Office
Logga in

Skapa och redigera AutoPilot-profiler

Skapa en profil

En profil gäller för en enhet eller en grupp enheter.

 1. I administrationscentret för Microsoft 365 Business väljer du Distribuera Windows med AutoPilot på kortet Enhetsåtgärder

  Välj Distribuera Windows med AutoPilot på kortet Enhetsåtgärder.
 2. På sidan för att förbereda Windows väljer du fliken Profiler > Skapa profil.

 3. På sidan Skapa profil anger du ett namn för profilen som kan hjälpa dig att identifiera den, till exempel Marknadsföring. Aktivera inställningen som du vill använda (mer information finns i Om AutoPilot-profilinställningar) och välj Spara.

  Ange namn och aktivera inställningarna i panelen Skapa profil.

Använda profil på en enhet

När du har skapat en profil kan du använda den på en enhet eller en grupp av enheter. Du kan välja en befintlig profil i guiden med stegvisa anvisningar och använda den på nya enheter, eller så kan du ersätta en befintlig profil för en enhet eller en grupp av enheter.

 1. På sidan för att förbereda Windows väljer du fliken Enheter.

 2. Klicka på kryssrutan bredvid en enhets namn. På panelen Enhet väljer du sedan en profil i listrutan Tilldelad profil > Spara.

  På panelen Enhet väljer du en tilldelad profil att tillämpa det på.

Redigera eller ta bort en profil

När du har tilldelat en profil till en enhet kan du uppdatera den, även om du redan har gett enheten till en användare. När enheten ansluts till internet laddar den ned den senaste versionen av profilen under installationen. Om användaren återställer enheten till de förvalda inställningarna hämtar enheten på nytt de senaste uppdateringarna av profilen.

Redigera en profil

 1. På sidan för att förbereda Windows väljer du fliken Profiler.

 2. Klicka på kryssrutan bredvid enhetens namn. På panelen Profil uppdaterar du någon av de tillgängliga inställningarna > Spara.

  Om du gör detta innan någon användare ansluter enheten till internet används profilen för installationen.

Radera en profil

 1. På sidan för att förbereda Windows väljer du fliken Profiler.

 2. Klicka på kryssrutan bredvid enhetens namn. På panelen Profil klickar du på Ta bort profil > Spara.

  När du raderar en profil tas den bort från en enhet eller en grupp av enheter som den var tilldelad till.

Ta bort en profil

 1. På sidan för att förbereda Windows väljer du fliken Enheter.

 2. Klicka på kryssrutan bredvid en enhets namn. På panelen Enhet väljer du sedan Ingen i listrutan Tilldelad profil > Spara.

Mer information finns i

Microsoft 365 Business dokumentation och resurser

Komma igång med Microsoft 365 för företag

Hantera Microsoft 365 Business

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×