Skapa och hantera sidor på en klassisk SharePoint-webbplats

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln gäller klassisk publiceringswebbplatser i SharePoint. Information om hur du skapar moderna sidor finns i lägga till en sida på en webbplats.

På SharePoint-publiceringssidorna finns bekanta knappar och verktyg som du kan använda för att utveckla enkla webbsidor. Sidorna är baserade på sidlayouter. Sidlayouter är mallar som avgör hur en sida ser ut och var innehåll placeras. Eftersom mallarna definierar den grundläggande layouten kan utvecklare fokusera på att skapa och formatera text, infoga grafik och andra element samt publicera de färdiga sidorna.

En kort rundtur i menyfliksområdet

Om du har arbetat med gruppwebbplatser eller dokumentbibliotek har du antagligen redan använt menyfliksområdet. Men publiceringssidor har några unika knappar och funktioner som du kan använda till att utveckla och publicera webbsidor. Nu ska vi ta oss en titt.

Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilka funktioner som har aktiverats och hur sidlayouter och innehållstyper har konfigurerats. Om alternativ du vill använda är nedtonade i menyfliksområdet kan du prata med din webbplatsadministratör.

Fliken Sida

Skärmdump på fliken Sida som innehåller en mängd knappar för att redigera, spara, checka in och checka ut publiceringssidor

Du kan använda fliken Sida när du vill redigera eller spara en sida, checka in eller ut en sida, visa sidans historik, förhandsgranska den och ange SEO-egenskaper (endast offentliga webbplatser), ändra sidlayouten och mycket mer. Dina ändringar görs i realtid så du behöver inte vänta på att de tillämpas.

Fliken Publicera

Skärmdump på fliken Publicera som innehåller knappar för publicering, avpublicering och att skicka en sida för godkännande

Med fliken Publicera kan du publicera din sida på produktionsservrar (vilket innebär att sidan blir aktiv) eller skicka den för godkännande när ett publiceringsarbetsflöde har konfigurerats för din webbplats. Du kan också avpublicera en sida, till exempel om innehållet är gammalt och inte längre behövs, eller avbryta ett arbetsflöde för godkännande. Du kan avbryta arbetsflödet om du upptäcker att fler ändringar måste göras innan sidan kan publiceras.

Alla webbplatser använder inte ett arbetsflöde för godkännande. Arbetsflöden kan vara smidiga om en webbplats innehåller flera intressenter eller om den måste granskas noggrant innan innehållet kan publiceras. Arbetsflödet automatiserar dirigering av sidor för godkännande och säkerställer att inget innehåll publiceras förrän alla godkännanden har mottagits. Webbplatsadministratörer konfigurerar arbetsflödet när publiceringssidan eller webbplatssamlingen etableras. Mer information om publiceringsarbetsflöden finns i Arbeta med ett arbetsflöde av typen publiceringsgodkännande.

Fliken Formatera text

Skärmdump på fliken Formatera text som innehåller flera knappar för textformatering

Knapparna på fliken Formatera text är säkert bekanta om du har använt andra Office-program som Microsoft Word eller PowerPoint. Med de här knapparna kan du styra teckensnittstorlek och stilar, infoga punktlistor eller numrerade listor, klippa ut och klistra in, stavningskontrollera och så vidare.

Fliken Infoga

Skärmdump på fliken Infoga som innehåller knappar för infoga tabeller, videoklipp, grafik och länkar till dina webbsidor

Du kan använda fliken Infoga när du vill infoga tabeller, bilder, ljudfiler, videoklipp, hyperlänkar och mer. Du kan också infoga programdelar och webbdelar från den här fliken. Programdelar är små webbpgrogram som utför specifika uppgifter. Du kan till exempel lägga till en Access-app som gör att du kan hämta data från en Access-databas till dina webbsidor.

Webbdelar är förkonfigurerade kontroller som gör att du kan lägga till funktionalitet i en webbsida. Låt oss till exempel säga att du skriver en välkomsttext för din webbplats startsida. Du vill ta med en hyperlänkad innehållstabell som visar användare tillgängligt webbplatsinnehåll och hur webbplatsen är strukturerad. Du kan enkelt göra det här genom att infoga innehållstabellens webbdel på din sida. När den väl är infogad struktureras innehållstabellen automatiskt så att den speglar webbplatsens hierarki och alla hyperlänkar infogas automatiskt.

