Office
Logga in

Skapa och hantera termer i en termuppsättning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda hantering av termlagringsplats för att skapa termer i en termuppsättning eller hantera en term som kopiera den och flytta den. Om du har många termer som du vill lägga till kan vara det mer praktiskt att importera alla termerna i termuppsättningen i stället för att lägga till villkor individuellt. Information om hur du importerar termer finns i Importera termuppsättningar .

Viktigt!: Du måste vara en deltagare, gruppchef eller administratör för en termlagringsplats för att kunna skapa och hantera termer i verktyget för hantering av termlagringsplats.

Du kan välja ett gruppnamn i verktyget för termlagring som gör det möjligt att lägga till termer i en termuppsättning

Gör så här för att skapa en term i en termuppsättning

Obs!: Om du lägger till en term i en lokal termuppsättning måste du starta processen från den webbplatssamling som termuppsättningen hör till. Om du uppdaterar en global termuppsättning kan du uppdatera verktyget för hantering av termlagringsplats från valfri webbplats.

 1. Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats. Mer information finns i avsnittet Öppna hantering av termlagringsplats.

 2. Leta upp den termuppsättning som du vill lägga till en term i genom att expandera grupperna i trädvyn.

 3. Peka på termuppsättningen där du vill lägga till en term, Välj pilen som visas och välj sedan Skapa Term.

 4. Ange namnet som du vill använda som standardetikett för den term som precis skapats i trädvyn.

 5. Ange följande information om den nya termen i fönstret Egenskaper:

 6. Tillgänglig för märkning Markera kryssrutan om du vill göra den här termen tillgänglig för märkning. Om du avmarkerar du kryssrutan är termen synlig men inaktiverad bland verktygen för märkning.

 7. Språk Välj ett språk för etiketten för termen.

 8. Beskrivning Skriv en beskrivning som hjälper användarna att förstå hur du använda den här termen eller som särskiljer det från liknande villkor.

 9. Etikett som standard Ange ordet eller frasen som du vill använda som standardetikett för termen på detta språk.

 10. Andra etiketter Ange alla synonymer för den här termen. Om du vill lägga till flera synonymer, Skriv första synonym och tryck på RETUR om du vill lägga till fler rader.

Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats

Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats genom att välja den SharePoint-miljö som du använder och sedan följa stegen.

I SharePoint Online

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj Termlagringsplats.

I SharePoint Server

 1. Välj Webbplatsinnehåll på webbplatssamlingens startsida.

 2. Välj Inställningar på sidan Webbplatsinnehåll.

 3. I gruppen Webbplatsadministration på sidan Webbplatsinställningar väljer du Hantering av termlagringsplats.

När du har öppnat verktyget för hantering av termlagringsplats kan du fortsätta med att skapa en term eller vidta någon annan åtgärd för termer.

Vidta en annan åtgärd för termer

Det finns flera åtgärder som du kan utföra för termer som hjälper dig att skapa och hantera termuppsättningar som utvecklas affärsbehoven för din organisation.

Du vill utföra någon av följande åtgärder, första Öppna hantering av termlagringsplats, och peka sedan på den term som du vill använda för åtgärden.

 • Välj Kopiera Term namnet på den nya termen är kopia av < namn på ursprungligt term >. Inga underordnade termer för termen som källa kopieras.

 1. Välj Återanvänd termer.

 2. I dialogrutan Återanvänd termer expanderar du grupperna och termuppsättningarna för att hitta den term som du vill återanvända under den valda överordnade termen.

 3. Markera termen och välj sedan OK.

 1. När du fäster en term med underordnade termer återanvänder du termen i en annan säkerhetsgrupp.

 2. Välj Fäst en term med underordnade.

 3. Expandera grupperna och termuppsättningarna i dialogrutan Återanvänd och fäst en term: Välj en källa.

 4. Välj den term som du vill återanvända och fästa som underordnad till den valda termen eller termuppsättningen.

 5. Markera eller avmarkera Förhindra användare att använda nyckelordet utanför kontexten för dess nya termuppsättningsmål.

 6. Välj OK.

 1. Välj Sammanfoga Term.

 2. Expandera termuppsättningen som innehåller den term som du vill sammanfoga den markerade termen med i dialogrutan Sammanfoga termer.

 3. Markera måltermen.

 4. Välj OK.

 • Välj Inaktivera Term åtgärden gör alla instanser av den här termen i en termuppsättning som tillhör inte tillgänglig för märkning. Alla underordnade termer av uttrycket är inte inaktuell.

 1. Markera Flytta Term.

 2. Leta upp den plats dit du vill flytta termen genom att expandera grupperna eller termuppsättningarna i dialogrutan Flytta termer.

 3. Markera måltermuppsättningen eller måltermen.

 4. Välj OK.

 1. Välj Ta bort Term.

 2. Välj OK.

Den här åtgärden tar bort termen och eventuella underordnade termer under den. Om den här termen är en källterm för termer som återanvänds på andra platser, placeras den i termuppsättningen Ägarlösa termer i gruppen System.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×