Skapa och konfigurera en ny innehållstyp för dokumentgrupp

Skapa och konfigurera en ny innehållstyp för dokumentgrupp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet lär du dig hur du aktiverar funktionen Dokumentgrupper för en webbplatssamling och sedan hur du konfigurerar en innehållstyp för dokumentgrupp.

Vad vill du göra?

Aktivera dokumentgrupper för en webbplatssamling

Skapa en innehållstyp för dokumentgrupp

Konfigurera eller anpassa en innehållstyp för dokumentgrupp

Aktivera dokumentgrupper för en webbplatssamling

Om funktionen Dokumentgrupper inte har aktiverats för din webbplatssamling måste du aktivera den innan du kan skapa eller konfigurera nya innehållstyper för dokumentgrupp. Du måste vara en administratör för webbplatssamlingar för att kunna aktivera funktionen Dokumentgrupper.

 1. Gå till toppnivåwebbplatsen i den webbplatssamling som du vill aktivera dokumentgrupper för.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplats-menyn.

 3. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling.

 4. Leta upp dokumentgrupper i listan och klicka sedan på Aktivera.

Överst på sidan

Skapa en innehållstyp för dokumentgrupp

Om du vill göra det möjligt för webbplatsanvändare att använda dokumentgrupper måste du först skapa och konfigurera en innehållstyp för dokumentgrupper för varje uppsättning som du vill hantera. När du har skapat innehållstypen lägger du till den i dokumentbiblioteket där den används. När du har skapat och konfigurerat en innehållstyp för dokumentgrupp måste du lägga till den i det bibliotek där du vill att användare ska skapa sina dokumentgrupper.

Du måste vara administratör för webbplatssamlingar eller en webbplatsägare för att skapa eller konfigurera innehållstyper för en dokumentgrupp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplats-menyn.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatsinnehållstyper.

Skriv ett namn som du vill använda för den nya dokumentgruppen i rutan Namn i området Namn och beskrivning. Det här namnet visas för användare när de vill skapa en ny instans av en dokumentgrupp.

 1. Skriv en beskrivning av dokumentgruppen i rutan Beskrivning.

 2. Klicka på Innehållstyper för dokumentgrupp under Välj överordnad innehållstyp från. (Om alternativet Innehållstyper för dokumentgrupp inte finns kanske inte funktionen Dokumentgrupper kan aktiveras för den här webbplatssamlingen.)

I området Grupp anger du om du vill kategorisera den nya innehållstypen för dokumentgrupp i en ny eller en befintlig grupp.

 1. Klicka sedan på OK.

När den nya innehållstypen för dokumentgrupp har skapats visas informationssidan för webbplatsinnehållstyp för innehållstypen där du kan konfigurera ytterligare inställningar för innehållstypen.

Överst på sidan

Konfigurera eller anpassa en innehållstyp för dokumentgrupp

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplats-menyn.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Webbdesignergallerier.

På sidan Webbplatsinnehållstyper klickar du på namnet för den innehållstyp för dokumentgrupp som du vill konfigurera.

 1. Klicka på Inställningar för dokumentgrupp under Inställningar på sidan för webbplatsinnehållstypen.

Välj den innehållstypgrupp du vill använda i området Tillåtna innehållstyper. Välj därefter den innehållstyp som du vill tillåta inom dokumentgruppen under Tillgängliga webbplatsinnehållstyper. Klicka sedan på knappen Lägg till för att flytta den till rutan Tillåtna innehållstyper i dokumentgruppen. Upprepa det här steget för varje innehållstyp som du vill ha med i dokumentgruppen.

 1. Välj den innehållstyp som du vill överföra standardinnehåll i området Standardinnehåll och klicka sedan på Bläddra och leta reda på filen som du vill överföra.
  Vad är standardinnehåll?

  Standardinnehåll är innehåll som skapas automatiskt när du skapar en instans av en dokumentgrupp. Om du till exempel vill hantera produktdesignprocessen med en dokumentgrupp kan dokumentgruppen innehålla ett produktdesigndokument (ett Microsoft Word-dokument), en designritning (en Microsoft Visio-ritning) och prestandaspecifikationer (ett Microsoft Excel-kalkylblad). Ditt företag kanske har en standarddokumentmall för produktdesigndokumentet som är förifyllt med information som författare behöver ange. Du kan överföra den här mallen som standardinnehåll. När författare sedan skapar en instans av dokumentgruppen för produktdesign, skapas en kopia av produktdesigndokumentet för dem automatiskt. De kan redigera den nya kopian för att lägga till mer information. Om du väljer att inte ta med standardinnehåll för innehållstypen i dokumentgruppen skapas inga filer automatiskt. Författare kan då skapa dem från början inom dokumentgruppen eller överföra dokument till dokumentgruppen.

 2. Du kan överföra standardinnehåll för flera olika innehållstyper. Det här gör du genom att klicka på Lägg till nytt standardinnehåll och sedan välja nästa innehållstyp som du vill ange standardinnehåll för. Klicka på Bläddra för att leta fram filen som du vill överföra. Upprepa det här steget tills du har angett allt önskat standardinnehåll för de individuella innehållstyperna i den här dokumentgruppen.

 3. Om du vill att namnet på dokumentgruppen ska läggas till i de individuella namnen markerar du kryssrutan bredvid Lägg till dokumentgruppens namn i alla filnamn. Genom att ta med den här informationen kan du hjälpa användare att identifiera filer i vissa vyer i biblioteket, särskilt om ett bibliotek innehåller flera typer av dokumentgrupper.

Markera de kolumner som du vill att varje innehållstyp ska dela inom dokumentgruppen i området Delade kolumner.
Delade kolumner är skrivskyddade för dokumenten inom dokumentgruppen, och de kan bara redigeras för själva dokumentgruppen. När ändringar görs av värdena för de delade kolumnerna synkroniseras de här uppdateringarna med värdena för delad kolumn.

Ange vilka kolumner som du vill visa på välkomstsidan för dokumentgruppen i området Kolumner på välkomstsidan.

 1. Klicka på Anpassa välkomstsidan i avsnittet Välkomstsida om du vill anpassa hur välkomstsidan ska visas för användare för varje instans av dokumentgruppen.

 2. Om du vill tillämpa de här ändringarna för välkomstsidan på alla dokumentgrupper som ärver från den här dokumentgruppen markerar du kryssrutan bredvid Uppdatera välkomstsidan för dokumentgrupper som ärver från den här innehållstypen.

I området Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper anger du om du vill uppdatera innehållstyper som ärver från den här dokumentgruppen med de ändringar som du har gjort.

 1. Klicka på OK.

När du har skapat och konfigurerat en innehållstyp för dokumentgrupp måste du lägga till den i det bibliotek där du vill att användare ska skapa sina dokumentgrupper.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×