Skapa och köra frågor i eDiscovery Center

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du har definierat dina källor, och eventuellt spärrat dem, kan du köra frågor för att begränsa och vaska fram exakt det innehåll som du behöver för ett visst ärende.

Med effektiva frågor blir det mycket lättare för dig och alla andra som arbetar med ärendet att hantera innehållet, eftersom den totala volymen minskar samtidigt som det är mer troligt att innehållet som ni levererar är relevant.

Innan du skapar frågor bör du lägga till innehållskällor till ditt ärende. Mer information om hur du arbetar med innehållskällor finns i artikeln Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor.

Obs!: En fråga kan innehålla maximalt 100 SharePoint källor och 500 nyckelord.

Som standard söker en fråga i alla innehållskällor, men du kan välja vilka identifieringsuppsättningar eller källor en fråga ska söka igenom om du inte behöver söka igenom alla, vilket kan få dina frågor att genomföras snabbare. Du kan också förfina dina frågor på andra sätt. Mer information finns i Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering.

 1. Om ditt ärende inte redan är öppet i ett e-Dataidentifieringscenter, klickar på ärenden och öppna det ärende du vill skapa frågor för. Skiftläge ska redan ha innehållskällor, till exempel webbplatser.

 2. Klicka på Nytt objekt under Frågor i avsnittet Sök och exportera.

 3. Ge frågan ett beskrivande namn.

 4. Fyll i de nyckelord som du vill använda för att begränsa frågan i rutan Fråga. Få tips om hur du skriver frågor i avsnittet Se även.

 5. Om du vill begränsa innehållet till ett visst datumintervall fyller du i ett startdatum och ett slutdatum.

Obs!:  Om du anger datum i rutorna Startdatum och Slutdatum ska du använda formatet mm /dd/åååå, för att ange den 1 mars 2013 skriver du alltså 03/01/2013. Använd formatet mm /dd/åååå även om de nationella inställningarna på den lokala datorn har konfigurerats med ett annat format, exempelvisdd/mm/åååå. Du kan även ange start- och slutdatum med hjälp av datumväljaren.

 1. Om du vill begränsa resultatet till en författare till ett dokument eller listobjekt, eller till en viss e-postavsändare, fyller du i namnet eller e-postadressen i rutan Författare/avsändare.

 2. Om det finns flera källor och dataidentifieringsuppsättningar, men alla inte behöver sökas igenom, klickar du på Ändra frågans omfattning. Sedan specificerar du vilka dataidentifieringsuppsättningar eller innehållskällor som du vill använda.

  Ändra frågans omfattning

 3. Klicka på flikarna SharePoint om du vill begränsa sökningen efter specifika typer av innehåll och markerar du kryssrutorna för typ av innehåll som du vill använda. Du kan till exempel välja endast endast PowerPoint-bilder för SharePoint.

 4. Om du vill analysera eller förfina frågan ännu mer klickar du på Avancerade frågealternativ och gör något av följande:

  • Om du vill granska syntax och struktur på din fråga, visa avsnitt SharePoint-fråga samt den källtabell där filter, frågor och förfiningar visas

 5. Klicka på Sök när du vill köra frågan. Resultaten rangordnas utifrån relevans, till exempel hur ofta ett sökvillkor förekommer.

Obs!:  När du lagt till frågor eller innehållskällor i ett eDiscovery-ärende finns det inte stöd för att ändra nationella inställningar för webbplatsen.

Överst på sidan

Lägga till fler innehållskällor medan du skapar en fråga

 1. Klicka på Ändra frågans omfattning i avsnittet Källor på sidan Fråga: Nytt objekt.

 2. Klicka på Allt ärendeinnehåll i dialogrutan som kommer fram.

 3. Klicka på Lägg till plats för SharePoint-innehåll.

 4. Ange personens webbplats som du vill lägga till.

 5. Klicka på OK.

Obs!:  Om du uppdaterar en fråga och kör den igen uppdateras bara den första sidan av de nya resultaten. Om du visar flera sidor med frågeresultat, och inte visar den första sidan, uppdateras inte sidan med de nya resultaten.

Överst på sidan

Mer information om e-dataidentifiering

Mer information om e-dataidentifieringsärenden finns i följande artiklar:

Scenario: e-informationsavslöjande i SharePoint Server 2013 och Exchange Server 2013

Planera och hantera e-dataidentifieringsärenden

Lägga till innehåll för e-dataidentifieringsärenden och skapa undantag för källor

Söka och använda nyckelord vid e-dataidentifiering

Exportera innehåll från e-dataidentifiering och skapa rapporter

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×