Skapa och konfigurera en ny innehållstyp för dokumentgrupp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I det här avsnittet lär du dig hur du aktiverar funktionen Dokumentgrupper för en webbplatssamling och sedan hur du konfigurerar en innehållstyp för dokumentgrupp.

I den här artikeln

Aktivera dokumentgrupper för en webbplatssamling

Skapa en ny dokumentgrupp innehållstyp

Konfigurera eller anpassa en innehållstyp för dokumentgrupp

Relaterade uppgifter

Aktivera dokumentgrupper för en webbplatssamling

Om funktionen Dokumentgrupper inte har aktiverats för din webbplatssamling måste du aktivera den innan du kan skapa eller konfigurera nya innehållstyper för dokumentgrupp. Du måste vara en administratör för webbplatssamlingar för att kunna aktivera funktionen Dokumentgrupper.

 1. Gå till toppnivåwebbplatsen i den webbplatssamling som du vill aktivera dokumentgrupper för.

 2. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 3. Klicka på Webbplatssamlingens funktioner under Administration av webbplatssamling.

 4. Leta upp dokumentgrupper i listan och klicka sedan på Aktivera.

Skapa en ny innehållstyp för dokumentgrupp

Om du vill göra det möjligt för webbplatsanvändare att använda dokumentgrupper för att skapa nya instanser av arbetsprodukter med flera dokument, måste du först skapa och konfigurera en innehållstyp för dokumentgrupper för varje arbetsprodukt som du vill hantera, och sedan lägga till den i dokumentbiblioteket där den ska användas. När du har skapat och konfigurerat en innehållstyp för dokumentgrupp måste du lägga till den i det bibliotek där du vill att användare ska skapa sina dokumentgrupper.

Du måste vara administratör för webbplatssamlingar eller en webbplatsägare för att skapa eller konfigurera innehållstyper för en dokumentgrupp.

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 3. Klicka på Skapa på sidan Webbplatsinnehållstyper.

 4. Skriv det namn du vill ge den nya dokumentgruppen i området Namn och beskrivning i rutan Namn. Det här namnet visas för användare när de vill skapa en ny instans av en dokumentgrupp.

 5. Skriv en beskrivning av dokumentgruppen i rutan Beskrivning.

 6. Klicka på Innehållstyper för dokumentgrupp under Välj överordnad innehållstyp från. (Om alternativet Innehållstyper för dokumentgrupp inte finns kan funktionen Dokumentgrupper inte aktiveras för den här webbplatssamlingen.)

 7. I området Grupp anger du om du vill kategorisera den nya innehållstypen för dokumentgrupp i en ny eller en befintlig grupp.

 8. Klicka sedan på OK.
  När den nya innehållstypen för dokumentgrupp har skapats visas informationssidan för webbplatsinnehållstyp för innehållstypen, och där kan du konfigurera ytterligare inställningar för innehållstypen.

Konfigurera eller anpassa en innehållstyp för dokumentgrupp

 1. Klicka på WebbplatsinställningarWebbplatsåtgärder-menyn.

 2. Klicka på Webbplatsinnehållstyper under Gallerier.

 3. På sidan Webbplatsinnehållstyper klickar du på namnet för den innehållstyp för dokumentgrupp som du vill konfigurera.

 4. Klicka på Inställningar för dokumentgrupp under Inställningar.

 5. Välj den innehållstyp som du vill tillåta inom dokumentgruppen i området Tillåtna innehållstyper under Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på knappen Lägg till för att flytta den till rutan Tillåtna innehållstyper i dokumentgruppen. Upprepa det här steget för varje innehållstyp som du vill inkludera i dokumentgruppen.

 6. Välj den innehållstyp som du vill överföra standardinnehåll för i området Standardinnehåll och klicka sedan på Bläddra för att leta fram den fil som du vill överföra. Standardinnehåll skapas automatiskt för författare när de skapar nya instanser av en dokumentgrupp.

  Om du till exempel skapar en dokumentgrupp för att hantera produktdesignprocessen kan den här dokumentgruppen innehålla ett produktdesigndokument (ett Microsoft Word-dokument), en designritning (en Microsoft Visio-ritning) och prestandaspecifikationer (ett Microsoft Excel-kalkylblad). Ditt företag kanske har en standarddokumentmall (Microsoft Word) för produktdesigndokumentet som är förifyllt med viss standardinformation som författare behöver ange. Du kan överföra den här mallen som standardinnehåll. När författare skapar en ny instans av dokumentgruppen för produktdesign, skapas en kopia av produktdesigndokumentet för dem och de kan redigera det för att lägga till ytterligare information.

  Om du väljer att inte inkludera standardinnehåll för innehållstypen i dokumentgruppen skapas inga filer automatiskt för författare när de skapar en ny instans av en dokumentgrupp och författare kommer att kunna skapa dem från början inom dokumentgruppen eller överföra dokument till dokumentgruppen.

 7. Om det finns flera innehållstyper inom den här dokumentgruppen och du vill överföra standardinnehåll för varje innehållstyp klickar du på Lägg till nytt standardinnehåll, väljer nästa innehållstyp som du vill ange standardinnehåll för och klickar sedan på Bläddra för att leta fram filen som du vill överföra. Upprepa det här steget tills du har angett allt önskat standardinnehåll för de individuella innehållstyperna i den här dokumentgruppen.

 8. Om du vill att namnet på dokumentgruppen ska läggas till i namnen på individuella filer inom en instans av en dokumentgrupp markerar du kryssrutan bredvid Lägg till dokumentgruppens namn i alla filnamn. Genom att ta med den här informationen kan du hjälpa användare att identifiera filer i vissa vyer i biblioteket, särskilt om ett bibliotek innehåller mer än en typ av dokumentgrupp.

 9. Markera de kolumner som du vill att varje innehållstyp inom dokumentgruppen ska dela i området Delade kolumner.

  Delade kolumner är skrivskyddade för dokumenten inom dokumentgruppen, och de kan bara redigeras för själva dokumentgruppen. När ändringar görs av värdena för de delade kolumnerna synkroniseras de här uppdateringarna med värdena för delad kolumn för dokumenten inom gruppen.

 10. Ange vilka kolumner som du vill visa på välkomstsidan för dokumentgruppen i området Kolumner på välkomstsidan.

 11. Klicka på Anpassa välkomstsidan i avsnittet Välkomstsida om du vill anpassa hur välkomstsidan ska visas för användare för varje instans av dokumentgruppen.

 12. Om du vill tillämpa de här ändringarna för välkomstsidan på alla dokumentgrupper som ärver från den här dokumentgruppen markerar du kryssrutan bredvid Uppdatera välkomstsidan för dokumentgrupper som ärver från den här innehållstypen.

 13. Ange om du vill uppdatera innehållstyper som ärver från den här dokumentgruppen med de ändringar du gjort i området Uppdatera list- och webbplatsinnehållstyper.

 14. Klicka sedan på OK.

När du har skapat och konfigurerat en innehållstyp för dokumentgrupp måste du lägga till den i det bibliotek där du vill att användare ska skapa sina dokumentgrupper.

Överst på sidan

Relaterade uppgifter

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×