiceringslayout.

 2. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Etiketter.

 3. I rutan Adress skriver du in eller redigerar e-postadressen.

 4. Klicka på Alternativ under Etikett.

 5. På popup-menyn Etikettprodukter klickar du på tillverkaren av dina etiketter.

 6. Under Produktnummer klickar du på den typ av etikett du har och klickar sedan på OK.

 7. Under Antal etiketter klickar du på Enstaka etikett.

 8. I rutorna Rad och Kolumn väljer du de nummer som motsvarar beteckningen på det etikettark som du vill skriva ut.

 9. Lägg in en etikett eller ett etikettark i skrivaren.

 10. I dialogrutan Etiketter klickar du på Skriv ut.

 11. Välj alternativ och klicka sedan på Skriv ut.

Lägga till en bild till en adressetikett

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

  Obs!: Du kan inte skriva ut adressetiketter i vyn anteckningsbokslayout eller vyn publiceringslayout.

 2. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Etiketter.

 3. Välj de alternativ du vill ha, till exempel antal etiketter, typ av etikett och utskriftsalternativ, och klicka sedan på OK.

 4. Klicka på den plats i etikettdokumentet där du vill infoga bilden.

 5. På fliken Start går du till Infoga, klickar på Bild och klickar sedan på Bild från fil eller ClipArt-galleri.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 6. Leta rätt på bilden och dubbelklicka på den.

 7. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och drar sedan i ett hörnstorlekshandtag till önskad storlek.

  För att bibehålla bildens proportioner håller du ned SKIFT samtidigt som du drar ett hörnhandtag.

  Om bilden inte passas mot etikettexten

  1. Markera bilden.

  2. Klicka på BildFormat-menyn.

  3. Klicka på Layout.

  4. Under Figursättning klickar du på Fyrkant.

  5. Under Vågrät justering klickar du på den justering som du vill ha – Vänster, Centrerad eller Höger – och klickar sedan på OK.

  Tips: Om du vill använda samma bild för alla etiketter kan du justera storlek och placering för den första etiketten och sedan kopiera bilden och klistra in den i dina andra etiketter.

Se även

Skapa och skriva ut ett enstaka kuvert

Skapa adressetiketter genom att använda Koppla dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×