Skapa och skriva ut etiketter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Word kan skriva ut en enskild etikett, ett ark med likadana etiketter eller många olika etiketter. Word placerar etikettinnehållet i en tabell som är utformad för att motsvara måtten på de etiketter du köpt.

Om du vill skriva ut en etikett eller ett ark med likadana etiketter skriver du texten du vill ha på etiketten en gång och sedan lägger Word in texten i en tabellcell för varje etikett.

För att skriva ut etiketter med olika innehåll rekommenderar vi att du börjar dokumentet med en etikettmall. Du hittar en genom att gå till fliken Arkiv i Word, klicka på Nytt och sedan i sökrutan skriva etiketter och trycka på Retur. Du kan även visa etikettmallarna i en webbläsare genom att gå till templates.office.com.

Tips: Du kan vilja skriva ut etiketter som innehåller information från en datakälla, som namn och adresser i ett kalkylblad. I så fall är det bästa alternativet att skapa etiketter med koppla dokument.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Om du vill skapa avsändaradressetiketter kan du läsa mer i Skapa och avsändaradressetiketter.

 1. Klicka på Utskick > Etiketter.

  Gruppen Skapa på fliken Utskick

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på det företag som har tillverkat etiketterna, eller på ett företag och en storlek i listan Etikettleverantörer, t.ex.

  Lista med etikettleverantörer

 4. Under Produktnummer klickar du på det nummer som stämmer överens med produktnumret på ditt etikettpaket.

  Om du inte hittar ditt produktnummer kan du konfigurera en anpassad etikett. Rulla nedåt för instruktioner om hur du gör det.

  Obs!: Om du använder en skrivare med kontinuerlig matning gäller en annan lista med produktnummer. Se till att den listan visas genom att klicka på Skrivare med kontinuerlig matning under Skrivarinformation.

 5. Klicka på OK.

 6. Skriv en adress eller annan information i rutan Adress (endast text).

  Inställningar för kuvert och etiketter

  Om du vill skapa en etikett för en adress i en elektronisk adressbok som är installerad på datorn klickar du på knappen Infoga adress.

  Knappen Välj namn på fliken Utskick

 7. Om du vill ändra formateringen markerar du texten, högerklickar på den och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn. Gör dina ändringar och klicka sedan på OK.

 8. Klicka på Hel sida med samma etikett eller Enstaka etikett under Skriv ut.

  Om du skriver ut en enstaka etikett anger du var den finns i rutorna Rad och Kolumn. Om du t.ex. har ett ark med tre gånger tio etiketter där bara den sista etiketten finns kvar, skriver du 10 i radrutan och 3 i kolumnrutan.

 9. Innan du skriver ut lägger du etikettarken i skrivaren.

  Du kan skriva ut etiketterna direkt utan att spara konfigurationen genom att klicka på Skriv ut.

  Om du vill förhandsgranska etiketterna eller spara dem i ett dokument som kan användas igen klickar du på Nytt dokument. Spara dokumentet eller skriv ut etiketterna genom att klicka på Arkiv > Skriv ut och klicka på knappen Skriv ut.

Tips: Om det är första gången du använder etikettypen du har valt på skrivaren skriver du först ut etiketterna på ett vanligt papper för att se om textens placering justeras efter det faktiska etikettarket.

Om du inte har någon adresslista eller någon annan datakälla kan du skriva varje etikett för sig. Men om du vill använda en egen bild på etiketterna är det enklare om du konfigurerar en dokumentkoppling.

 1. Klicka på Utskick > Etiketter.

  Gruppen Skapa på fliken Utskick

 2. Klicka på Alternativ i rutan Kuvert och etiketter.

 3. Klicka på det företag som har tillverkat etiketterna, eller på företaget och en sidstorlek i listan Etikettleverantörer

  Lista med etikettleverantörer

 4. Under Produktnummer klickar du på det nummer som stämmer överens med produktnumret på ditt etikettpaket.

  Om du inte hittar ditt produktnummer kan du konfigurera en anpassad etikett. Rulla nedåt för instruktioner om hur du gör det.

