Skapa och skriva ut anteckningssidor

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Du kan skapa anteckningssidor medan du skapar din presentation. Du kanske vill skriva ut och ha dem som stöd när du håller presentationen.

En grön idé... Grönt blad   

Innan du skriver ut anteckningssidor kan du överväga att visa anteckningarna i föredragshållarvyn i stället. Du kan visa dina anteckningar på en andra skärm medan du håller presentationen och på så sätt spara både papper och skrivarbläck. Mer information finns i Visa dina stödanteckningar privat medan du gör en presentation på flera skärmar.

Använd anteckningsfönstret i normalvyn till att skriva anteckningar om bilderna. Om du vill öppna normalvyn klickar du fliken Visa, går till gruppen Presentationsvyer och klickar på Normal.

Rutan Anteckningar

Bild: Rutan Anteckningar (inringad med rött) i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter i dina anteckningar i vyn Anteckningssidor.

På varje anteckningssida visas en miniatyr av bilden samt de anteckningar som hör till bilden. I vyn Anteckningssidor kan du brodera ut anteckningarna med diagram, bilder, tabeller eller andra illustrationer.

Anteckningssidor

(Följande nummer motsvarar numren i bilden.)

 1. Anteckningssidor innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

 2. Varje bild skrivs ut på en separat anteckningssida.

 3. Anteckningarna visas jämte bilden.

 4. Du kan lägga till andra element, t.ex. diagram eller bilder, till anteckningssidorna.

Tänk på följande när du lägger till anteckningar:

 • De ändringar, tillägg och borttagningar du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

 • Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

 • Du kan inte rita eller placera ut bilder i anteckningsrutan i normalvyn. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller lägg till bilden där.

 • Bilder och objekt som du lägger till vyn Anteckningssidor visas på dina utskrivna anteckningssidor, men inte på skärmen i normalvyn.

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om en halv sida inte räcker till för anteckningarna kan du lägga till mer utrymme.

Gör så här om du vill lägga till mer utrymme på en enskild anteckningssida:

 1. Växla till normalläge, gå till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder och klicka på den bild på fliken Bilder som du vill lägga till mer anteckningsutrymme för.

  Rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder

 2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på bilen på anteckningssidan och trycker på DEL.

  • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

 4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

Om du vill lägga till grafik, som en figur eller bild, eller formatera anteckningssidorna i presentationen byter du anteckningsbakgrund. Om du till exempel vill placera ut en företagslogotyp eller en annan bild på alla anteckningssidor lägger du till bilden i anteckningsbakgrunden. Om du vill ändra teckensnitt för alla anteckningar ändrar du formatet i anteckningsbakgrunden. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Du kan skriva ut anteckningssidorna med en miniatyrbild för att dela ut dem till åhörarna eller för att förbereda presentationen.

Obs!: Du kan bara skriva ut en miniatyrbild med anteckningar per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 4. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 5. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering, eller på Liggande orientering i listan.

 6. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Färg och sedan på Färg i listan.

 7. Klicka på Skriv ut.

Obs!: Du kan bara skriva ut en anteckningssida per utskriven sida.

 1. Öppna den presentation du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje bild i vyn Anteckningssidor. Du öppnar vyn Anteckningssidor genom att klicka på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på menyn Visa.

 3. Ta bort miniatyren från var och en av anteckningssidorna. Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på den på anteckningssidan och trycker på Delete.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Skriv ut till vänster på fliken Arkiv.

 6. Klicka på pilen bredvid Helsidesbilder under Inställningar och sedan på Anteckningssidor under Utskriftslayout.

 7. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen bredvid Stående orientering och sedan på Stående orientering, eller på Liggande orientering i listan.

 8. Välj en färgskrivare om du vill skriva ut anteckningar och bildminiatyrer i färg. Klicka på pilen bredvid Färg och sedan på Färg i listan.

 9. Klicka på Skriv ut.

Använd anteckningsfönstret i normalvyn till att skriva anteckningar om bilderna.

bild i normal vy med bildanteckningar märkta

1. Fönstret Anteckningar i normalvyn

Du kan skriva och formatera anteckningarna när du arbetar i normalläge, men om du vill se hur anteckningssidorna kommer att skrivas ut eller om du vill förhandsgranska textformateringen, t.ex. teckenfärgerna, växlar du till vyn Anteckningssidor. Du kan också granska och ändra sidhuvuden och sidfötter i dina anteckningar i vyn Anteckningssidor.

På varje anteckningssida visas en miniatyrbild samt de anteckningar som hör till bilden. I vyn Anteckningssidor kan du brodera ut anteckningarna med diagram, bilder, tabeller eller andra illustrationer. 

Anteckningssidor

1. Anteckningssidor innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

2. Varje bild skrivs ut på en separat anteckningssida.

3. Anteckningarna visas jämte bilden.

4. Du kan lägga till andra element, t.ex. diagram eller bilder, till anteckningssidorna.

Bilder och objekt som du lägger till vyn Anteckningssidor visas på dina utskrivna anteckningssidor, men inte på skärmen i normalvyn. Om du sparar presentationen som en webbplats visas inte bilder och objekt när du visar presentationen i webbläsaren. Däremot visas anteckningarna.

De ändringar, tillägg och borttagningar du gör på en anteckningssida tillämpas bara på den anteckningssidan och på anteckningstexten i normalvyn.