Webbplatsadministratörer eller andra användare med rätt behörighet kan skapa egna program som uppfyller de unika behoven hos din grupp eller organisation. Mer information finns i Supportresurser för utveckling av appar för Office och SharePoint.

överst på sidan

Skapa en publiceringssida

När en publiceringssida har upprättats kan du enkelt skapa sidor för den. Men om du vill kunna skapa och ändra webbsidor måste du ingå i gruppen Webbplatsägare eller Medlemmar. Om du inte redan är medlem i en av de här grupperna eller är osäker på ditt medlemskap kan du vända dig till din webbplatsadministratör.

 1. Gå till den publiceringswebbplats där du vill skapa en sida.

 2. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. >Lägg till en sida.

 3. Ange ett namn på sidan i dialogrutan Lägg till en sida. Det här namnet visas längst upp på den nya sidan i Snabbstart och i webbläsarfönstrets namnlist.

 4. Klicka på Skapa. Den nya sidan öppnas i redigeringsläge med ett meddelande högst upp som visar att sidan är utcheckad till dig.

  Skärmdump på en ny publiceringssida med ett gult fält som indikerar att sidan är utcheckad

Så länge sidan är utcheckad till dig kan inte andra användare se dina ändringar eller göra egna ändringar. När du en gång checkat in sidan kan andra i din organisation visa sidan och redigera den men besökare har ännu inte tillgång till den. Besökare kan inte visa sidan förrän du publicerar den.

överst på sidan

Redigera en publiceringssida

 1. Navigera till den publiceringssida du vill redigera.

 2. Klicka på Redigera på fliken Sida.

 3. Gör dina ändringar och klicka sedan på Spara. Ändringarna blir inte synliga för andra i din organisation förrän du checkar in dem.

överst på sidan

Checka ut en publiceringssida

När du skapar eller redigerar en publiceringssida checkas sidan automatiskt ut. Du kan checka in den manuellt genom att följa de här stegen.

 1. Navigera till den publiceringssida du vill checka ut.

 2. Klicka på Checka ut på fliken Sida.

Överst på sidan

Checka in en publiceringssida

 1. Navigera till den publiceringssida du vill checka in.

 2. Klicka på Checka in på fliken Sida.

 3. Skriv kommentarer som är relevanta för incheckningen. Kommentarerna visas i sidhistoriken.

 4. Klicka på Fortsätt.

överst på sidan

Publicera eller avpublicera en sida

 1. Navigera till den sida du vill publicera.

 2. På fliken Publicera klickar du på:

  • Skicka in     om du vill ställa sidan i kö för godkännande av en eller flera intressenter på din webbplats. Observera att den här knappen bara är aktiv om ett publiceringsarbetsflöde har konfigurerats av webbplatsadministratören.

  • Publicera     om du är redo att publicera sidan direkt och har behörigheten att göra det. Observera att knappen kanske inte visas på sidan om publiceringsarbetsflödet är konfigurerat så att nytt innehåll måste godkännas innan det får publiceras.

Avpublicera sidan:

 1. Navigera till den sida du vill avpublicera.

 2. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. >Visa menyfliksområde.

 3. Klicka på Avpublicera på fliken Publicera.

överst på sidan

Ta bort en publiceringssida

 1. Navigera till den sida du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort sida på fliken Hantera.

 3. Bekräfta genom att klicka på OK. Sidan flyttas till papperskorgen.

överst på sidan

Återställa en borttagen sida i papperskorgen

 1. Klicka på Inställningar Litet kugghjul för inställningar i stället för Webbplatsinställningar. >Webbplatsinnehåll.

 2. Välj Papperskorgen på SharePoint-webbplatsen i navigeringsrutan till vänster.

 3. Markera det objekt du vill återställa.

 4. Klicka på Återställ markering.

 5. Bekräfta genom att klicka på OK.

överst på sidan

Se även

Hantera Papperskorgen för en SharePoint-webbplatssamling

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×