  Obs!: Om du använder en skrivare med kontinuerlig matning gäller en annan lista med produktnummer. Se till att den listan visas genom att klicka på Skrivare med kontinuerlig matning under Skrivarinformation.

 5. Klicka på OK och klicka sedan på Nytt dokument.

  Inställningar för kuvert och etiketter

 6. Word öppnar ett nytt dokument som innehåller en tabell med mått som matchar etikettypen.
  Word skapar en tabell med mått som matchar den markerade etikettypen.

 7. Om stödlinjerna inte visas i det nya dokumentet, och du vill att de ska det, väljer du fliken Layout och sedan Visa stödlinjer där du kan aktivera och inaktivera visningen av stödlinjer.

 8. Skriv informationen som ska visas på etiketterna.

 9. Innan du skriver ut lägger du etikettarken i skrivaren. Klicka sedan på Arkiv > Skriv ut och klicka på knappen Skriv ut.

Tips: Om det är första gången du använder etikettypen du har valt på skrivaren skriver du först ut etiketterna på ett vanligt papper för att se om textens placering justeras efter det faktiska etikettarket.

Om produktnumret på ditt etikettpaket saknas i listan produktnummer kan du konfigurera en anpassad etikett. Gör så här:

 1. Mät etiketterna noggrant på arket du har (lita inte på tillverkarens uppgifter). Anteckna måtten samt hur många etiketter det finns på ett ark.

 2. Klicka på Utskick > Etiketter > Alternativ.

 3. Kontrollera att rätt skrivartyp används. Om du har en skrivare med kontinuerlig matning visas en annan lista med alternativ.

 4. I listan Produktnummer klickar du på en etikett som är ungefär lika stor som dina egna etiketter. Du kan se om den valda etiketten liknar din etikett genom att läsa informationen under Etikettinformation.

 5. Klicka på Information och jämför etikettmåtten och antalet etiketter per ark eller antalet kolumner i etikettformuläret.

 6. Gör något av följande:

  • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

  • Om de inte stämmer går du till nästa steg.

 7. Klicka på skrivartypen i rutan Etikettalternativ och klicka på Ny etikett.

 8. Skriv ett namn i rutan Etikettnamn, ange etikettens höjd, bredd och etikettbredden plus marginal. Klicka sedan på OK.

 9. Gå tillbaka till rutan Kuvert och etiketter igen genom att klicka på OK. Här kan du skapa och skriva ut din egen etikett genom att följa steg 6–9 i det första avsnittet i den här artikeln, ”Konfigurera och skriva ut en enstaka etikett eller en hel sida med samma etikett”.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 3. Skriv texten i rutan Adress.

  Om du vill skapa en etikett för en adress som är lagrad i den elektroniska adressboken som är installerad på datorn klickar du på Infoga adress Knappbild .

 4. Om du vill ändra formateringen markerar du texten, högerklickar på den markerade texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

 5. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 6. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa en ny etikettstorlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 7. När du har valt önskade alternativ klickar du på OK.

 8. Klicka på Enstaka etikett under Skriv ut. Ange sedan rad- och kolumnnumret på etikettarket för den etikett som du vill skriva ut i rutorna Rad och Kolumn.
  Listorna Rad och Kolumn i området Enstaka etikett i dialogrutan Kuvert och etiketter med pilar som pekar på etiketter i arket

 9. Klicka på Skriv ut.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 3. Skriv texten i rutan Adress.

  Om du vill skapa en etikett för en adress som är lagrad i den elektroniska adressboken som är installerad på datorn klickar du på Infoga adress Knappbild .

 4. Om du vill ändra formateringen markerar du texten, högerklickar på den markerade texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

  Formateringen som du anger används för alla etiketter på arket.

 5. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 6. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa egna etiketter med anpassad storlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 7. När du har valt önskade alternativ klickar du på OK.