Om du vill förstora, flytta eller formatera bildområdet eller anteckningsområdet gör du ändringarna i vyn Anteckningssidor.

Du kan inte rita eller placera bilder i anteckningsrutan i normalvyn. Växla till vyn Anteckningssidor och rita eller lägg till bilden där. 

En standardanteckningssida består av en miniatyrbild som täcker den övre halvan av sidan och ett lika stort område för anteckningar på den nedre halvan av sidan.

Standardanteckningssidor

Om en halv sida inte ger tillräckligt med utrymme för anteckningarna kan du göra något av följande för att lägga till mer utrymme för anteckningarna:

 • Gör följande om du vill lägga till mer utrymme på en enskild anteckningssida:

  1. I normalvyn går du till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder. På fliken Bilder klickar du på den bild som du vill lägga till mer anteckningsutrymme för.

  2. Klicka på Anteckningssidor i gruppen PresentationsvyerVisa-menyn.

  3. Gör något av följande:

   • Om du vill ta bort miniatyrbilden klickar du på bilen på anteckningssidan och trycker på Delete.

   • Om du vill minska storleken på miniatyrbilden på anteckningssidan drar du ett storlekshandtag på miniatyrbilden.

  4. Om du vill öka storleken på platshållaren för anteckningarna drar du storlekshandtaget på anteckningsplatshållarens övre kant tills den fyller så mycket av sidan som behövs.

 • Om du behöver mer än en sida för anteckningarna gör du följande:

  1. I normalvyn går du till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder. På fliken Bilder klickar du på utrymmet efter den bild som du vill lägga till fler anteckningar på.
   Lägga till en dold bild

  2. Gå till fliken Start. I gruppen Bilder klickar du på Ny bild och sedan på Anpassad layout.

  3. I normalvyn går du till rutan som innehåller flikarna Disposition och Bilder. På fliken Bilder högerklickar du på den bild som du just skapade och klickar sedan på Dölj bild.

   Meddelanden: 

   • På fliken Bilder visas ikonen för dold bild Bild av ikon med bildens nummer i, bredvid den miniatyrbild som du har dolt.

   • Dolda bilder visas inte i presentationen såvida du inte tar fram dem genom att högerklicka på miniatyrbilden igen och sedan klicka på Dölj bild igen.

  4. På menyn Visa, i gruppen Presentationsvyer, klickar du på Anteckningssidor.

  5. På anteckningssidan klickar du på bilden och trycker på Delete.

  6. Dra i storlekshandtaget på den övre kanten på anteckningsplatshållaren för att omfatta hela sidan.

   Obs!: När du har fyllt anteckningarna för de synliga bilderna behöver du öppna de dolda bilderna i vyn Anteckningssidor och fortsätta att skriva in anteckningar.

  7. För att lägga till fler dolda bilder som fungerar som ytterligare anteckningssidor upprepar du steg 1 till 6.

Om du vill lägga till grafik, som en figur eller bild, eller formatera anteckningssidorna i presentationen byter du antecknings-master. Om du till exempel vill placera ut en företagslogotyp eller en annan bild på alla anteckningssidor lägger du till bilden i anteckningsbakgrunden. Om du vill ändra teckensnitt för alla anteckningar ändrar du formatet i anteckningsbakgrunden. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Om du sparar presentationen som en webbplats visas anteckningarna automatiskt såvida du inte väljer att dölja dem. Bildrubrikerna blir en innehållsförteckning i presentationen, och dina bildanteckningar visas under varje bild. Anteckningarna kan fungera som talare och ge åhörarna den bakgrund och information som talare skulle ge under en live-presentation.

Om du inte vill att anteckningarna ska visas på webbsidan kan stänga du av dem innan du sparar filen som en webbplats.

Du kan skriva ut anteckningssidorna med en miniatyrbild för att dela ut dem till åhörarna eller för att förbereda presentationen. När du skriver ut på det här sättet kan du bara skriva ut en miniatyrbild per sida.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor med miniatyrbilder för.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

 3. I gruppen Utskriftsformat klickar du på pilen under rutan Skriv ut och klickar sedan på Anteckningssidor.

 4. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen under Orientering och sedan på Stående eller Liggande.

 5. Om du vill ställa in sidhuvuden och sidfötter klickar du på Alternativ och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 6. Klicka på Skriv ut.

  Obs!: Om du vill skriva ut anteckningarna och miniatyrbilderna i färg väljer du en färgskrivare. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska. Gå till Skriv ut, klicka på Alternativ, peka på Färg/gråskala och klicka på Färg.

 1. Öppna den presentation som du vill skriva ut anteckningssidor utan miniatyrbilder för.

 2. Öppna varje bild i vyn Anteckningssidor.

 3. Ta bort miniatyrbilden från var och en av anteckningssidorna.

 4. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på pilen bredvid Skriv ut och klicka sedan på Förhandsgranska.

 5. I gruppen Utskriftsformat klickar du på pilen under rutan Skriv ut och klickar sedan på Anteckningssidor.

 6. Om du vill ange sidorientering klickar du på pilen under Orientering och sedan på Stående eller Liggande.

 7. Om du vill ställa in sidhuvuden och sidfötter klickar du på Alternativ och sedan på Sidhuvud och sidfot.

 8. Klicka på Skriv ut.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×