Skapa och minska indrag för aktiviteter i projektet

Skapa och minska indrag för aktiviteter i projektet

Projektets schema i Project Web App kan bestå av en lista med aktiviteter på samma nivå, men mer troligt är att projektets aktiviteter är indelade i en hierarki, d.v.s. att vissa är aktiviteter på sammanfattningsnivå medan andra är underaktiviteter till dessa. Sammanfattningsaktiviteter kan motsvara olika projektfaser eller visst arbete som sker på högre nivå, medan underaktiviteterna motsvarar detaljerat arbete som sorteras under större faser eller aktiviteter.

Du kan skapa och minska projektaktiviteters indrag på två sätt:

 • Klicka på önskad aktivitetsrad och klicka sedan på Indrag eller Minska indrag i gruppen Redigering på fliken Aktivitet.

 • Klicka på önskad aktivitetsrad och dra in aktiviteten genom att trycka på Alt + Skift + högerpil. Om du vill minska indraget trycker du på Alt + Skift + vänsterpil.

Tips: Är inte projektet öppet för redigering? Klicka på Projekt på Snabbstart och sedan på namnet på ditt projekt i listan i Projektcenter. Gå sedan till fliken Projekt eller fliken Aktivitet och klicka på Redigera.

Om du använder automatisk schemaläggning styrs sammanfattningsaktiviteternas varaktighet och start- och slutdatum av de underaktiviteter som visas under sammanfattningsaktiviteten, vilken börjar och slutar med underaktiviteternas tidigaste respektive senaste startdatum och slutdatum.

Vill du visa sammanfattningsaktiviteten på projektnivå?    Du kan även välja att visa projektsammanfattningsaktiviteten, vilken är detsamma som översta raden i listan med projektets aktiviteter, och den motsvarar hur alla sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter förs upp på projektnivån. Du visar projektsammanfattningsaktiviteten genom att markera kryssrutan Projektsammanfattningsaktivitet i gruppen Visa/dölj på fliken Alternativ.

Här följer ett exempel …

Föreställ dig att du ska hålla i en monter på en mässa. Det finns en förberedelsefas där du samlar in allt material som behövs till montern och de trycksaker som ska delas ut, transporterar allt till mässhallen där du bygger montern. Sedan följer evenemangsfasen där det finns personal som arbetar skift i montern och andra som går runt på mässgolvet och delar ut material. Tills sist har du uppföljningsfasen där du skickar e-post och tackar de som har besökt montern och svarar på eventuella frågor som du har lovat att följa upp när mässan är klar.

Det här exemplet kan omvandlas till följande dispositionslista med sammanfattningsaktiviteter och underaktiviteter:

 • Fas 1: Mässförberedelser

  • Beställ och hämta monterutrustning, broschyrer och flygblad

  • Transportera montermaterialet till mässan

  • Bygg montern på mässan

 • Fas 2: Mässa

  • Arbetstider i montern

   • Monterarbetstid 1

   • Monterarbetstid 2

   • Monterarbetstid 3

  • Arbetstider på golvet

   • Golvarbetstid 1

   • Golvarbetstid 2

   • Golvarbetstid 3

 • Fas 3: Uppföljning

  • Skicka tackmeddelanden

  • Följ upp enskilda frågor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×