 8. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 9. Gör något av följande:

  1. Om du vill skicka etiketterna direkt till skrivaren utan att förhandsgranska dem klickar du på Skriv ut.

  2. Om du vill förhandsgranska etiketterna så att du kan redigera dem eller lägga till bilder på dem och spara dem i ett återanvändbart dokument klickar du på Nytt dokument.

   Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

   Du kan göra vilka ändringar du vill på alla etiketter, bland annat ändringar av textformatering och färgschema, precis som med innehållet i alla tabeller i Word. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 3. Lämna rutan Adress tom.

 4. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 5. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa en ny etikettstorlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 6. När du har valt önskade alternativ klickar du på OK.

 7. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 8. Klicka på Nytt dokument.

  Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

 9. Skriv önskad text på etiketterna och gör eventuella ändringar av formatering och färgschema med hjälp av alternativen på flikarna Start och Sidlayout. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona senare i anvisningarna inte tillgängliga.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 3. Rulla nedåt och skriv din avsändaradress i rutan Postadress under Allmänt.

  Adressen sparas så att du kan använda den när du vill infoga din avsändaradress i ett dokument.

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 6. Markera kryssrutan Använd avsändaradress.

 7. Om du vill formatera texten i rutan Adress markerar du texten, högerklickar på den markerade texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

 8. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 9. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa egna etiketter med anpassad storlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i listan Produktnummer som Etikettnamn - Egen. Etiketten hamnar också i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 10. Gör något av följande under Skriv ut:

  1. Om du bara vill skriva ut en etikett klickar du på Enstaka etikett. Ange sedan rad- och kolumnnumret på etikettarket för den etikett som du vill skriva ut i rutorna Rad och Kolumn. Klicka på Skriv ut.

   Listorna Rad och Kolumn i området Enstaka etikett i dialogrutan Kuvert och etiketter med pilar som pekar på etiketter i arket

  2. Om du vill skriva ut ett helt ark med etiketter klickar du på Hel sida med samma etikett under Skriv ut och gör sedan något av följande:

   • Om du vill skicka etiketterna direkt till skrivaren utan att förhandsgranska dem klickar du på Skriv ut.

   • Om du vill förhandsgranska etiketterna så att du kan redigera dem och spara dem i ett återanvändbart dokument klickar du på Nytt dokument.

    Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

    Du kan göra vilka ändringar du vill på alla etiketter, bland annat ändringar av textformatering och färgschema, precis som med innehållet i alla tabeller i Word. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

Om du vill lägga till en bild på etiketter som du skriver ut på en sidskrivare (i stället för en skrivare med kontinuerlig matning) måste du lägga till den på alla etiketter.

 1. Placera markören där du vill placera bilden.

 2. Klicka på Bild eller ClipArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 3. Leta rätt på bilden och dubbelklicka på den.

 4. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och drar ett hörnhandtag till önskad storlek. Om du drar ett hörnhandtag bevaras bredd-höjd-förhållandet.

 5. Om bilden inte justeras mot etikettexten högerklickar du på bilden och gör följande:

  1. Peka på Figursättning och klicka sedan på Fler layoutalternativ.

  2. Klicka på fliken Figursättning och sedan på Rektangulärt under Figursättning.

  3. Klicka på fliken Bildläge, på Justering under Vågrätt och sedan på önskad justering: Vänster, Centrerat eller Höger.

  4. Klicka på OK.

 6. Markera bilden och tryck på CTRL+C om du vill lägga till bilden på alla etiketter.

 7. Placera markören där du vill placera bilden på nästa etikett på arket och tryck på CTRL+V.

 8. Upprepa föregående steg för alla etiketter på arket.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 3. Skriv texten i rutan Adress.

  Om du vill skapa en etikett för en adress som är lagrad i den elektroniska adressboken som är installerad på datorn klickar du på Infoga adress Knappbild .

 4. Om du vill ändra formateringen markerar du texten, högerklickar på den markerade texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

 5. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 6. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa en ny etikettstorlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 7. När du har valt önskade alternativ klickar du på OK.

