Skapa och skriva ut en presentation i dispositionsvy

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dispositionsvyn i PowerPoint visar presentationen som en disposition som består av rubrikerna och huvud texten från varje bild. Varje rubrik visas till vänster i fönstret som innehåller fliken Disposition samt en bild ikon och ett bild nummer. Huvud texten är indragen under bild rubriken. Grafiska objekt visas bara som små beteckningar i bild ikonen i dispositionsvyn.

Att arbeta i dispositionsvyn är särskilt praktiskt när du vill göra globala redigeringar, skaffa dig en översikt över presentationen, ändra ordningen på punkter och bilder eller tillämpa formatändringar.

Tänk på hur många bilder du behöver när du skapar en disposition. Du bör antagligen ha minst:

 • En rubrik bild

 • En introduktions bild som visar viktiga punkter eller områden i presentationen

 • En bild för varje punkt eller ett område som visas på den inledande bilden

 • En sammanfattnings bild som upprepar listan över viktiga punkter eller områden i presentationen

Genom att använda den här grundläggande strukturen, om du har tre huvud punkter eller områden att presentera, kan du planera att ha minst sex bilder: en rubrik bild, en introduktions bild, en bild för var och en av de tre huvud punkterna eller områdena samt en avslutande sammanfattnings bild.

Enkel presentation med sex bilder

Om du har en stor mängd information som du vill presentera i någon av dina huvud punkter eller områden kanske du vill skapa en delgruppering av bilderna för det materialet med samma grundläggande dispositions struktur.

Överväg hur lång tid varje bild ska synas på skärmen under presentationen. En bra standard uppskattning är mellan två och fem minuter per bild.

Skapa en presentation i dispositionsvy

 1. Klicka på dispositioni gruppen presentationsfiler på fliken Visa .

 2. Placera pekaren i bild miniatyr fönstret och klistra sedan in innehållet eller börja skriva text.

  Den första texten du skriver blir en rubrik med fetstil. Tryck på RETUR när du är klar.

  PowerPoint använder knappen Enter på tangent bordet för att skapa en ny rad i en disposition. Den nya raden placeras automatiskt på samma hierarkiska nivå som den du just skrev. Så här ändrar du den hierarkiska nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangent bordet för att flytta den aktuella raden nedåt en nivå i hierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella raden en nivå uppåt i hierarkin.

Visa en presentation i dispositionsvy

 • Klicka på dispositioni gruppen presentationsfiler på fliken Visa .

Skriva ut en presentation i dispositionsvy

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. I dialog rutan Skriv ut , under Inställningar, markerar du den andra rutan (som standard är inställd på full sid bilder) för att expandera listan med alternativ. Välj sedan dispositionunder Utskriftslayout.

  Layout för utskrift av en disposition

  Du kan välja en sid orientering (stående eller liggande) i dialog rutan utskrifts format .

 4. Klicka på Skriv ut.

(Mer information om utskrift finns i artikeln skriva ut dina PowerPoint-bilder eller åhörar kopior.)

Flikarna disposition och bilder ändras till Visa en ikon när fönstret blir smalare. Om fliken disposition är dold kan du bredda fönstret genom att dra den högra kant linjen.

Visa eller bredda fönstret

Bild: öka fönstrets storlek med flikarna disposition och bilder

(I PowerPoint 2007 kan du spara presentationen som en webb sida. När du gör det blir texten på fliken disposition en innehålls förteckning så att du kan navigera bland bilderna.)

Skapa en presentation i dispositionsvy

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken disposition i fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder .

 3. Placera pekaren på fliken disposition och klistra sedan in innehållet eller börja skriva text.

  Den första texten du skriver blir en rubrik med fetstil. Tryck på RETUR när du är klar.

  PowerPoint använder knappen Enter på tangent bordet för att skapa en ny rad i en disposition. Den nya raden placeras automatiskt på samma hierarkiska nivå som den du just skrev. Så här ändrar du den hierarkiska nivån:

  • Tryck på TABB-tangenten på tangent bordet för att flytta den aktuella raden nedåt en nivå i hierarkin.

  • Tryck på SKIFT + TABB för att flytta den aktuella raden en nivå uppåt i hierarkin.

Visa en presentation i dispositionsvy

 1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 2. Klicka på fliken disposition i fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder .

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Arkiv > Skriv ut.

 3. I dialog rutan Skriv ut , under Inställningar, markerar du den andra rutan (som standard är inställd på full sid bilder) för att expandera listan med alternativ. Välj sedan dispositionunder Utskriftslayout.

  Layout för utskrift av en disposition

  Du kan välja en sid orientering (stående eller liggande) i dialog rutan utskrifts format .

 4. Klicka på Skriv ut.

(Mer information om utskrift finns i artikeln skriva ut dina PowerPoint-bilder eller åhörar kopior.)

 1. Öppna presentationen som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

 3. Klicka på fliken disposition i fönstret som innehåller flikarna disposition och bilder .

 4. Klicka på Microsoft Office- Bild av Office-knappen , peka på pilen bredvid Skriv utoch klicka sedan på Förhandsgranska.

 5. I gruppen utskrifts format klickar du på pilen under Skriv utoch sedan på dispositionsvy.

 6. Om du vill ange sid orientering klickar du på pilen under orienteringoch sedan på stående eller liggande .

 7. Klicka på Skriv ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×