Skapa och skriva ut en presentation i vyn disposition

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dispositionsvyn i PowerPoint visar presentationen som en disposition består av rubriker och text från alla bilder. Varje rubriken visas på vänster sida av fönstret som innehåller fliken Disposition tillsammans med en bildikon och bildnummer. Själva textinnehållet är indragen under bildrubrik. Grafiska objekt visas som små beteckningar på bildikonen i vyn disposition.

Att arbeta i dispositionsvyn är särskilt praktiskt när du vill göra globala redigeringar, skaffa dig en översikt över presentationen, ändra ordningen på punkter och bilder eller tillämpa formatändringar.

När du skapar dispositionen tycker om hur många bilder du behöver. Vill du antagligen minst:

 • En huvudsakliga Rubrikbild

 • Ett inledande bild som visar viktiga punkter eller områden i presentationen

 • En bild för varje punkt eller ett område som visas på den inledande bilden

 • En översiktsbild som upprepas listan över viktiga punkter eller områden i presentationen

Med hjälp av grundläggande struktur, om du har tre viktiga punkter eller områden för att presentera, du kan planerar att ha minst sex bilder: en rubrikbild, en inledande bild, en bild för var och en av de tre viktiga punkter eller områden och en avslutande översiktsbild.

Enkel presentation med sex bilder

Om du har en stor mängd information att presentera i någon av dina viktigaste punkterna eller områden kanske du vill skapa en underordnad gruppering bilders materialet med hjälp av samma grundläggande dispositionsstruktur.

Tänk hur mycket tid som varje bild ska visas på skärmen under presentationen. En bra standard uppskattning är från två till fem minuter per bild.

Skapa en presentation i vyn disposition

 1. Klicka på Dispositioni gruppen Presentationsvyer på fliken Visa .

 2. I miniatyrfönstret, placerar du pekaren, och sedan klistra in innehållet eller börja skriva texten.

  Den första texten du skriver blir en rubrik, visas med fet stil. Tryck på RETUR när du har slutfört rubriken.

  PowerPoint använder på RETUR på tangentbordet för att påbörja en ny rad i en disposition. Den nya raden är automatiskt på samma hierarkiska nivå som du just skrev. Så här ändrar du den hierarkisk nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangentbordet för att flytta den aktuella rad nedåt en nivån i dispositionshierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella rad uppåt en nivån i dispositionshierarkin.

Visa en presentation i vyn disposition

 • Klicka på Dispositioni gruppen Presentationsvyer på fliken Visa .

Skriva ut en presentation i vyn disposition

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Markera den andra rutan (som enligt standard är inställt på Helsidesbilder) för att utöka listan med alternativ i dialogrutan Skriv ut under Inställningar. Klicka på Dispositionunder Utskriftslayout.

  Layout för att skriva ut en disposition

  Du kan välja en sidorientering (stående eller liggande) i dialogrutan Egenskaper för skrivare .

 4. Klicka på Skriv ut.

(Fullständig information om utskrift finns i artikeln skriva ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior.)

Flikarna Disposition och bilder ändra om du vill visa en ikon när rutan är smal. Om fliken Disposition är dold klickar bredda du fönstret genom att dra högra kantlinje.

Visa eller bredda fönstret

Bild: Öka storleken på fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder

(I PowerPoint 2007 kan du spara presentationen som en webbsida. När du gör det blir text på fliken Disposition en innehållsförteckning så att du kan navigera mellan bilderna.)

Skapa en presentation i vyn disposition

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder .

 3. På fliken Disposition placerar du pekaren, och sedan klistra in innehållet eller börja skriva texten.

  Den första texten du skriver blir en rubrik, visas med fet stil. Tryck på RETUR när du har slutfört rubriken.

  PowerPoint använder på RETUR på tangentbordet för att påbörja en ny rad i en disposition. Den nya raden är automatiskt på samma hierarkiska nivå som du just skrev. Så här ändrar du den hierarkisk nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangentbordet för att flytta den aktuella rad nedåt en nivån i dispositionshierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella rad uppåt en nivån i dispositionshierarkin.

Visa en presentation i vyn disposition

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder .

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. Markera den andra rutan (som enligt standard är inställt på Helsidesbilder) för att utöka listan med alternativ i dialogrutan Skriv ut under Inställningar. Klicka på Dispositionunder Utskriftslayout.

  Layout för att skriva ut en disposition

  Du kan välja en sidorientering (stående eller liggande) i dialogrutan Egenskaper för skrivare .

 4. Klicka på Skriv ut.

(Fullständig information om utskrift finns i artikeln skriva ut PowerPoint-bilder eller åhörarkopior.)

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 3. Klicka på fliken Disposition i fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder .

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv utoch klickar sedan på Förhandsgranska.

 5. Klicka på pilen under Skriv uti gruppen Utskriftsformat och klicka sedan på Disposition.

 6. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen under orienteringoch klicka sedan på Stående eller Liggande.

 7. Klicka på Skriv ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×