 8. Klicka på Enstaka etikett under Skriv ut. Ange sedan rad- och kolumnnumret på etikettarket för den etikett som du vill skriva ut i rutorna Rad och Kolumn.
  Listorna Rad och Kolumn i området Enstaka etikett i dialogrutan Kuvert och etiketter med pilar som pekar på etiketter i arket

 9. Klicka på Skriv ut.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

  Kuvert i gruppen Skapa

 3. Skriv texten i rutan Adress.

  Om du vill skapa en etikett för en adress som är lagrad i den elektroniska adressboken som är installerad på datorn klickar du på Infoga adress Knappbild .

 4. Om du vill ändra formateringen markerar du och högerklickar på texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

  Formateringen som du anger används för alla etiketter på arket.

 5. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 6. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa egna etiketter med anpassad storlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 7. När du har valt önskade alternativ klickar du på OK.

 8. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 9. Gör något av följande:

  1. Om du vill skicka etiketterna direkt till skrivaren utan att förhandsgranska dem klickar du på Skriv ut.

  2. Om du vill förhandsgranska etiketterna så att du kan redigera dem eller lägga till bilder på dem och spara dem i ett återanvändbart dokument klickar du på Nytt dokument.

   Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

   Du kan göra vilka ändringar du vill på alla etiketter, bland annat ändringar av textformatering och färgschema, precis som med innehållet i alla tabeller i Word. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona i nästa steg inte tillgängliga.

 2. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

 3. Lämna rutan Adress tom.

 4. Om du vill ändra formateringen markerar du och högerklickar på texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

 5. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 6. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

 7. Klicka på Hel sida med samma etikett under Skriv ut.

 8. Klicka på Nytt dokument.

  Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

 9. Skriv önskad text på etiketterna och gör eventuella ändringar av formatering och färgschema med hjälp av alternativen på flikarna Start och Sidlayout. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

Jag hittar inte produktnumret i listan

Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

 1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

  Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

 2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

  Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa en ny etikettstorlek.

 3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

 4. Gör något av följande:

  • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

  • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

 5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

 6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

  Den nya etiketten visas i listan Produktnummer som Etikettnamn - Egen. Etiketten hamnar också i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 1. Starta Word.

  Ett tomt dokument öppnas som standard. Låt det vara öppet. Om du stänger det blir kommandona senare i anvisningarna inte tillgängliga.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ > Avancerat.

 3. Rulla nedåt och skriv din avsändaradress i rutan Postadress under Allmänt.

  Adressen sparas så att du kan använda den när du vill infoga din avsändaradress i ett dokument.

 4. Klicka på OK.

 5. Klicka på Etiketter i gruppen Skapa på fliken Utskick.

 6. Markera kryssrutan Använd avsändaradress.

 7. Om du vill formatera texten i rutan Adress markerar du texten, högerklickar på den markerade texten och klickar sedan på Tecken eller Stycke på snabbmenyn.

 8. Om du vill välja etikettyp och andra alternativ klickar du på Alternativ.

 9. I dialogrutan Etikettalternativ gör du dina val och klickar sedan på OK.

  Dialogrutan Etikettalternativ

  1 Vilken typ av skrivare som du använder för att skriva ut etiketter

  2 Vilket företag som tillverkat etikettarken

  3 Vilket produktnummer som är angivet på etikettarksförpackningen

  Etikettarkens produktnummer överensstämmer inte med något av alternativen i dialogrutan Etikettalternativ

  Du kan fortfarande skriva ut etiketterna. Du behöver bara göra några justeringar.

  1. Mät etiketterna på det ark som du har och anteckna måtten. Skriv också upp hur många etiketter det är på varje ark.

   Obs!: Var noggrann när du mäter etiketterna. De faktiska måtten kan vara mindre än de mått som leverantören anger. Till exempel kan en etikett om 2,5 x 5 cm vara 2,3 x 4,8 cm i verkligheten.

  2. Klicka på en etikettyp som har ungefär samma mått som dina egna etiketter i listan Produktnummer.

   Om den etikettyp som du vill använda inte finns i listan Produktnummer kanske du kan använda någon annan av etiketterna i listan. Du kan också skapa egna etiketter med anpassad storlek.

  3. Klicka på Information och jämför sedan etikettmåtten och antalet etiketter per ark (gäller etiketter som skrivs ut på laser- och bläckstråleskrivare) eller antalet kolumner i etikettformuläret (gäller etiketter som skrivs ut på matrisskrivare).

  4. Gör något av följande:

   • Om måtten och layouten på etiketten stämmer överens med dina etiketter kan du använda den markerade etikettypen.

   • Om måtten och layouten inte stämmer överens med dina etiketter klickar du på Avbryt och fortsätter med steg 5.

  5. Klicka på skrivartypen (antingen Skrivare med kontinuerlig matning eller Arkskrivare) i dialogrutan Etikettalternativ. Klicka sedan på Ny etikett.

  6. Skriv in ett namn i rutan Etikettnamn och välj höjd, bredd, marginaler och andra alternativ för din etikett. Klicka sedan på OK.

   Den nya etiketten visas i listan Produktnummer som Etikettnamn - Egen. Etiketten hamnar också i kategorin Annan/egen. När du använder dina anpassade etiketter nästa gång måste du se till att välja Annan/egen i listan Etikettleverantörer.

 10. Gör något av följande under Skriv ut:

  1. Om du bara vill skriva ut en etikett klickar du på Enstaka etikett. Ange sedan rad- och kolumnnumret på etikettarket för den etikett som du vill skriva ut i rutorna Rad och Kolumn. Klicka på Skriv ut.

  2. Om du vill skriva ut ett helt ark med etiketter klickar du på Hel sida med samma etikett under Skriv ut och gör sedan något av följande:

   • Om du vill skicka etiketterna direkt till skrivaren utan att förhandsgranska dem klickar du på Skriv ut.

   • Om du vill förhandsgranska etiketterna så att du kan redigera dem och spara dem i ett återanvändbart dokument klickar du på Nytt dokument.

    Ett dokument skapas som innehåller arket med etiketter. Etiketterna visas i en tabell. Om du inte kan se några linjer mellan etiketterna klickar du på fliken Layout under Tabellverktyg och sedan på Visa stödlinjer i gruppen Tabell.

    Du kan göra vilka ändringar du vill på alla etiketter, bland annat ändringar av textformatering och färgschema, precis som med innehållet i alla tabeller i Word. När du är klar kan du spara eller skriva ut etiketterna på samma sätt som du sparar eller skriver ut alla dokument i Word.

Om du vill lägga till en bild på etiketter som du skriver ut på en sidskrivare (i stället för en skrivare med kontinuerlig matning) måste du lägga till den på alla etiketter:

 1. Placera markören där du vill placera bilden.

 2. Klicka på Bild eller ClipArt i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Leta rätt på bilden och dubbelklicka på den.

 4. Om du behöver ändra storlek på bilden markerar du den och drar ett hörnhandtag till önskad storlek. Om du drar ett hörnhandtag bevaras bredd-höjd-förhållandet.

 5. Om bilden inte justeras mot etikettexten högerklickar du på bilden och gör följande:

  1. Peka på Figursättning och klicka sedan på Fler layoutalternativ.

  2. Klicka på fliken Figursättning och sedan på Rektangulärt under Figursättning.

  3. Klicka på fliken Bildläge, på Justering under Vågrätt och sedan på önskad justering: Vänster, Centrerat eller Höger.

  4. Klicka på OK.

   Tips: Om du vill använda samma bild för alla etiketter kan du justera storlek och placering på den första etiketten och sedan kopiera bilden och klistra in den på de andra etiketterna.

Du kan skriva ut ett dokument som redan formaterats som etiketter men du kan inte skapa ett nytt med Word-mallar.

Om du har Word-programmet kan du använda kommandot Öppna i Word för att skapa och skriva ut etiketter med hjälp av en etikettmall i Word.

Snabbreferens

Skapa och skriva ut etiketter med hjälp av dokumentkoppling

Använda Avery-mallar i Word

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×